XX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie

6-8 kwietnia 2016
Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

    Zobacz Archiwum
WCCI
 • Program
  warsztatów
 • Informacje
  o warsztatach
 • Kadra
  warsztatów
 • Galeria:
  zdjęcia, wideo

Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

W dniach 6 – 8 kwietnia 2016 roku w warszawskim HOTELU INTERCONTINENTAL przy ul. Emilii Plater 49 odbędzie się XX-ta, jubileuszowa edycja Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej – Warsaw Course on Cadiovascular Interventions (WCCI). Nasze Warsztaty już od wielu lat mają ugruntowaną pozycję w środowisku kardiologów interwencyjnych nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie, USA i w Azji. Warto podkreślić, iż są one oficjalnie akredytowane przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, a także przez Europejską Asocjację Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI). Dzięki współpracy z EAPCI i EuroPCR w gronie wykładowców mamy wybitnych przedstawicieli europejskiej i światowej kardiologii interwencyjnej. W tym roku będą wśród nich m.in.: Andreas Baumbach, Anson Cheung, Ariel Finkelstein, Eberhard Grube, Michael Haude, Gary Mintz, Francesco Prati, Lars Sondergaard, Goran Stankovic, Corrado Tamburino, William Wijns i wielu innych znakomitych i powszechnie znanych kardiologów interwencyjnych i kardiochirurgów.

Program tegorocznych Warsztatów przewiduje trzy nurty sesji naukowych wspartych przekazami z sal zabiegowych. Pierwszy dotyczy rewaskularyzacji wieńcowej, drugi chorób strukturalnych serca i wad zastawkowych, natomiast trzeci chorób tętnic obwodowych. Obrady podczas naszych Warsztatów będą odbywały się równolegle 3 salach, co zwiększa ofertę edukacyjną, a ponadto pozwala na zindywidualizowanie programu przez uczestników WCCI.

Wiodącymi tematami XX-tych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej będą:
przezskórna angioplastyka w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej
leczenie ostrych zespołów wieńcowych, szczególnie NSTE-ACS
zabiegi hybrydowe
przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca
zamykanie uszka lewego przedsionka oraz nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych
oraz postępy w przezskórnym leczeniu chorób tętnic obwodowych, ze szczególnym uwzględnieniem angioplastyki tętnic szyjnych.

Na program naszych Warsztatów składają się: telewizyjne przekazy „na żywo” z pracowni kardioangiograficznych Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie oraz Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSW w Warszawie, wykłady oraz dyskusje prowadzone z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów nie tylko z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii, ale również z angiologii, radiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej. W programie przewidzieliśmy także sympozja satelitarne, prezentujące najnowsze wyniki badań klinicznych oraz innowacyjne urządzenia i techniki leczenia przydatne w kardiologii interwencyjnej.

Podczas pierwszego i drugiego dnia naszych Warsztatów (WCCI) dodatkowo będzie się odbywał Kurs dla Młodych Praktyków Kardiologii Interwencyjnej organizowany pod auspicjami AISN, EAPCI i PCR. Kursem kierować będą prof. Jacek Legutko, prof. Jerzy Pręgowski i Dr Davide Capodanno. Kurs jest dedykowany dla młodych lekarzy z Europy Centralnej i Wschodniej, rozpoczynających samodzielną aktywność w zakresie zabiegów przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych, przyczyniając się niejako przy okazji do popularyzacji Warsztatów Warszawskich poza granicami naszego kraju.

Ankiety rejestracyjne na Warsztaty Warszawskie (WCCI) oraz Kurs dla młodych kardiologów interwencyjnych (Young Practitioners Course) będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej Warsztatów: www.wcci.pl

Tak więc serdecznie Państwa zapraszamy na XX-te, jubileuszowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej (WCCI) w Warszawie! Mamy nadzieję, że ta jubileuszowa edycja WCCI będzie szczególnie udana pod względem merytorycznym, a również towarzyskim.

 

Prof. dr hab. med. Robert J. Gil             Prof. dr hab. med. Adam Witkowski

       Capture d’écran 2015-01-16 à 14.18.58                                    Capture d’écran 2015-01-16 à 14.19.04

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WSPIERAJĄ NAS

PATRONI MEDIALNI

media-patronage3

PATRON HONOROWY

26_ministerstwo_zdrowia

Program WCCI /

WCCI PROGRAM (PDF) » WAR-CTO Symposium (PDF) »
 • 1 Dzień (środa 6 kwietnia 2016, 9:00-22:30) XX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 2 Dzień (czwartek 7 kwietnia 2016, 7:00-19:00) XX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 3 Dzień (piątek 8 kwietnia 2016, 9:00-16:05) XX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 1 Dzień (środa 6 kwietnia 2016) 20th Young Practitioners Master Class - Management by PCI of a patient with high risk NSTE-ACS

 9:00-9:50 BOARDROOM
Press Conference

10:00-12:00 ROOM C
Special Session of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society focused on transcatheter treatment of valvular heart diseases in Poland (Session in Polish)

Przewodniczący:
Prof. Robert J. Gil – Kierownik Kliniki Kardiolgii Inwazyjnej CSK MSWiA w Warszawie
Prof. Jacek Legutko – Przewodniczący AISN
Dr n. med. Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP
Prof. Adam Witkowski – Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytut Kardiologii w Warszawie, członek Zarządu EAPCI ESC

Panel:
Prof. Paweł Buszman – Prezes American Heart of Poland
Prof. Marek Deja – Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. Dariusz Dudek – Kierownik Kliniki Kardiologii Collegium Medicum UJ, członek Zarządu EAPCI ESC
Prof. Marek Durlik – Dyrektor SCK MSWiA w Warszawie
Prof. Piotr Hoffman – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie
Prof. Marek Jasiński – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Kardiochirurgii, Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. Jarosław Kaźmierczak – Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Prof. Andrzej Ochała – Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu
Dr n. med. Piotr Olszówka – Klinika Kardiochirurgii, Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie
Prof. Jacek Różański – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
Prof. Witold Rużyłło – Instytut Kardiologii w Warszawie, członek PAN
Prof. Marian Zembala –  Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, poseł na Sejm RP

Zaproszeni goście:
Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP
Narodowy Fundusz Zdrowia – TBD
Wojciech Zawalski – Dyrektor Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia

PROGRAM SESJI
• 10:00-10:12 Rozwój przezskórnego leczenia zwężenia zastawki aortalnej w Polsce w latach 2008 – 2015. Dariusz Dudek
• 10:12-10:24 Perspektywy przezskórnego leczenia zwężenia zastawki aortalnej w   Polsce w świetle inicjatywy “Zastawka to Życie” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI). Adam Witkowski
• 10:24-10:36 Rozwój i perspektywy przecewnikowego leczenia wad zastawki mitralnej w Polsce. Kazimierz Widenka
• 10:36-10:48 Rozwój i perspektywy przezcewnikowego leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej w Polsce. Witold Rużyłło
• 10:48-11:00 Plany rozwoju przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce z perspektywy polityki zdrowotnej. Krzysztof Łanda
• 11:00-11:12 Plany rozwoju przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce z perspektywy płatnika. TBD
• 11:12-11: 30 Dyskusja i konferencja prasowa.

12:30-14:00 ROOM A
Satellite Lunch Symposium 1.
Sponsored by unrestricted grant by Abbott Vascular

Having Nothing Can Mean Everything (Symposium in Polish)

Moderatorzy: Sławomir Dobrzycki, Dariusz Dudek,  Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak

1. Nasze doświadczenia z pacjentem po 4 latach implantacji Absorb BVS. 10 min – Dr Adrian Włodarczak
2. BVS w OZW . 10 min – Dr Łukasz Rzeszutko
3. Restenoza w stencie – czy Absorb jest rozwiązaniem. 10 min – Prof. Jarosław Wójcik
4. Absorb BVS w zmianach trudnych i zwapniałych. 10 min – Dr Konrad Nowak
5. Co wiemy na temat zakrzepicy w Absorb BVS? 15 min – Prof. Maciej Lesiak
6. BVS w perspektywie najbliższych 5 lat.15 min – Prof. Dariusz Dudek
7. Sesja pytań z sali i odpowiedzi. 15 min – Prof. Dariusz Dudek, Prof. Maciej Lesiak
8. Podsumowanie sesji. 5 min – Prof. Sławomir Dobrzycki, Dr. Janusz Rzeźniczak

12:30-14:00 ROOM B
Satellite Lunch Symposium 2.
Sponsored by unrestricted grant by BALTON
Contemporary offer for Interventional Cardiology by Balton (Warsaw, PL)

Chairmen:  Robert J. Gil  (Warsaw), Dobrin Vassiliev (Sofia), Ricardo Costa (Sao Paulo), Wojciech Wojakowski (Katowice), Andrzej Lekston (Zabrze)
Pannelists: Michał Hawranek (Zabrze), Krzysztof Milewski (Katowice), Piotr Buszman (Katowice/Zabrze), Adam Kobayashi (Warsaw), Carlo Briguori (Naples)

• 12.30-12.42 Silesian experience with Alex® – sirolimus eluting thin strut stent with bioresorbable polymer based on 1000 patients.  Michał Hawranek (Zabrze)
• 12.42-12.54 Alex® Plus – new version of sirolimus eluting thin strut stent Alex®. Presentations of Warsaw Registry preliminary results. Jacek Legutko (Krakow)
• 12.54-13.08 Evolution of BiOSS® stent towards optimal coronary bifurcation treatment: from Expert by Lim to COR. Robert J. Gil (Warsaw)
• 13.08-13.20 New microcrystalline paclitaxel eluting balloon PAX® for effective percutaneous intervention. Piotr Buszman (Katowice/Zabrze)
• 13.20-13.35 Stent MER® for effective carotid artery treatment. Adam Kobayashi (Warsaw)
• 13.35-13.57 Presentations of the interesting clinical cases guided by W. Wojakowski.
• 13.57-14.00 Take home message. Robert J. Gil  (Warsaw)

12:30-14:00 LUNCH
(lunch boxes at satellite symposia)

14:00-14:20 COFFEE BREAK

14:20-15:47 ROOM A+B
Symposium: Innovations in technology – what is new for the interventionalists?
Chairmen: Ricardo Costa (Sao Paulo), Andrejs Erglis (Riga), Petr Kala (Brno)

• 14.20-14.25 Introduction and objectives. Petr Kala (Brno)

Presentations of Industry Advancements
• 14:25-14:32 Boston Scientific. TBD
• 14:32-14:39 Medtronic. Robert J. Gil (Warsaw)
• 14:39-14:46 Edwards. Dariusz Dudek (Krakow)
• 14:46-14:53 Terumo. Sławomir Dobrzycki (Białystok)
• 14:53-15:00 Biotronik. Adam Witkowski (Warsaw)
• 15.00-15:07 Abbott. Maciej Lesiak (Poznan)
• 15:07-15:14 Balton. Krzysztof Milewski (Ustroń)
• 15:14-15:21 Pro Cardia. Robert J. Gil (Warsaw)
• 15:21-15:28 St Jude. Radosław Parma (Katowice)
• 15:28-15:35 Take-home message. Andrejs Erglis (Riga)

Featured Lecture
• 15:35-15:47 Cardiovascular risk-nephrologist point of view. Przemysław Rutkowski (Gdansk)

14:20-15:50 ROOM C
Preventive Cardiology (In Polish)

Jak najlepiej chronić chorych z migotaniem przedsionków przed powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi – farmakologicznie, zabiegowo czy razem?
Przewodniczący: Stanisław Bartuś (Kraków),  Stefan Grajek (Poznań), Andrzej Kleinrok (Zamość)

Panel: Marcin Demkow (Warszawa), Przemysław Mitkowski (Poznań), Artur Mamcarz (Warszawa), Łukasz Szumowski (Warszawa), Piotr Waciński (Lublin), Andrzej Wnęk (Sieradz), Jarosław Zalewski (Kraków)
• 14:20-14:28 Wprowadzenie. Stefan Grajek (Poznań)
• 14:28-14:41 Optymalizacja farmakoterapii. Piotr Waciński (Lublin)
• 14.41-15.07 Zamykanie uszka lewego przedsionka: kiedy kardiolog, kiedy kardiochirurg?
• 14:41-14:54 Opinia kardiologa: Marek Grygier (Poznań)
• 14:54-15:07 Opinia kardiochirurga: Krzysztof Bartuś (Kraków)
• 15.07-15.33 Ablacja ujść żył płucnych: kiedy kardiolog, kiedy kardiochirurg?
• 15:07-15:20 Opinia kardiochirurga. Piotr Suwalski (Warszawa)
• 15:20-15:33 Opinia kardiologa. Łukasz Szumowski (Warszawa)
• 15:33-15:40 Dyskusja
• 15:40-15:50 Podsumowanie. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)

15:47-17:50 ROOM A+B
European CTO Club session: CTO recanalization in 2016.
Chairmen: Alfredo R.  Galassi (Catania), Robert J. Gil (Warsaw), Elvin Kedhi (Zwolle)
Panellists: Leszek Bryniarski (Krakow), Dariusz Dudek (Krakow), Ki Seok Kim (Jeju), Giuseppe De Luca (Novara), Bela Merkely (Budapest), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Joerg Reifart (Munich), Andrzej Wnęk (Sieradz), Jarosław Wójcik (Lublin), Dobrin Vassiliev (Sofia)

15:47 – 16:22 Live case 3. CTO PCI
Operators: Jarosław Wójcik (Lublin), Jarosław Rzezak (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Tomasz Pawłowski (Warsaw)
16.22 -16.32  Specific CTO scores for complexity assessment and revascularization success prediction. Marouane Boukhris (Tunis)
16.32-16.42 Debate: Ante or retro revascularization techniques; to stay intimal versus dissection and reentry ?
16.42 -16.49 Pro: Alfredo R.  Galassi (Catania)
16.49 -16.56 Contra: Mauro Carlino (Milan)
16.56 -17.03 Rebuttal Pro: Alfredo R.  Galassi (Catania)
17.03 -17.10 Rebuttal Contra: Mauro Carlino (Milan)

17:10-17.30: Recorded case (CTO PCI) presentation and discussion.
17.30 -17.37 Ten important steps to lower radiation exposure in CTO PCI. Joerg Reifart (Munich)
17:37-17:47 Computed Tomography-Guided Percutaneous Revascularization of Coronary Chronic Total Occlusion Using a Wearable Hands-Free Computer: A Pilot and Feasibility Study. Maksymilian Opolski (Warsaw)
17.47-17.50 Take home message. Robert J. Gil (Warsaw)

17:50-18:00 COFFEE BREAK

18:00-19.34 ROOM A+B
European Bifurcation Club session: PCI in coronary bifurcations including distal left main.Live cases session.
Moderators: Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw), Gary Mintz (New York)
Panelists: Carlo Briguori (Naples), Shaoliang Chen (Nanjing), So Yeon Choi (Seoul), Adam Kern (Olsztyn), Sang-Wook Kim (Seul), Jacek Legutko (Krakow),  Maciej Lesiak (Poznań), Andrzej Ochała (Katowice), Adam Witkowski (Warsaw)

18:00-18:35 Life case 1. Patient with distal left main stenosis. Detailed presentation of the double kissing crash technique by Shaoliang Chen
Operators: Shaoliang Chen (Nanjing), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Sł. Gołębiewski (Warsaw)
18:35-18:55 The role of combined methods for assessment of the coronary bifurcation lesions including   left main stem. Expectations and possibilities. Gary Mintz (New York)

18.55 – 19.30  Live case 2. Patients with true bifurcation lesion: LAD/Diag1.
Operators: Dobrin Vassiliev (Sofia), Adam Kern (Olsztyn)
FFR/IVUS/OCT: Sł. Gołębiewski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

19:30-19:45 COFFEE BREAK

15:50-17:30 ROOM C
Session for nurses and technicians (Session in Polish)
Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej
Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – nie zawsze tak łatwo
Warsztaty Interaktywne dla pielęgniarek, techników i ratowników medycznych.
Moderatorzy: Rafał Baranowski (Warszawa), Piotr Hetman (Kraków), Małgorzata Wolszczak (Warszawa)

1. Nietypowe objawy. Maciej Koperski
2. Nietypowe EKG. Dorota Krówczyńska / Piotr Hetman. Komentarz. Rafał Baranowski
3.
Czy to jest zawał tylko ściany dolnej? Maria Walkiewicz / Rafał Baranowski
4. Czy EKG może wskazać które naczynie się zamknęło? Mariusz Kłopotowski
5. Leczenie typowe i nietypowe. Marek Banaszewski
Dyskusja
6. Pokaz firmy MDS cardio – symulacja wprowadzenia stentu do tętnicy wieńcowej, obserwacja i pielęgnacja miejsca po nakłuciu tętnicy

17:30-19:10 ROOM C
Session for Paramedics
(Session in Polish)
Moderatorzy: Krzysztof Skrzos, Adam Stępka
Paneliści: Jakub Fąderski, Włodzimierz Janiszewski, Łukasz Wasik

• 17.30-17.40 Nietypowe obrazy OZW w EKG. A. Stępka
• 17.40-17.45 Dyskusja, pytania.
• 17.45-17.55 Ostra niewydolność serca w przebiegu OZW w świetle kompetencji podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Ł.Wasik
• 17.55-18.00 Dyskusja, pytania.
• 18.00-18.10 NZK w przebiegu OZW – resuscytować na miejscu czy transportować do pracowni hemodynamiki. K. Skrzos
• 18.10-18.15 Dyskusja, pytania.
• 18.15-18.25 Zaburzenia rytmu serca towarzyszące OZW w świetle kompetencji podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. A. Stępka
• 18.25-18.30 Dyskusja, pytania.
• 18.30-18.40 Logistyka transportu do pracowni hemodynamiki: transport naziemny czy lotniczy oraz czy zawsze należy wzywać zespół specjalistyczny? W. Janiszewski
• 18.40-18.45 Dyskusja, pytania.
• 18.45-18.55 Farmakoterapia w OZW: czy znamy leki, które stosujemy? K. Skrzos, J. Fąderski
• 18.55-19.10 Dyskusja, pytania.

19:25-19:35 COFFEE BREAK

19:45-21:12 ROOM A+B
Central and Eastern European Session – Progress in the interventional cardiology
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), William Wijns (Aalst), Adam Witkowski (Warsaw)

Panelists: Bagrat Alekyan (Moscow), Carlo Briguori (Naples), Shaoliang Chen (Nanjing), Ricardo Costa (Sao Paolo), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Gary Mintz (New York), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Wojciech Wojakowski (Katowice), Dobrin Vassiliev (Sofia)

Presentations by countries
19:45-19:51 Belarus. Nikolai Strygo (Minsk)
19:51-19:57 Bulgaria. Ivo Petrov (Sofia)
19:57-20:03 Latvia. Andrejs Erglis (Riga)
20:03-20:09 Hungary. Bela Merkely (Budapest)
20:09-20:15 Russia. Bagrat Alekyan (Moscow)
20:15-20:21 Slovakia. Stanislas Juhas (Kosice)
20:21-20:27 Poland. Jacek Legutko (Krakow)
20:27-20:33 Lithuania. Pranas Serpytis (Vilnius)
20:33-20:39 Romania. Lucian Zarma (Bucharest)
20:39-20:45 Ukraine. Sebov Denys (Odessa)
20:45-20:51 Serbia. Goran Stankovic (Belgrade)
20:51-20:57 Czech Republic. Petr Kala (Brno)
20:57-20:07 Roundtable discussion
21:07-21:12 Wrap up.

21:00-22:30 BOARDROOM
Meeting of the Board of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.

12:30-19:00 AIDA ROOM 
MEDTRONIC Innovation Village and Simulator Training Session.

7:00 -8.00 BOARDROOM
Meeting of the Board of the Invasive Cardiology journal.

7:30-8:50. ROOM RUBINSTEIN (second floor)
General Assembly of the Asspciation on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.

9:00-11:05 ROOM C
Forum on Acute Coronary Syndromes: A patient with NSTE-ACS. New guidelines and real life cases.
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow),, Janina Stępińska (Warsaw)
Panel: Jarosław Wójcik (Lublin), Mariusz Gąsior (Zabrze), Soon Jun Hong (Seoul), Bagrat Alyekan, (Moscow), Gary Mintz (New York), Shaoliang Chen (Nanjing), Andrzej Ochała (Katowice), Ivo Petrov (Sofia), Piotr Suwalski (Warsaw)

9:00-9:40 Live case 1. Patient with NSTE-ACS and multivessel CAD.
Operators:
Marek Grygier (Poznań), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw)

Featured Lectures
 9:40-9:55 NSTE-ACS: risk assessment and outcomes. Marek Gierlotka (Zabrze)
• 9:55-10:10 NSTE-ACS: Platelet inhibition and anticoagulation. Bela Merkely (Budapest)

10:10-10:50 Live case 2. Patient with NSTE-ACS and left main stenosis.
Operators: Maciej Lesiak (Poznań), Sławomir Gołębiewski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Tomasz Pawłowski (Warsaw)

Featured Lecture:
• 10:50-11:05 Percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass surgery in NSTE-ACS. Adam Witkowski (Warsaw)

11:05-11:30 ROOM C
Acute coronary syndrome: case presentations.
Chairmen:
Ralf Birkemeyer (Ulm), Dariusz Dudek (Krakow), Mariusz Gąsior (Zabrze)
Panelists: Marek Dąbrowski (Warsaw), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Robert J. Gil (Warsaw), Krzysztof Kuśmierski (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Janusz Rzeźniczak (Poznań)

 11:05-11:10 Case 1. Young Joon Hong (Kwanju)
 11:10-11:13 Discussion
 11:13-11:23 Case 2. Lucian Zarma (Bucharest)
 11:23-11:26 Discussion
 11:26-11:36 Case 3. Jan Jastrzębski (Warsaw)
 11:36-11:40 Discussion

11:40-12:20 ROOM C
Opening Ceremony.
1. Robert J. Gil and Adam Witkowski, WCCI Directors
2. Piotr Hoffman, President of the Polish Cardiac Society
3. Andreas Baumbach, Secretary of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
4. William Wijns, Chairman of PCR
5. ANDREAS AWARD

12:20-12:30 COFFEE BREAK

12:30-16:55 ROOM A+B
Learning Pathway on Multivessel Coronary Artery Disease.

PCR SESSION @ WCCI
12:30-14:30 PCI in complex Multivessel Coronary Artery Disease.
Facilitators: Andreas Baumbach (Bristol), Robert J. Gil (Warsaw), Goran Stankovic (Belgrade)
Media Driver: Mariusz Kłopotowski (Warsaw)

Live-in-a box cases 1 and 2

14:30-15:30 LUNCH

14:30-15:00 BOARDROOM
Advances in the Interventional Cardiology. Editorial Board Meeting.

PCR SESSION @ WCCI
15:30-17:00 ROOM A+B
How Should I treat complex Multivessel Coronary Artery Disease?
Chairmen:
Andrzej Ochała (Katowice), William Wijns (Aalst), Adam Witkowski (Warsaw)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Andreas Baumbach (Bristol), Goran Stankovic (Belgrade),
Experts (2nd case): Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Jacek Legutko (Krakow)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen.

 15:30-15:35 Introduction and objectives. William Wijns (Aalst)

15:35-16:15 Case 1.
Speaker 1: Case presentation. Sung Yun Lee (Seoul)
Expert 1: How would I treat? Andreas Baumbach (Bristol)) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat?– Goran Stankovic (Belgrade 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Sung Yun Lee (Seoul) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Andrzej Ochała (Katowice) – 5 minutes

16:15-16:55 Case 2.
Speaker 2: Case presentation. Tomasz Roleder (Katowice) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Jacek Legutko (Krakow) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Tomasz Roleder (Katowice) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Adam Witkowski (Warsaw) – 5 minutes

12:30-17:00 ROOM C
Learning Pathway on Carotid Stenting

PCR SESSION @ WCCI
12:30-14:30 ROOM C
Pathway on Carotid Stenting.
Facilitators: Piotr Musiałek (Krakow), Antoine Sauguet (Toulouse)
Media Driver: Mikołaj Kosek (Warsaw)

Live in a box case 3 and 4.

14:30-15:30 LUNCH

PCR SESSION @ WCCI
15:30-16:55 ROOM C
How Should I Treat Carotid Stenosis?
Chairmen:
Zbigniew Chmielak (Warsaw), Piotr Pieniążek (Krakow), Antoine Sauguet (Toulouse)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Tomasz Jargiełło (Lublin), Piotr Musiałek (Krakow)
Experts (2nd case): Rafał Maciąg (Warsaw), Stanisław Bartuś (Krakow)
• 15:30-15:35 Introduction and objectives. Antoine Sauguet (Toulouse)

15:35-16:15 Case 1.
Speaker 1: Case presentation. Włodzimierz Skorupski (Poznań) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Tomasz Jargiełło (Lublin) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Piotr Musiałek (Krakow) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Włodzimierz Skorupski (Poznań) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Piotr Pieniążek (Krakow) – 5 minutes

16:15-16:55 Case 2.
Speaker 2: Case presentation. Marek Świerad (Zabrze) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Rafał Maciąg (Warsaw) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Stanisław Bartuś (Krakow) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Marek Świerad (Zabrze) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Zbigniew Chmielak (Warsaw) – 5 minutes

17:00-17:20 COFFEE BREAK

17:20-19:45 ROOM A+B
Non-ST Segment Elevation Acute Coronary Syndromes: Revascularization in the perspective of growing elderly patients population in Europe.

EAPCI @ WCCI Session
Chairmen: Paweł Buszman (Ustron), Marek A. Deja (Katowice), William Wijns (Aalst)
Experts: Andreas Baumbach (Bristol), Bela Merkely (Budapest),  Mariusz Gąsior (Zabrze),  Robert J. Gil (Warsaw), Petr Kala (Brno), Sang-Wook Kim (Seoul), Ahmed Magdy (Cairo), Andrzej Wnęk (Sieradz)
• 17:20-17:25 Learning objectives. Adam Witkowski (Warsaw)

17:25-18:05 Live case 3. An elderly patient with advanced multivessel coronary artery disease. Role of ROTA.
Operators: Dobrzycki (Białystok), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw)
• 18:05-18:20 State-of the-art lecture: How new ESC guidelines on NSTE-ACS and growing elderly patient population impacts daily practice in Europe? Dariusz Dudek (Krakow)

18:20-19:00 Live case 4. A patient with left main disease. Hungarian experience from Budapest
Operators: TBD

19:00-19:40 Live case 5. A patient with multivessel coronary artery disease. Czech experience from Brno.
Operators: TBD

• 19:40-19:45 Take-home message. Marek A. Deja (Katowice)

17:20-18:40 ROOM C
Concurrent WCCI session. Forum on transcather aortic valve implantation: case review.
Chairmen:
Anson Cheung (Vancouver), Marek Jasiński (Katowice), Lars Sondergaard (Copenhagen)
Panelists: Marek Grygier (Poznan), Janusz Kochman (Warszawa), Radosław Parma (Katowice), Jan Z. Peruga (Łódź), Krzysztof Wilczek (Zabrze), Bagrat Alekyan (Moscow)

• 17:20-17:25 Learning objectives. Lars Sondergaard (Copenhagen)
• 17:25-17-30 Case 1. Marek Grygier (Poznan)
• 17:30-17:35 Discussion
• 17:35-17:45 Case 2. Maciej Dąbrowski (Warsaw)
• 17:45-17:50 Discussion
• 17:50-18:00 Case 3. Ralf Birkemeyer (Ulm)
• 18:00-18:05 Discussion
• 18:05-18:15: Case 4. Dariusz Jagielak (Gdańsk)
• 18:15-18:20 Discussion
• 18:20-18:30 Case 5. Krzysztof Reczuch (Wrocław)
• 18:30-18:35 Discussion
• 18:35-18:40 Take-home message. Marek Jasiński (Katowice)

9:00-19:00 AIDA ROOM
Medtronic Innovation Village

9:00-11:06 ROOM A
SESSION 1. Expanding experience with left atrial appendage occlusion (LAAO).
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), Marek Grygier (Poznań), David Meerkin (Jerusalem)
Panelists: Janusz Kochman (Warsaw), Pawel Kralisz (Białystok), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Janusz Sławin (Wrocław)

9:00-9:12 New Guidelines and Recommendations for LAAO. Jai-Wun Park (Koburg)
• 9:12-9:24 How do I select my patients? – Scientific evidence and current clinical practice in Europe. Grzegorz Smolka (Katowice)
• 9:24-9:36 How do I plan and perform my procedure? – Tips and tricks for safe and successful device implantation. Jai-Wun Park (Koburg)
• 9:36-9:45 Discussion
• 9:45-10:25 Life case 1: LAAO with Watchman
Operators: Saibal Kar (Los Angeles), Radosław Pracoń (Warsaw)
ECHO: Marek Konka (Warsaw)
• 10:25-10:37 How do I follow-up my patients after LAAO? – Optimal pharmacologic treatment strategies and post-procedural imaging. David Meerkin (Jerusalem)
• 10:37-10:49 LAAO with ACP Amulet device guided by 3D-printed personalized heart model. Sebastian Bujak (Warsaw)
• 10:49-11:01 Thrombus on LAA occluder: What is the risk of complications? How to treat? Cezary Kępka (Warsaw)
• 11:01-11:06 Take-home message. Marek Grygier (Poznan)

9:00-11:17 ROOM B
SESSION 2. Carotid, vertebral and subclavian artery revascularization.
Chairmen: Tomasz Jargiełło (Lublin), Wacław Kuczmik (Katowice), Andrzej Ochała (Katowice), Piotr Pruszczyk (Warsaw)
Panelists: Stanisław Bartuś (Krakow), Tomasz Deptuch (Józefów), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Wlodzimierz Skorupski (Poznań), Jarosław Wójcik (Lublin), Dobrin Vassiliev (Sofia). Lucian Zarma (Bucharest), Hoyoun Won (Seoul)

• 9:00-9:24 Debate: Optimal carotid revascularization
• 9:00-9:12 Carotid endarterectomy is the treatment of choice in majority if patients. Wacław Kuczmik (Katowice)
• 9:12-9:24 Carotid stenting is the treatment of choice in majority of patients. Antoine Sauguet (Toulouse)
• 9:24-9:30 Discussion

• 9:30-10:10 Life case 2: Carotid stenting.
Operators: Marek Świerad (Zabrze), Zbigniew Chmielak (Warsaw)
• 10:10-10:22 Transradial approach for carotid stenting. Piotr Pieniążek (Krakow)
• 10:22-10:34 Vertebral artery angioplasty: patient selection and technique. Włodzimierz Skorupski (Poznań)
• 10:34-10:46 Subclavian artery angioplasty: when it is really needed? Tadeusz Przewłocki (Krakow)
• 10:46-11:00 Discussion

Featured lecture:
• 11:00-11:12 Multimodal approach to treat lesions in patients with non-operable distal chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Marek Roik (Warsaw)
• 11:12-11:17 Take-home message. Andrzej Ochała

9:00-11:15 ROOM C
SESSION 3. Transcatheter valve-in-valve interventions: the gold standard treatment for bioprosthetic failure?
Chairmen
: Magnus Settergren (Solna), Tomasz Hryniewiecki (Warsaw), Bernard Prendergast (London)

Panelists: Maciej Dąbrowski (Warsaw), Marek A. Deja (Katowice), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Tomasz Hirnle (Białystok), Krzysztof Kuśmierski (Warsaw), Arkadiusz Pietrasik (Warsaw), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Tomasz Siminiak (Poznań), Adam Sukiennik (Bydgoszcz)

• 9:00-9:12 What have we learned from the international registries of transcatheter valve-in-valve implantations? Dariusz Dudek (Krakow)
• 9:12-9:24 The role of noninvasive imaging for patient selection and procedural guidance. Piotr Szymański (Warsaw)
• 9:24-9:36 Valve-in-valve/valve-in-ring in the tricuspid position. Marcin Demkow (Warsaw)
• 9:36-9:48 Valve-in-valve in the pulmonary position. Stephan Schubert (Berlin)
• 9:48-10:00 Valve-in-valve/valve-in-ring  in the mitral position. Lars Sondergaard (Copenhagen)
• 10:00-10:12 Valve-in-valve in the aortic position. Marek Grygier (Poznań)
• 10:12-10:32 Live-in-a box 1: Transcatheter valve-in-valve
• 10:32-10:45 Discussion
• 10:45-10:50 Take-home message. Bernard Prendergast (London)

FEATURED LECTURES:
• 10:50-11:03 Overview of the currently available transcatheter mitral valve repair devices and results of the trials. Magnus Settergren (Solna)
• 11:02-11:15 Transcatheter mitral valve replacement: new valves and experiences. Lars Sondergaard (Copenhagen)

11:05-11:30 COFFEE BREAK

11:30-13:10 ROOM A
SESSION 4. TAVI: Going Ahead (part 1)
Chairmen: Andreas Baumbach (Bristol), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Witold Rużyłło (Warsaw)

Panelists: Marco Brabanti (Catania), Ralf Birkemeyer (Ulm), Sławomir Dobrzycki (Białystok),  Dariusz Dudek (Krakow), Eberhardt Grube (Bonn), Janusz Kochman (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław)
• 11:30-11:42 TAVI for intermediate risk patients – It’s about time! Ariel Finkelstein (Tel Aviv)
• 11:42-11:54 Brain protection in TAVI – Ready for prime time? Andreas Baumbach (Bristol)
• 11:54-12:06 Clinical experience with SAPIEN 3. Bernard Prenedrgast (London)
• 12:06-12:18 Clinical experience with EVOLUTE R. Eberhardt Grube (Bonn)
• 12:18-12:30 Clinical experience with LOTUS. Marco Brabanti (Catania)
• 12:30-12:42 Clinical experience with NVT TAVI System. Janusz Kochman (Warsaw)
 12:42-13:20 Live case 3: TAVI with LOTUS valve.
Operators: Adam Witkowski (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw), Jan Harnek (Lund)
ECHO: Patrycjusz Stokłosa (Warsaw)

11:30-13:00 ROOM B
SESSION 5. Hybrid strategies for  cardiac diseases. Best of two worlds – Cardiology and Cardiac Surgery.
Chairmen:
Bagrat Alekyan (Moscow), Piotr Suwalski (Warsaw), Nikolaos Bonaros (Innsbruck)
Panelists: Mariusz Gąsior (Zabrze), Tomasz Hirnle (Białystok), Adam Kern (Olsztyn), Maciej Karcz (Warsaw), Maciej Lesiak (Poznań), Jarosław Zalewski (Kraków)

• 11:30-11:40 Scope of the problem. Jarosław Zalewski (Krakow)
11:40-11:55 Hybrid treatment of  multivessel coronary disease – in whom and how? Mateusz Tajstra (Zabrze)
11:55-12:15 Live-in-a box 2: Hybrid  coronary revascularization in MVD (EACAB plus PCI).
Operators:   Robert J. Gil (Warsaw), Piotr Suwalski (Warsaw)
12.15-12.30„Best of two worlds”  in the hybrid  treatment of arrhythmias.  Piotr Suwalski (Warsaw)
12:30-12:45 Rationale for Hybrid Approach using minimally invasive valve surgery and PCI in complex patients. Marek A. Deja (Katowice)
12:45-12:55 Discussion.
12:55-13:00 Take home message. Nicolas Bonaros (Insbruck)

11:30-13:00 ROOM C
SESSION 6. Role of intracoronary diagnostic methods in contemporary cathlabs. Guidelines versus reality.
Chairmen: Shaoliang Chen (Nanjing), Ravi Nair (Cleveleand/Abu Dhabi), Francesco Prati (Rome)

Panelists: So Yeon Choi (Seoul), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Ivo Petrov (Sofia), Pranas Serpytis (Vilnus),Dobrin Vassiliev (Sofia), Vasil Velchev (Sofia), Wojciech Wojakowski (Katowice), Lucian Zarma (Bucharest)

11:30-12:10 Live case 4: PCI in a patient with multivessel CAD and LMS stenosis.
Operators: Jacek Legutko (Krakow), Jerzy Pręgowski (Warsaw)
IVUS/OCT/FFR: Paweł Tyczyński, Łukasz Kalińczuk (Warsaw)
12:10-12:22 Physiological coronary lesions assessment. Elvin Kehdi (Zwolle)
12:22-12:36 Visual assessment: OCT vs IVUS vs IVUS HD. Francesco Prati (Rome)
12:36-12:48 Combined mehods: FFR+ID, FFR + IVUS, NIRS. Wojciech Wojakowski (Katowice)
12:48-12:55 Discussion
12:55-13:00 Take-home message. Francesco Prati (Rome)

13:00-13:15 COFFEE BREAK

13:15-14:15 ROOM A
Luncheon Session 1.
Sponsored by unrestricted grant by TERUMO. Minimizing the risk of complex coronary intervention.

Moderators: Jarosław Wójcik (Lublin)
1. Overcoming obstacles in complex coronary intervention with radial approach. TBD
2. Coronary intervention in STEMI – fast, safe and effective! Tomasz Pawłowski
3. Complex bifurcation stenting in 2016 – staying on a safe side! Maciej Lesiak
4. Transradial approach for coronary chronic total occlusion – when and how? Jarosław Wójcik
5. Efficiency and safety during transradial approach in endovascular procedures. Sławomir Dobrzycki.

14:15-14:30 COFFEE BREAK

14:30-15:55 ROOM A
SESSION 8. TAVI: Going Ahead (part 2)
Chairmen:
Jan Harnek (Lund), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Lars Sondergaard (Copenhagen)

Panelists: Andreas Baumbach (Bristol), Tomasz Hirnle (Białystok), Dariusz Jagielak (Gdańsk), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Łukasz Tułecki (Zamość)

• 14:30-14:40 What should still be addressed to assure safety and effecivness in TAVI? Adam Witkowski (Warsaw)
14:40-14:52 New technology platforms for TAVI. Saibal Kar (Los Angeles)
14:52-15:04 Perivalvular leaks – still a concern in TAVI? Ralf Birkemeyer (Ulm)
15:04-15:16 Avoiding of bleedings and vascular complications. Marek Grygier (Poznań)
15:16-15:28 Advantages of transapical approach for TAVI. Piotr Olszówka (Rzeszów)
15:28-15:40 Advantages of transfemoral approach for TAVI. Sławomir Dobrzycki (Białystok)
15:40-15:50 Discussion
15:50-15:55 Take-home message. Jan Harnek (Lund)

14:30-16:30 ROOM B
SESSION 7. Bioresobable coronary scaffolds: clinical evidence from trials and registries versus reality.
Chairmen: Dariusz Dudek (Krakow), Michael Haude (Neuss), Maciej Lesiak (Poznań)
Panelists: Shaoliang Chen (Nanjing), Andrzej Lekston (Zabrze), Robert J. Gil (Warsaw), Young Joon Hong (Gwangju),  Jerzy Pręgowski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice)

14:30-14:42 What are the bioresorbable scaffolds and why we need them? Robert J. Gil (Warsaw)
14:42-14:57 Highlights from the ABSORB trials. Dariusz Dudek (Krakow)/Maciej Lesiak (Poznan)
14:57-15:09 Highlights from the DREAMS trials. Michael Haude (Neuss)
15:09-15:21 Highlights from the DESolve trials. Stylianos Pyxaras (Coburg)
15:21-16:00 Live case 5: Coronary revascularization with bioresorbable stents.
Operators: Krzysztof Kukuła (Warsaw), Artur Dębski (Warsaw)
IVUS/OCT/FFR: Paweł Tyczyński, Łukasz Kalińczuk (Warsaw)
16:00-16:12 Polish experience: real life use of bioresorbable scaffolds (Zabrze Registry). Michał Hawranek (Zabrze)

• 16:12-16:24 Featured Lecture.
Patients treated with bivalirudin still at higher risk of stent thrombosis: a comprehensive meta-analysis of randomized clinical trials of bivalirudin and heparin for percutaneous coronary interventions. Stefan Grajek (Poznan)
16:24-16:30 Take-home message. Maciej Lesiak (Poznań)

14:30-16:05 ROOM C
SESSION 8. A Patient with ischemic heart disease and angiographically normal coronary arteries. How to manage ?
Chairmen: Robert J. Gil, Elvin Kehdi (Zwolle), Giuseppe De Luca (Novara), Sang-Wook Kim (Seoul), Ahmed Magdy (Cairo)

Panellists: Ricardo Costa (Sao Paulo), Jacek Kądziela (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Francesco Prati (Rome), Tomasz Roleder (Katowice), Krzysztof Milewski (Warsaw)

14:30-14:35 Scope of the problem. Krzysztof Milewski (Warsaw)
14:35-14:47 Myocardial bridge, vasospastic angina, microvascular angina, and others – prevalence and mechanisms. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
14:47-14:59 Myocardial infarction in non-obstructive coronary arteries (MINOCA) – what is it and how to deal with. Jacek Bil (Warsaw)
14.59-15:11 The role of imaging modalities (IVUS, OCT, CMR, CT) and provocative tests in diagnosis of IHD with angiographically normal arteries. Jacek Legutko (Krakow)
15.11-15.23 Prognosis and optimal treatment in pts with IHD and angiographically normal coronaries. Michał Hawranek (Zabrze)
15.23-16.00 Live-in-a box 3: PT with IHD and with angiographically normal coronaries diagnosed with: IVUS, OCT and ID + Acetylocholine test. Jacek Bill (Warsaw), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
16.00-16.05 Take home message. Giuseppe De Luca (Novara)

9:00-14:00 AIDA ROOM:
Medtronic Innovation Village

Location:
Hotel InterContinental, Warsaw

Language:
English

Target attendees:
Interventionists aiming at improving their knowledge and skills in undertaking complex procedures in their daily practice

Course directors:
Robert Gil
Adam Witkowski

Course trainers/facilitators:
Jacek Legutko
Jerzy Pręgowski
Gabor Toth

Learning objectives

At the end of the PCR Seminar the participants will:
understand the current knowledge and the optimal management strategy for a patient presenting with High-Risk NSTE ACS, including difficult access, calcification…
learn about the optimal treatment strategy considering the individual clinical situation, differences in infrastructure and the best available evidence.

The programme will include:
Interactive discussions using ” Live in-a- box® cases “ and videos of complex cases
Debates and different views between participants and experts.
Step by step reasoning approach
Workshop on how to analyse and reflect on a study

08:30-08:45 Welcome: Outline of the Programme and rules What? Why? How?

08:45-10:15 A patient with an ACS-NSTEMI
I. Global appraisal of patient’s presentation
clinical presentation
key biochemical markers
 key diagnostic tests
Coronaro-angiogram
J. Legutko, J. Pręgowski, G. Toth

10:15-10:30 BREAK

10:30-12:00 II. Decision-making process
Does our patient require a myocardial revascularization?
Different diagnostic modalities IVUS, FFR and OCT
Early management
J. Legutko, J. Pręgowski, G. Toth

12:00-13:00 LUNCH

III. PCI procedure is decided
Before PCI

Pharmacology
Plan your strategy
Plan your material
Procedure: tips and hints
Some specific issues
Different assessment modalities IVUS, FFR and OCT
J. Legutko, J. Pręgowski, G. Toth

14:30-14:45 BREAK


14:45-15:45 IV. How to prevent and manage the most frequent complications?

Part 1 Case based discussions
Dissection
Perforation

Complication cases from the participants
J. Legutko, J. Pręgowski, G. Toth

15:45-16:00 IV. Post PCI
In hospital
At discharge

16:00-16:15 BREAK

16:15-17:00 Synthesis / Lecture
How to analyse and reflect on a published study? WOEST trial
G. Toth

17:00 17:30 Wrap up / Conclusions

intercontinental2016

Miejsce Warsztatów

Hotel InterContinental
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa, Polska
telefon: +48 22 328 8888, 00800 311 1216
www.warszawa.intercontinental.com

Hotel InterContinental jest położony w samym centrum Warszawy. Jest to jeden z najwyższych budynków w mieście o unikalnej i nowoczesnej architekturze. Idealna lokalizacja hotelu umożliwia szybki dostęp do atrakcji turystycznych, które warto odwiedzić podczas pobytu w stolicy, takich jak Warszawska Starówka, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele innych. Hotel znajduje się również w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego Dworca Kolejowego, Pałacu Kultury i Nauki oraz Centrum Handlowego Złote Tarasy.

Opłata za warsztaty

Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w Warsztatach (6-8 kwietnia 2016), materiały warsztatowe, wstęp na powierzchnię wystawienniczą, napoje kawa, herbata oraz lunche. Wystawiamy faktury.

LEKARZE

1 dzień – Opłata rejestracyjna dla lekarzy za jeden dzień uczestnictwa w konferencji 440 zł
3 dni
– Opłata rejestracyjna dla lekarzy wniesiona za trzy dni konferencji łącznie podlega rabatowi  1.150 zł


PIELĘGNIARKI I TECHNICY

1 dzień – Opłata rejestracyjna dla pielęgniarek i techników za jeden dzień uczestnictwa w konferencji 65 zł
3 dni
– Opłata rejestracyjna dla pielęgniarek i techników wniesiona za trzy dni konferencji łącznie podlega rabatowi 180 zł


RATOWNICY MEDYCZNI

1 dzień – Opłata rejestracyjna dla ratowników medycznych za jeden dzień uczestnictwa w konferencji 45 zł
3 dni
– Opłata rejestracyjna dla ratowników medycznych wniesiona za trzy dni konferencji łącznie podlega rabatowi 120 zł


STUDENCI

1 dzień – Opłata rejestracyjna dla studentów za jeden dzień uczestnictwa w konferencji 1 zł

Porady dla podróżujących

ELEKTRYCZNOŚĆ
Prąd elektryczny w Polsce  ma napięcie 220V.

WALUTA
Jednostką walutową jest polski złoty (PLN). W większości hoteli, restauracjach i sklepach są akceptowane karty Visa lub Mastercard. Bankomaty są powszechnie dostępne w Warszawie i nie ma żadnych trudności, aby wypłacić gotówkę.

WODA
Woda z kranu jest oczyszczona i zdatna do picia.

WYMAGANIA ZDROWOTNE / UBEZPIECZENIA
Sekretariat Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, utraty lub uszkodzenia mienia należącego do uczestników (lub osób towarzyszących). Uczestnicy powinni dokonać własnych ustaleń dotyczących kwestii zdrowotnych i ubezpieczeń turystycznych.

SŁUŻBY RATUNKOWE
Z telefonu stacjonarnego:
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
999 – Pogotowie Ratunkowe
986 – Straż Miejska

Z telefonu komórkowego:
112 – Połączenie alarmowe

JĘZYK
Językiem urzędowym jest język polski

NUMER KIERUNKOWY
Numer kierunkowy Polski +48
Numer kierunkowy Warszawa 22

RÓŻNICA CZASOWA
+1 godzina UTC / GMT

Dyrektorzy WCCI

Robert J. Gil, MD, PhD, FESC, Warsaw; Adam Witkowski, MD, PhD, FESC, Warsaw

Komitet organizacyjny

Maciej Dąbrowski (Co-Chair); Sławomir Gołębiewski; Jacek Kądziela; Rafał Krzyżewski; Piotr Kwiatkowski; Tomasz Pawłowski (Co-Chair); Renata Pazio-Jurek (secretary); Jerzy Pręgowski; Hanna Rdzanek (secretary); Marta Strzelczyk (secretary); Zbigniew Śliwiński

Zaproszeni wykładowcy

International Faculty

Bagrat Alekyan (Moscow), Marco Barbanti (Catania), Andreas Baumbach (Bristol), Ralf Birkemeyer (Ulm), Nikolaos Bonaros (Innsbruck) Marouane Boukhris (Tunis), Magali Breheret (Marseille), Carlo Briguori (Naples), Mauro  Carlino (Milan), Shaoliang Chen (Nanjing), So Yeon Choi (Seoul), Anson Cheung (Vancouver), Andrejs Erglis (Riga), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Alfredo R. Galassi (Catania), Eberhardt Grube (Bonn), Jan Harnek (Lund), Michael Haude (Neuss), Soon Jun Hong (Seoul), Young Joon Hong (Gwangju), Petr Kala (Brno), Saibal Kar (Los Angeles), Ki Seok Kim (Jeju), Sang-Wook Kim (Seoul), Elvin Kedhi (Zwolle), Frantisek Kovar (Kosice), Sung Yun Lee (Seoul) Giuseppe De Luca (Novara), Ahmed Magdy (Cairo), David Meerkin (Jerusalem), Bela Merkely (Budapest), Gary Mintz (New York), Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Jai-Wun Park (Koburg), Ivo Petrov (Sofia), Francesco Prati (Rome), Bernard Prendergast (London), Stylianos Pyxaras (Coburg), Joerg Reifart (Munich), Antoine Sauguet (Toulouse), Stephan Schubert (Berlin), Denys Sebov (Odessa), Pranas Serpytis (Vilnius), Magnus Settergren (Solna), Lars Sondergaard (Copenhagen), Goran Stankovic (Belgrade), Nikolai Strygo (Minsk), Gabor Toth (Graz), Dobrin Vassiliev (Sofia), Vasil Velchev (Sofia), William Wijns (Aalst), Hoyoun Won (Seoul), Lucian Zarma (Bucharest).

Polish Faculty

Marek Banaszewski (Warsaw), Rafał Baranowski (Warsaw), Krzysztof Bartuś (Krakow), Stanisław Bartuś (Krakow), Jacek Bil (Warsaw), Leszek Bryniarski (Krakow), Sebastian Bujak (Warsaw), Paweł Buszman (Ustron), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw) Marek Dąbrowski (Warsaw), Marek A. Deja (Katowice), Marcin Demkow (Warsaw), Tomasz Deptuch (Józefów), Artur Dębski (Warsaw), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Dariusz Dudek (Krakow), Marek Durlik (Warsaw), Jakub Fąderski (Błonie), Mariusz Gąsior (Zabrze), Marek Gierlotka (Zabrze), Robert J. Gil (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Stafan Grajek (Poznań), Marek Grygier (Poznań), Michał Hawranek (Zabrze), Piotr Hetman (Kraków), Tomasz Hirnle (Białystok), Piotr Hoffman (Warsaw), Tomasz Hryniewiecki (Warsaw), Dariusz Jagielak (Gdańsk) Włodzimierz Janiszewski (Warsaw), Tomasz Jargiełło (Lublin), Marek Jasiński (Katowice), Jan Jastrzębski (Warsaw), Łukasz Kalińczuk (Warsaw), Maciej Karcz (Warsaw), Jacek Kądziela (Warsaw), Adam Kern (Olsztyn), Cezary Kępka (Warsaw), Andrzej Kleinrok (Zamość), Mariusz Kłopotowski (Warsaw), Janusz Kochman (Warsaw), Marek Konka (Warsaw), Maciej Koperski (Warsaw), Mikołaj Kosek (Warsaw), Paweł Kralisz (Białystok), Dorota Krówczyńska (Warsaw), Wacław Kuczmik (Katowice), Krzysztof Kukuła (Warsaw), Krzysztof Kuśmierski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Andrzej Lekston (Zabrze), Maciej Lesiak (Poznań), Krzysztof Łanda (Warsaw), Rafał Maciąg (Warsaw), Artur Mamcarz (Warsaw), Krzysztof Milewski (Ustroń), Przemysław Mitkowski (Poznań), Piotr Musiałek (Krakow), Andrzej Ochała (Katowice), Piotr Olszówka (Rzeszów), Maksymilian Opolski (Warsaw), Radosław Parma (Katowice), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Jan Z. Peruga (Łódź), Piotr Pieniążek (Krakow), Arkadiusz Pietrasik (Warsaw), Jarosław Pinkas (Warsaw), Radosław Pracoń (Warsaw), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Piotr Pruszczyk (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Tomasz Roleder (Katowice), Marek Roik (Warsaw), Jacek Różański (Warsaw), Przemysław Rutkowski (Gdansk), Witold Rużyłło (Warsaw), Jarosław Rzezak (Warsaw), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Tomasz Siminiak (Poznań), Włodzimierz Skorupski (Poznań), Krzysztof Skrzos (Warsaw), Janusz Sławin (Wrocław), Grzegorz Smolka (Katowice), Adam Stępka (Warsaw), Janina Stępińska (Warsaw), Patrycjusz Stokłosa (Warsaw), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Piotr Suwalski (Warsaw), Łukasz Szumowski (Warsaw), Piotr Szymański (Warsaw), Marcin Świerad (Zabrze), Mateusz Tajstra (Zabrze), Łukasz Tułecki (Zamość), Paweł Tyczyński (Warsaw), Piotr Waciński (Lublin), Maria Walkiewicz (Warsaw), Łukasz Wasik (Błonie), Kazimierz Widenka (Rzeszów), Krzysztof Wilczek (Zabrze) Adam Witkowski (Warsaw), Andrzej Wnęk (Sieradz), Wojciech Wojakowski (Katowice), Małgorzata Wolszczak (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Jarosław Zalewski (Kraków), Wojciech Zawalski (Warsaw), Marian Zembala (Zabrze).

PROF. DR HAB. MED. ROBERT J. GIL

Prof. dr hab. med. Robert Julian Gil od 2001 jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W okresie 1997- 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a przez następne 3 lata był członkiem jej Zarządu (jako Past-President). Od grudnia 2001 roku wchodzi w skład powołanego przez Ministra Zdrowia RP Zespołu Ekspertów ds. akredytacji w dziedzinie kardiologii. Od października 2002 pełni funkcję Konsultanta Służby Zdrowia MSWiA w dziedzinie kardiologii.Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie ultrasonograficznej ocenie blaszki miażdżycowej, ocenie istotności zwężenia wieńcowego oraz diagnostyki i leczenia zmian złożonych, w tym bifurkacycjnych. Interesuje się również wykorzystaniem przezskórnej rewaskularyzacji w ostrych zespołach wieńcowych. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych oceniających leki oraz urządzenia wspomagające angioplastykę wieńcową.Ma w swoim dorobku blisko 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, z których blisko 50 opublikowanych zostało w czasopismach zagranicznych. Poza tym jest współautorem 30 rozdziałów książek poświęconych kardiologii interwencyjnej oraz blisko 300 doniesień zjazdowych, z których około 80 było przedstawianych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych z zakresu elektrofizjologii klinicznej oraz kardiologii inwazyjnej.Jest współautorem wytycznych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczących postępowania w przezskórnych procedurach zabiegowych.

Od 1994 roku recenzent naukowy miesięcznika Kardiologia Polska, od 1998 Folia Cardiologica (obecnie Cardiology Journal), a od 2000 roku Polskiego Przeglądu Kardiologicznego. Ponadto we wszystkich tych czasopismach jest członkiem Rad Redakcyjnych.

Od 1999 roku aktywnie działał w Grupie Roboczej ds. krążenia wieńcowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), która we wrześniu 2006 przekształciła się w Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-naczyniowych (EAPCI). W czerwcu 2000 roku uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Od 2001 roku regularnie zapraszany do czynnego udziału (ang. Faculty member) w organizowanych w Europie prestiżowych Kongresów (ESC) oraz Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej (EuroPCR , Lugano).

f_logo  Profesor Robert Gil

PROF. DR HAB. MED. ADAM WITKOWSKI, FESC

CURRICULUM VITAE

Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii
Alpejska 42, 04-628 Warszawa, PL

Tel: +48 22 812 41 64, +48 22 34 34 127
Fax: +48 22 34 34 506
Tel. kom.: +48 602 27 23 88
E-mail: witkowski@hbz.com.pl

Urodzony: Poznań, Polska 01.08.1958
Studia: Akademia Medyczna w Warszawie 1976 – 1983

Szkolenia zawodowe:
Sześć tygodni stażu w klinice kardiologii szpitala Uniwersytetu Maryland, Baltimore, USA, lipiec – sierpień 1980
Staż podyplomowy 1983 – 1984
I° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1986
Dwa tygodnie szkolenia w pracowni hemodynamicznej szpitala Uniwersytetu Vaudois, Lozanna, Szwajcaria maj 1989
6th kurs „Interventional Cardiology” Genewa, Szwajcaria czerwiec 1989
II° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1990
Kurs „Advanced Angioplasty”, Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, Londyn, Anglia, maj 1992
Doktorat czerwiec 1993
Specjalizacja z kardiologii listopad 1996
Habilitacja czerwiec 2001

Stanowiska ipełnione funkcje:
Asystent i starszy asystent, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna, Instytut Kardiologii, Warszawa 1983 – 1993
Adiunkt, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa 1993 – 2001
Zastępca Kierownika, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa od 1998
Docent, Instytut Kardiologii, Warszawa od 2001
Fellowship of the European Society of 2003 Cardiology
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK od 2004

Najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze:
CAPE (1990 – 92)
MATTIS (1996)
EXCITE (1998)
RACE – CAR (1999)
ICARUS I+II (1999-2000)
ADVANCE (1999)
PRESTO (1999-2000)
Taxus II (2001)
Taxus VI (2002)
Euroinject-1 (2002)
Agent-4 (2003)
ARTS II (2004)
Endeavor II (2005)
SYNTAX (2006)
FREEDOM (2006)

Zainteresowania zawodowe:
Przezskórne interwencje wieńcowe (PTCA, aterektomia, steny uwalniające leki, brachyterapia, angioplastyka tętnic szyjnych, ablacja przegrody w HOCM)

Praca naukowa:
Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z choroba niedokrwienną i z kardiomiopatią przerostową
Stenty w leczeniu ostrych powikłań PTCA
Wyniki wczesne i odległe zabiegów aterektomii kierunkowej
Porównanie wyników elektywnego stentowania i PTCA
Wyniki zabiegów alkoholowej ablacji przegrody w HOCM
Brachyterapia tętnic wieńcowych

Nagrody:
Nagroda II° Prezesa PTK 1995, 2001

f_logo  Profesor Adam Witkowski