19th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

14th -16th April 2015
Hotel InterContinental, 49 Emilii Plater Street, Warsaw

    See WCCI
Archive
 • Workshop
  programme
 • About the
  workshop
 • Personalities
  workshops
 • Gallery:
  photos, video

Dear Colleagues,

We have a great pleasure to invite you to the 19th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI), an official meeting of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society. WCCI will take place from 14th to 16th April 2015 in Warsaw, in a INTERCONTINENTAL Hotel on 49 Emilii Plater Street.

WCCI program will be available soon at www.wcci.pl

On first day of WCCI an exciting event is planned: Young Practitioners Course under the auspices of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) and Paris Course on Revascularization (PCR). This event is especially dedicated for younger interventionalists from Central and Eastern Europe who already initiated their traing in PCI.

Registration Forms for WCCI and Young Practitioners Course will be available soon at www.wcci.pl

As a result of our continued cooperation with EAPCI and PCR, the WCCI is a regular event in the European calendar of cardiovascular interventions. First time we would also like to invite all WCCI participants to the special session dedicated to the position of interevntional cardiology in Eastern and Middle European countries, chaired by Professor Stephan Windecker, Chairman of EAPCI and Professor William Wijns, Chairman of PCR. The Course is also accredited by Polish Cardiac Society and EBAC.

 The key subjects of the conference in 2015 shall be as follows:
• Percutaneous treatment of the left main and multivessel coronary artery disease from the persepctive of the new European Guidelines on Myocardial Revascularization
• Percutaneous treatment of left main, bifurcation and complex lesions
• Chronic total coronary occlusion
• Acute coronary syndromes
• Transcatheter aortic valve implantation
• Mitral valve therapy
• Left atrial appendage closure
• Peripheral and carotid interventions
• In Cath Lab intravascular technology: IVUS/FFR/OCT
• Interventional cardiology in Eastern and Middle European countries.

As WCCI program is as much practical and interactive as possible, the majority of sessions are in Learning The Technique, How Should I Treat and Case Review format. Also satellite symposia, presenting the new trials and devices, nurse and technician session and session for paramedics will be a part of WCCI 2015.

Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) received Accreditations of (EBAC) European Board for Accreditation in Cardiology (14.04.2015): “Master Class at WCCI 2015” & “WCCI 2015″ and  educational points of Polish Cardiac Society (13.03.2015).

You cordially invited you to participate and join us in Warsaw!

Directors of the 19th WCCI

Professor Robert J. Gil             Professor Adam Witkowski

                                           

Workshop Programme /

WCCI PROGRAM (PDF) » WAR-CTO Symposium (PDF) »
 • 1 Day (Tuesday, April 14th, 2015, 10:00-22:30) 19th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions
 • 2 Day (Wednesday, April 15th, 2015, 7:15-19:00) 19th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions - EAPCI/EuroPCR@WCCI
 • 3 Day (Thursday, April 16th, 2015, 7:45-15:50) 19th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions
 • 1 Day (Tuesday, April 14th, 2015, 8:00-17:30) 19th Young Practitioners Master Class - Management by PCI of a patient With Stable Coronary Artery Disease

10:00-11:00  BOARDROOM
Press Conference

12:30-14:00 ROOM A
Satellite Lunch Symposium 1. (Session in Polish)
Absorb w codziennej praktyce klinicznej (Absorb in daily clinical practice).
Sponsored by unrestricted grant by ABBOTT      

12:30-14:00 ROOM B
Satellite Lunch Symposium 2.
Sponsored by unrestricted grant by BALTON.
How should we optimally treat the complex coronary stenoses?

12:30-14:00 Room C
Satellite Lunch Symposium 3.
Sponsored by unrestricted grant by GE

12:30-14:00 ROOM HEMISPHERE (level -1)
Satellite Lunch Symposium 4.
Sponsored by unrestricted grant by ST JUDE

12:30-19:00 AIDA ROOM
MEDTRONIC Innovation Village and Simulator Training Session (EVOLUTE R aortictranscathetervalve and ONYX DES)

12:30-14:00 LUNCH
(lunch boxes at satellite symposia)

14:00-14:20 COFFEE BREAK

14:20-15:50 ROOM A+B
Symposium: Innovations in technology – what is new for the interventionalists?

Chairmen: Giuseppe De Luca (Novara), Ricardo Costa (Sao Paulo), Jarosław Wójcik (Lublin)

• 14.20-14.25 Introduction and objectives.

Presentations of Industry Advancements:
• 
14:25-14:32 BIOTRONIK. Maciej Lesiak (Poznan)
• 14:32-14:39 MEDTRONIC. Robert J. Gil (Warsaw)
• 14:39-14:46 ABBOTT. Coronary revascularization procedures in high risk patients. Stanisław Bartuś (Krakow)
• 14:46-14:53 BOSTON. Adam Witkowski (Warsaw)
• 14:53-15:00 BALTON. Jacek Legutko (Krakow)
• 15.00-15:07 ProCardia
• 15:07-15:14 TERUMO
• 15:14-15:21 Direct Flow. Jan Kovac (Leicester)
• 15:21-15:40 Roundtable discussion
• 15:40-15:50 Take-home message. Ricardo Costa (Sao Paulo)

14:20-15:50 ROOM C
Preventive Cardiology
(Session in Polish)
Jak wydłużam życie pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca? Kiedy pomoc innego specjalisty jest konieczna?
Przewodniczący: Piotr Jankowski (Kraków), Stefan Grajek (Poznań), Grzegorz Opolski (Warszawa)
Panel: Dariusz Dudek (Kraków), Robert J. Gil (Warszawa), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Grzegorz Opolski (Warszawa), Janina Stępińska (Warszawa), Kazimierz Widenka (Rzeszów)

• 14:20-14:28 Wprowadzenie. Stefan Grajek (Poznań)
• 14:28-14:41 Radzę sobie sam – optymalizuję farmakoterapię. – Piotr Jankowski (Kraków)
• 14:41-14:54 Radzę sobie sam – stentuję! – Wojciech Wojakowski (Katowice)
• 14:54- 15:07 Miejsce przezskórnej rewaskularyzacji w leczeniu chorych z niewydolnością serca w świetle danych z rejestru ACS-PL. Kolejna bariera pokonana. Mariusz Gąsior (Zabrze)
• 15:07-15:20 Kiedy pomóc może elektrokardiolog? – Łukasz Szumowski (Warszawa)
• 15:20-15:33 Kiedy pomóc może kardiochirurg? – Piotr Suwalski (Warszawa)
• 15:33-15:45 Dyskusja
• 15:45-15:50 Podsumowanie: Czego się dowiedzieliśmy? Piotr Jankowski (Kraków)

15:50-17:10 ROOM A+B
PCI in multivessel coronary artery disease and left main stenosis: Live cases session
Moderators: Giuseppe De Luca (Novara), Gennadyi Hubulava (St. Petersburg), Zbigniew Chmielak (Warsaw)
Panelists: Adam Kern (Olsztyn), Marek Grygier (Poznań), Jacek Kądziela (Warsaw), Krzysztof Żmudka (Kraków), Dariusz Ciećwierz (Gdańsk), Jan Z. Peruga (Łódź), Sung Yun Lee (Seul), Ki-Seok Kim (Jeju Island)

• 15:50-16:30 Life case 1. Patient with multivessel coronary artery diseaseand left main stenosis.
Operators: Wojciech Wojakowski (Katowice), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

• 16:30-17:10 Live case 2. Patients with multivessel coronary artery disease and left main stenosis.
Operators: Dobrin Vassilev (Sofia), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Tomasz Pawłowski (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw)

17:10-17:20 COFFEE BREAK

17:20-19:25 ROOM A+B
European Bifurcation Club Meets European CTO Club: The best of coronary bifurcations and CTO treatment.
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Alfredo Galassi (Catania), Goran Stankovic (Belgrade)
Panelists: Jarosław Wójcik (Lublin), Artur Dębski (Warszawa), Jacek Legutko (Kraków), Andrzej Ochała (Katowice), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Carlo Briguori  (Naples), Wojciech Wojakowski (Katowice)

• 17.20-17.23 Scope of the problem. Robert J. Gil (Warsaw)
• 17.23-17.35 Incidence and in-hospital outcome of bifurcation lesions in patients undergoing PCI for chronic total oclussions. Alfredo Galassi (Catania)
• 17.35-17.47 How to perform PCI for distal left main stenosis? Carlo Briguori (Naples)
• 17.47-17.59 10 years of EBC – shell we continue? Goran Stankovic (Belgrade)
• 17.59 -18.05 Conclusions. Robert J. Gil (Warsaw)

• 18:05-18:40 Live case 3. Bifurcation/CTO PCI
Operators: Leszek Bryniarski (Kraków), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

• 18:40-19:20 Live case 4. Bifurcation/CTO PCI
Operators: Maciej Lesiak (Poznan), Sławomir Gołębiewski (Warsaw)
IVUS/FFR/OCT: Tomasz Pawłowski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

• 19:20-19:25 Take home message. Goran Stankovic (Belgrade)

15:50-17:20 ROOM C
Session for nurses and technicians
(Session in Polish)
Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej
Warsztaty Interaktywne dla pielęgniarek i techników i ratowników medycznych.

Zawał serca w zapisie EKG
Moderatorzy: Chairmen: Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Małgorzata Wolszczak (Warszawa), Rafał Baranowski (Warszawa)
• 15:50-16:00 Omówienie celów sesji. Izabella Uchmanowicz (Wrocław)
• 16:00-16:20 Czy to na pewno cechy martwicy, czyli o powstawaniu załamka Q – Dominika Pyszno-Prokopowicz (Warszawa)
• 16:20-16:40 Uniesienie odcinka ST – czy to na pewno ból wieńcowy? – Katarzyna Kalin/Zofia Kamińska (Warszawa)
• 16:40-17:00 Obniżenie odcinka ST – jaka przyczyna? Rafał Baranowski (Warszawa)
• 17:00-17:15 Dyskusja
• 17:15-17:20 Podsumowanie. Małgorzata Wolszczak (Warszawa)

17:30-20:00 ROOM HEMISPHERE (level -1)
General Assembly of the Working Group of Nurses and Technicians of the Polish Cardiac Society
Walne Zgromadzenie Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

17:20-18:50 ROOM C
Session for Paramedics (Session in Polish)
Ostry Zespół Wieńcowy – rozpoznanie i postępowanie
Chairmen: Jerzy Rekosz (Warszawa), Piotr Kwiatkowski (Warszawa), Hanna Rdzanek (Warszawa)
Panelists: Tomasz Andrzejewski (Warszawa), Maciej Koperski (Warszawa), Agnieszka Nazaruk (Warszawa), Krzysztof Skrzos (Warszawa), Maciej Tyczyński (Warszawa), Damian Zięcik (Warszawa), Adam Stępka (Kutno)

• 17:20-17:30 Etiologia Ostrych Zespołów Wieńcowych. Damian Zięcik
• 17:30-17:40 Symptomatologia Ostrych Zespołów Wieńcowych – objawy kliniczne, które powinny wzbudzić naszą czujność. Maciej Tyczyński
• 17:40-17:55 Zapis EKG – co ratownik medyczny wiedzieć powinien. Agnieszka Nazaruk
• 17:55-18:05 „Czas to mięsień” – trafne rozpoznanie, szybki transport, właściwie wybrane miejsce docelowe. Maciej Koperski
• 18:05-18:15 Leczenie Ostrych Zespołów Wieńcowych – postępowanie przedszpitalne. Tomasz Andrzejewski
Rola ratownika medycznego w leczeniu Ostrych Zespołów Wieńcowych
• 18:15-18:25 Od wezwania PR do pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Adam Stępka
• 18:25-18:35 W Pracowni kardioangiograficznej (przed, w trakcie i po pierwotnej angioplastyce). Krzysztof  Skrzos
• 18:35-18:50 Dyskusja

19:25-19:35 COFFEE BREAK

19:35-21:02 ROOM A+B
Central and Eastern European Session – Progress in the interventional cardiology
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), William Wijns (Aalst)
Panelists: Adam Witkowski (Warsaw), Stephan Windecker (Bern), Goran Stankovic (Belgrade), Dariusz Dudek (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wrocław)

Presentations by countries:
• 19:35-19:41 Belarus. Walery Stelmaszuk (Minsk)
• 19:41-19:47 Bulgaria. Ivo Petrov (Sofia)
• 19:47-19:53 Latvia. Andrejs Erglis (Riga)
• 19:53-19:59 Hungary. Bela Merkely (Budapest)
• 19:59-20:05 Russia.Gennadyi Hubulava (St. Petersburg)
• 20:05-20:11 Slovakia. Stanislas Juhas (Kosice)
• 20:11-20:17 Poland. Andrzej Ochała (Katowice)
• 20:17-20:23 Lithuania. Pranas Serpytis (Vilnius)
• 20:23-20:29 Romania. Lucian Zarma (Bucharest)
• 20:29-20:35 Ukraine. Sebov Denys (Odessa)
• 20:35-20:41 Serbia.Goran Stankovic (Belgrade)
• 20:41-20:47 Czech Republic. Marian Branny (Tesin)
• 20:47- 20:57 Roundtable discussion
• 20:57-21:02 Wrap up. William Wijns (Aalst)

21:00-22:30 BOARDROOM
Meeting of the Board of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.

21:10. Get Together Party at the Foyer of the Intercontinental Hotel

 

11:00-16:00
TAVI Workshops – EvolutR

Symbionix Cardiovascular hands on simulation – PCI procedures for young practitioners

7:15-08:55 Investigators Meeting
BIOSS CoCr and Alex2 stents trials. Sponsored by BALTON and KCRI

9:00-10:50 ROOM C
Forum on Acute Coronary Syndromes: Patient with ACS and hemodynamic compromise
Chairmen: Stephan Windecker (Bern), Janina Stępińska (Warsaw), Robert J. Gil (Warsaw)
Panel: Andrzej Ochała (Katowice), Jarosław Wójcik (Lublin), Mariusz Gąsior (Zabrze), Gennadyi Hubulava (ST. Petersburg), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Ivo Petrov (Sofia)

 9:00-9:40 Live case 1. Patient with NSTE-ACS and multivessel CAD
Operators: Marek Grygier (Poznań), Tomasz Pawłowski (Warsaw) ABSORB
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Featured Lecture
• 9:40-9:55 Acute coronary syndrome with hemodynamic compromise in Cath Lab – PCI and the role of pharmacological support. Dariusz Dudek (Krakow)

9:55-10:35 Live case 2. Patient with NSTE-ACS and left main stenosis.
Operators: Jacek Legutko (Krakow), Sławomir Gołębiewski/Piotr Kwiatkowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Featured Lecture
• 10:35-10:50 Acute coronary syndrome with hemodynamic compromise – PCI and the role of mechanical support. Goran Olivecrona (Copenhagen)

10:50-11:30 ROOM C
Acute coronary syndrome: case presentations
Chairmen: Goran Olivecrona (Lund/Copenhagen), Dariusz Dudek (Krakow), Paweł Buszman (Ustron)
Panelists: Robert J. Gil (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Mariusz Gąsior (Zabrze), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Krzysztof Reczuch (Wroclaw)

• 10:50-11:00 Case 1. TBD (Krakow)
• 11:00-11:03 Discussion
• 11:03-11:13 Case 2. Sung Yun Lee (Seul)
• 11:13-11:16 Discussion
• 11:16-11:26 Case 3. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 11:26-11:30 Discussion

11:30-12:00 ROOM C
Opening Ceremony
1.
Robert J. Gil and Adam Witkowski, WCCI Directors
2. Zbigniew Kalarus, President of the Polish Cardiac Society
3. Stephan Windecker, President of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
4. William Wijns, Chairman of PCR
5. ANDREAS AWARD

12:00-12:15 COFFEE BREAK

12:15-16:30 ROOM A+B
Learning Pathway on Left Main Coronary Artery Disease in a stable angina patient
PCR SESSION @ WCCI

• 12:00-14:00 Learning the Technique on Left Main Coronary Artery Disease PCI
Facilitators: Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw)
Media Driver: Mariusz Kłopotowski (Warsaw)

• Live-in-a boxe case 1 and 2

14:00-15:00 LUNCH

14:00-14:30 BOARDROOM
Advances in the Interventional Cardiology – Editorial Board Meeting

15:00-16:30 ROOM A+B
How Should I treat Left Main Coronary Artery Disease?
Chairmen: Christoph Naber (Essen), Andrzej Ochała (Katowice), William Wijns (Aalst)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw)
Experts (2nd case): Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Jacek Legutko (Krakow)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen.

• 15:00-15:05 Introduction and objectives. William Wijns (Aalst)

• 15:05-15:45 Case 1.
Speaker 1: Case presentation. Tomasz Pawłowski (Warsaw) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Goran Stankovic (Belgrade) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Robert Gil (Warsaw) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Tomasz Pawłowski (Warsaw) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: William Wijns (Aalst) – 5 minutes

• 15:45-16:30 Case 2.
Speaker 2: Case presentation. Ricardo Costa (Sao Paulo) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Jacek Legutko (Krakow) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Ricardo Costa (Sao Paulo) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Andrzej Ochała (Katowice) – 5 minutes

12:00-16:30 ROOM C
Learning Pathway on Left Atrial Appendage Closure
PCR SESSION @ WCCI

12:00-14:00 ROOM C
Learning the Technique on Left Atrial Appendage Closure
Facilitators: Farrell Helig (Johannesburg), Marcin Demkow (Warsaw)
Media Driver: Maksymilian Opolski (Warsaw)

• Live-in-a-box case 3 and 4

14:00-15:00 LUNCH

15:00-16:30 ROOM C
How Should I Treat Left Atrial Appendage Closure?
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), Dariusz Dudek (Krakow), Jai-Wun Park (Koburg)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Marek Grygier (Poznan), Grzegorz Smolka (Katowice)
Experts (2nd case): Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Zbigniew Kalarus (Zabrze)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen.

• 15:00-15:05 Introduction and objectives. Marcin Demkow (Warsaw)

• 15:05-15:45 Case 1.
Speaker 1: Case presentation. Radoslaw Pracon (Warsaw) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Marek Grygier (Poznan) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Grzegorz Smolka (Katowice) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Radoslaw Pracoń (Warsaw) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Marcin Demkow (Warsaw) – 5 minutes

• 15:45-16:30 Case 2.
Speaker 2: Case presentation. Wojciech Wasek (Warsaw) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Adam Sukiennik (Bydgoszcz) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Zbigniew Kalarus (Zabrze) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Wojciech Wąsek (Warsaw) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Jai-Wun Park (Koburg) – 5 minutes

16:30-17:00 COFFE BREAK 

17:00-19:50 ROOM A+B
Stable Angina: How new ESC guidelines on myocardial revasculartization impacts daily practice in Central and Eastern Europe?
Chairmen: Volkmar Falk (Zurich), Stephan Windecker (Bern), Adam Witkowski (Warsaw)
Experts: Paweł Buszman (Ustron), Mariusz Gąsior (Zabrze), Christoph Naber (Essen), Robert J. Gil (Warsaw), Goran Olivecrona (Lund), William Wijns (Aalst)
Central/Eastern European Panel: Gennadyi Hubulava (St. Petersburg, Russian Federation), Andrzej Ochała (Warsaw, Poland), Ivo Petrov (Sofia, Bulgaria ), Walery Stelmaszuk (Minsk, Bielarus), Bela Merkely (Budapest, Hungary), Stanislas Juhas (Kosice, Slovakia), Pranas Serpytis (Vilnius, Lithuania), Lucian Zarma (Bucharest, Romania), Sebov Denys (Odessa, Ukraine), Goran Stankovic (Belgrade, Serbia), Andrejs Erglis (Riga, Latvia)

• 17:00-17:05 Learning objectives. Adam Witkowski (Warsaw)

 • 17:05-17:45 Live case 3. A patient with multivessel coronary artery disease. Polish experience
Operators: Jacek Legutko (Krakow), Jarosław Rzezak (Warsaw)

• 17:45-18:00 State-of the-art lecture:
Left main and multivessel coronary artery disease revasculatrization in 2015. Stephan Windecker (Bern)

• 18:00-18:40 Live case 4. A patient with left main disease
Hungarian experience from Budapest
Operators: TBD

• 18:40-19:20 Live case 5. A patient with multivessel coronary artery disease. Czech experience from Brno
Operators: Petr Kala

• 19:20-19:44 Recorded case. Romanian experience from Bucharest. Lucian Zarma (Bucharest)
• 19:44-19:50 Take-home message. Volkmar Falk (Zurich)

The end of EAPCI/EuroPCR @ WCCI Programme

17:00-18:35 ROOM C
Concurrent WCCI session. Forum on TAVI: case review
Chairmen: Anson Cheung (Vancouver), Dariusz Jagielak (Gdansk), Dominique Himbert (Paris)
Panelists: Sławomir Dobrzycki (Białystok), Maciej Lesiak (Poznan), Radosław Parma (Katowice), Jan Z. Peruga (Łódź), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Krzysztof Wilczek (Zabrze)

• 17:00-17:05 Learning objectives. Dariusz Jagielak (Gdansk)
• 17:05-17-20 Case 1. Marian Branny (Tesin)
• 17:20-17:25 Discussion
• 17:25-17:40 Case 2. Maciej Dąbrowski (Warsaw)
• 17:40-17:45 Discussion
• 17:45-18:00 Case 3. Rolf Birkemeyer (Ulm)
• 18:05-18:10 Discussion
• 18:10-18:25: Case 4. Janusz Kochman (Warsaw)
• 18:25-18:30 Discussion
18:30-18:45 Case 5. Krzysztof Wilczek (Zabrze)
18:45-18:50 Discussion
18:50-18:55 Take-home message. Anson Cheung (Vancouver)

9:00-19:00 AIDA ROOM
Medtronic Innovation Village

 

9:00-18:00
Medtronic Innovating Room
New Cardiovascular Technologies (Coronary, TAVI & RDN therapies)

7:45-9:00 ROOM A
General Assembly of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society

9:00-12:18 ROOM A
SESSION 1. Left Atrial Appendix Closure (LAAC)
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), David Meerkin (Jerusalem), Grzegorz Smolka (Katowice)
Panelists: Pawel Kralisz (Białystok), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Janusz Kochman (Warsaw), Robert J. Gil (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Janusz Sławin (Wrocław)

• 9:00-9:12 New Guidelines and Recommendations for LAAC. Farrel Hellig (Johannesburg)
• 9:12-9:24 Amplatzer Cardiac Plug – step-by-step. David Meerkin (Jerusalem)
• 9:24-10:04 Live Case 1. Left atrial appendage closure with Amplatzer Cardiac Plug
Operators: Zbigniew Kalarus (Zabrze), Radosław Pracoń (Warsaw)
• 10:04-10:26 TEE assessment before, during and after LAAC. Marek Konka (Warszawa)
• 10:26-10:38 Cardiac CT Angiography assessment before and after LAAC. Cezary Kępka (Warszawa)
• 10:38-10: 50 Left atrial anatomy revisited. Witold Streb (Zabrze)
• 10:50-11:02 Watchman step-by-step. Grzegorz Smolka (Katowice)
• 11:02-11:42 LIVE CASE 2. Left atrial appendage closure with Watchman
Operators: Marek Grygier (Poznan), Radosław Pracoń (Warszawa)
• 11:42-11:54 Lariat step-by-step. Krzysztof Bartuś (Krakow)
• 11:54-12:06 Post device implant: follow-up and pharmacological strategies. Zbigniew Kalarus (Zabrze)
• 12:06-12:18 Left atrial appendage closure beyond ACP, Watchman and Lariat. Jai-Wun Park (Koburg)

9:00-12:05 ROOM B
Peripheral Interventions and transcatheter treatment of arterial hypertension.
Chairmen: Andrzej Ochała (Katowice), Wacław Kuczmik (Katowice), Paweł Buszman (Ustron)
Panelists: Dobrin Vassilev (Sofia), Tadeusz Przewłocki) (Krakow), Jacek Kądziela (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Tomasz Jargiełło (Lublin), Stanislaw Bartuś (Krakow)

• 9:00-9:15 When and how to treat below the ankle – Roberto Ferraresi (Milan)
•  9:15-9:30 Drug-eluting balloons: RCTs and registries results in peripherals. Stanislaw Bartuś (Krakow)
• 9:30-9:45 Endovascular repair should be the primary treatment for patients with peripheral artery disease. Wacław Kuczmik (Katowice)
• 9:45-10:00 In stent restenosis after the treatment of femoropopliteal arteries – Hans Krankenberg (Bad Bevensen)
• 10:00-10:15 Mechanical debulking in the therapy of acute and subacute ischemia of lower limbs. Miroslav Bulvas (Prague)
• 10:15-10:30 Still discussing on carotid revascularisation. Piotr Pieniążek (Krakow)

• 10:30-11:10 LIVE-IN-A-BOX Case 1. Stenting of the aneurysm of descending aorta.
Operators: TBD
• 11:10-11:25 Sympathetic renal denrevation: where we are in 2015? Felix Mahfoud (Homburg/Saar)
• 11:25-11:40 Central arteriovenous anastomosis for patients with uncontrolled hypertension: ROX CONTROL HTN Study. Jacek Kądziela (Warsaw)
• 11:40-11:55 Discussion
• 11:55-12:05 Wrap-up. Andrzej Ochała

9:00-12:06 ROOM C
SESSION 2: New Frontiers in the Treatment of Mitral Valve

• Part 1. Transcathete Mitral Valve Repair
Chairmen: Marek A. Deja (Katowice), Dominique Himbert (Paris), Witold Rużyłło (Warsaw)
Panelists: Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Arkadiusz Pietrasik (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław)

• 9:00-9:12 Natural history and prognostic implications of ischemic mitral regurgitation: how and when to intervene to impact the course of the disease? Piotr Hoffman (Warsaw)
• 9:12-9:24 Biological Prosthesis for Everyone – in the Era of Transcatheter Mitral Valve-in-Valve Implantation. Anson Cheung (Vancouver)
• 9:24-9:36 Transcatheter treatments overview – Edge-to-edge repair. Adam Sukiennik (Bydgoszcz)
• 9:36-9:48 Transcatheter treatments overview – indirect annuloplasty. Tomasz Siminiak (Poznan)
• 9:48-10:00 Transcatheter treatments overview – direct annuloplasty: the new horizons. Adam Groothuis (New York)
• 10:00-10:12 Can we predict outcomes of mitral valve interventions – ECHO insights. Piotr Szymański (Warsaw)
• 10:12-10:42 LIVE-IN-A-BOX Case2. Percutaneous mitral annuloplasty with Mitralign Bident system.
Operators: TBD

• Part 2. Transcatheter Mitral Valve Implantation (TMVI)
Chairmen: Tomasz Hryniewiecki (Warsaw), Kazimierz Widenka (Rzeszów), TBD
Panelists: Grzegorz Smolka (Katowice), Piotr Suwalski (Warsaw), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Dariusz Jagielak (Gdańsk), Janusz Kochman (Warsaw), Tomasz Hirnle (Białystok)

• Featured Lectures part 1
• 
10:42-10:54 Transvenous TMVI in a native mitral valve. Dominique Himbert (Paris)
• 10:54-11:06 First-in-Man transapical implantation of the new mitral valve prosthesis. Anson Cheung (Vancouver)
• 11:06-11:36 LIVE-IN-A-BOX 3. Transapical TMVI and TAVI in native valves. Adam Witkowski (Warsaw)

• Faetured Lectures part 2
• 
11:36-11:51 Transcatheter Pulmonary Valve Implantation: A Single Center 6 Year Experience Witold Rużyłło (Warsaw)
• 11:51-12:06 TAVI in 2015 and beyond. Michael Haude (Neuss)
• 12:07-12:22 Update metallics caffolds. Michael Haude (Neuss)

12:30-13:30 ROOM A
Luncheon Session 1. Mastering Complexity
Sponsored by unrestricted grant by TERUMO
Chairs: Prof. Maciej Lesiak (Poznan), Prof. Adam Witkowski (Warsaw)
1. Introduction and objectives. Adam Witkowski (5 min)
2. Case presentation: bifurcation with Ultimaster and Accuforce. To be discussed the methods for the treatment and the choice of the materials based on available clinical data. TBD (10min)
3. 3D-OCT-guided bifurcation stenting. Maciej Lesiak (20 min)
4. Case presentation: complex PCI with Ultimaster through transradial approach. To be discussed the choice of the access site, methods for the treatment and used materials. TBD. (10 min)
5. Transradial Approach for Complex PCI: pushing boundaries. Adam Witkowski (20 min)
6. Discussion (15 min)
7. Take-home message. Maciej Lesiak (10 min)

12:30-13:30 ROOM B

Luncheon Session 2. Sponsored by unrestricted grant by Astra Zeneca.
Chory po zawale serca – jak poprawić rokowanie? Rola wsparcia psychologicznego i prawnego w realizacji optymalnego leczenia chorych z OZW.

12:30-13:30 ROOM HEMISPHERE (level -1)
LuncheonSession 4. Sponsored by unrestricted grant by GE

13:30-15:30 ROOM A
Session 3. Post-CABG patient: What is the optimal treatment?
Chairmen: Maciej Lesiak (Poznan), Volkmar Falk (Berlin), Adam Witkowski (Warsaw)
Panelists: Joseph Elias (Beirut), Mariusz Gąsior (Zabrze), Adam Kern (Olsztyn), Krzysztof Milewski (Ustron), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Dobrin Vassilev (Sofia)

• 13:30-14:10 Live Case 3. PCI in a patient after CABG surgery.
Operators: S. Dobrzycki (Białystok), K. Kukuła (Warsaw)
• 14:10 -14:20 Learning objectives. Volkmar Falk (Berlin)
• 14:20-14:35 Post CABG patients in the new ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularization. Dobrin Vassilev (Sofia)
• 14:35-14:50 Risks and benefits for re-do CABG. Piotr Suwalski (Warsaw)
• 14:50-15:05 Protection devices in post-CABG patients undergoing PCI – Do we really need them? Does device selection matter? Bela Merkely (Budapest)
• 15:05-15:20 CTO treatment in post CABG patients – when, whom and how? Leszek Bryniarski (Krakow)
• 15:20-15:30 Take-home message. Maciej Lesiak (Poznan)

• 15:30-15:45 Featured Lecture Part 3
Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials on Safety and Efficacy of Heparin versus Bivalirudin in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Stefan Grajek (Poznan)

13:30-15:50 ROOM B
Session 4. Open questions in TAVI
Chairmen: Dominique Himbert (Paris), Adam Witkowski (Warsaw), Michael Haude (Neuss)
Panelists: Goran Olivecrona (Lund/Copenhagen), Rolf Birkemeyer (Ulm), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Janusz Kochman (Warsaw), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Eberhardt Grube (Bonn)

Open questions in TAVI: How to optimally guide patient selection?
• 
13:30-13:42 Optimal TAVI diagnostics: the role of ECHO. Agnieszka Pawlak (Warsaw)
• 13:42-13:54 Optimal TAVI diagnostics: the role of MSCT. Jan Głowacki (Zabrze)

Open questions in TAVI: procedural issues and outcomes
• 
13:54-14:06 Stroke and TAVI: How to optimally protect the brain? Eberhardt Grube (Bonn)
• 14:06-14:18 Clinical experience with LOTUS valve. TBD
• 14:18-14:30 How to avoid and managevascular and bleeding complications? Ralf Birkemeyer (Ulm)
• 14:30-14:42 TAVI for intermediate risk patients – ready for prime time? Ariel Finkelstein (Tel Aviv)

• 14:42-15:32 Live Case 4. TAVI with EVOLUTE valve. 
Operators: Zbigniew Chmielak (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw)
15:32-15:44 Valve-in valve TAVI. Piotr Olszówka (Rzeszów)
• 15:44-15:50 Take-homemessage. Adam Witkowski (Warsaw)

13:30-15:30 ROOM C
Session 5.
Daily coronary imaging and physiology.
Chairmen: Giuseppe De Luca (Novara), Robert J. Gil (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow)
Panelists: Ivo Petrov (Sofia), Gennadyi Hubulava (St. Petersburg), PawełTyczyński (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Vasil Velchev (Sofia)

• 13:30-14:10 Live Case 5. PCI in a patient with multivessel CAD.
Operators: Jarosław Wójcik (Lublin), Michał Ciszewski (Warsaw)
• 14:10-14:20 Learning objectives. Robert J. Gil (Warsaw)
• 14:20-14:35 IVUS for left main disease. Jerzy Pręgowski (Warsaw)
• 14:35-14:50 IVUS / OCT for stent optimalization – Wojciech Wojakowski (Katowice)
• 14:50-15:05 IFR and FFR for intermediate coronary lesions – together or alone? Jacek Legutko (Krakow)
• 15:05-15:20 OCT for stent failure. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 15:20-15:30 Take-home message. Giuseppe De Luca (Novara)

15:30-15: 50 COFFEE BREAK

9:00-14:00 AIDA ROOM
Medtronic Innovation Village

 

9:00-13:00
Medtronic Innovating Room
New Cardiovascular Technologies (Coronary, TAVI & RDN therapies)

08:00-08:15
Welcome: Outline of the Programme and rules
What? Why? How?

08:15-10:00
A patient with stable coronary artery disease
I. Global appraisal of patient’s presentation
• clinical presentation
• key biochemical markers
• key diagnostic tests
• Coronaro-angiogram
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

10:00-10:15 BREAK

10:15-12:00
II. Decision-making process
• Does our patient require a myocardial revascularization?
• Different diagnostic modalities IVUS, FFR and OCT
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:30
III. PCI procedure is decided
Before PCI
• Plan your strategy
• Plan your material
Procedure: tips and hints
• Some specific issues
• Different assessment modalities IVUS, FFR and OCT
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

14:30-14:45 BREAK

14:45-15:45
IV. How to prevent and manage the most frequent complications?
Part 1
Case based discussions

• Dissection
• Perforation
Complication cases from the participants
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

15:45-16:00
IV. Post PCI
• In hospital
• At discharge

16:00-16:15 BREAK

16:15-17:00
Synthesis / Lecture
How to analyze and reflect on a published study?
Speaker: Davide Capodanno

17:00 17:30
Wrap up / Conclusions

coming soon

hotel

Workshop Venue

Hotel InterContinental
49 Emilii Plater Street
00-125 Warsaw, Poland
phone: +48 22 328 8888, 00800 311 1216
www.warszawa.intercontinental.com

The InterContinental is located in the center of Warsaw. It is one of the tallest buildings in the city with a unique and modern architecture. The ideal location for easy access to tourist attractions to visit during your stay in the capital, such as Warsaw’s Old Town, National Museum, Warsaw Uprising Museum and many others. The hotel is also in close proximity to the Central Railway Station, Palace of Culture and Science and Golden Terraces Shopping Centre.

Fee for the Workshop

The registration fee includes: participation in the Workshop (14th – 16th April 2015), workshop materials, entrance to the exhibition area, drinks coffee, tea and lunch. Invoices.

PHYSICIANS

1 day – The registration fee for physicians for one day participation in the conference 440 zł
3 days
– The registration fee for physicians for three days participation in the conference, including subject to discount 1.150 zł


NURSES AND TECHNICIANS

1 day – The registration fee for nurses and technicians for one day participation in the conference 65 zł
3 days
– The registration fee for nurses and technicians for three days participation in the conference, including subject to discount 180 zł

Tips for travelers

ELECTRICITY
The electric current in Poland is 220V.

CURRENCY
The currency is the Polish zloty (PLN). In most hotels, restaurants and shops are accepted Visa or Mastercard. ATMs are widely available in Warsaw and there is no difficulty to withdraw cash.

WATER
Tap water is clean and safe to drink.

HEALTH REQUIREMENTS / INSURANCE
Congress Secretariat shall not be liable for injury, loss or damage to property belonging to the participants (or bystanders). Participants should make their own determinations on issues of health and travel insurance.

EMERGENCY SERVICE
Phone:
998 Fire Brigade
997 Police
999 Ambulance
986 Municipal Police

Mobile phone:
112 – Emergency Call

LANGUAGE
The official language is Polish

CODE
Polish code number +48
Warsaw area code 22

TIME DIFFERENCE
+ 1 hours UTC / GMT

WCCI Directors

Robert J. Gil, MD, PhD, FESC, Warsaw; Adam Witkowski, MD, PhD, FESC, Warsaw

Organizing Committee

Maciej Dąbrowski (Co-Chair), Sławomir Gołębiewski, Aneta Gziut, Jacek Kądziela, Rafał Krzyżewski, Piotr Kwiatkowski, Tomasz Pawłowski (Co-Chair), Renata Pazio-Jurek (secretary), Jerzy Pręgowski, Hanna Rdzanek (secretary), Jarosław Rzezak (secretary), Piotr Seweryniak, Marta Strzelczyk (secretary), Zbigniew Śliwiński.

Invited faculty

International Faculty

Ralf Birkemeyer (Ulm), Marian Branny (Tesin), Carlo Briguori (Naples), Miroslav Bulvas (Prague), Anson Cheung (Vancouver), Ricardo Costa (Sao Paulo), Joseph Elias (Beirut), Andrejs Erglis (Riga), Volkmar Falk (Zurich), Roberto Ferraresi (Milan), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Alfredo Galassi (Catania), Adam Groothuis (New York), Eberhardt Grube (Bonn), Michael Haude (Neuss), Farrel Hellig (Johannesburg), Dominique Himbert (Paris), Gennadyi Hubulava (St. Petersburg), Stanislas Juhas (Kosice), Petr Kala (Brno), Ki-Seok Kim (Jeju Island), Jan Kovac (Leicester), Hans Krankenberg (Bad Bevensen), Sung Yun Lee (Seul), Giuseppe De Luca (Novara), Felix Mahfoud (Homburg/Saar), David Meerkin (Jerusalem), Bela Merkely (Budapest), Christoph Naber (Essen), Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Goran Olivecrona (Copenhagen), Jai-Wun Park (Koburg), Ivo Petrov (Sofia), Denys Sebov (Odessa), Pranas Serpytis (Vilnius), Goran Stankovic (Belgrade), Walery Stelmaszuk (Mińsk), Dobrin Vassilev (Sofia), Vasil Velchev (Sofia), William Wijns (Aalst), Stephan Windecker (Bern), Lucian Zarma (Bucharest).

 Polish Faculty

Tomasz Andrzejewski (Warsaw), Rafał Baranowski (Warsaw), Krzysztof Bartuś (Kraków), Stanisław Bartuś (Kraków), Leszek Bryniarski (Kraków), Paweł Buszman (Ustroń), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Dariusz Ciećwierz (Gdańsk), Michał Ciszewski (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw), Marek A. Deja (Katowice), Marcin Demkow (Warsaw), Artur Dębski (Warsaw), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Dariusz Dudek (Kraków), Mariusz Gąsior (Zabrze), Robert J. Gil (Warsaw), Jan Głowacki (Katowice), Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Stefan Grajek (Poznań), Marek Grygier (Poznań), Tomasz Hirnle (Białystok), Piotr Hoffman (Warsaw), Tomasz Hryniewiecki (Warsaw), Dariusz Jagielak (Gdańsk), Piotr Jankowski (Kraków), Tomasz Jargiełło (Lublin), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Katarzyna Kalin (Warsaw), Zofia Kamińska (Warsaw), Jacek Kądziela (Warsaw), Adam Kern (Olsztyn), Cezary Kępka (Warsaw), Mariusz Kłopotowski (Warsaw), Janusz Kochman (Warsaw), Marek Konka (Warsaw), Maciej Koperski (Warsaw), Paweł Kralisz (Białystok), Wacław Kuczmik (Katowice), Krzysztof Kukuła (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Maciej Lesiak (Poznań), Krzysztof Milewski (Ustroń), Agnieszka Nazaruk (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), Piotr Olszówka (Rzeszów), Grzegorz Opolski (Warsaw), Maksymilian Opolski (Warsaw), Radosław Parma (Katowice), Agnieszka Pawlak (Warsaw), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Jan Zbigniew Peruga (Łódź), Piotr Pieniążek (Kraków), Arkadiusz Pietrasik (Warsaw), Radosław Pracoń (Warsaw), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Dominika Pyszno-Prokopowicz (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Jerzy Rekosz (Warsaw), Hanna Rdzanek (Warsaw), Witold Rużyłło (Warsaw), Jarosław Rzezak (Warsaw), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Tomasz Siminiak (Poznań), Janusz Sławin (Wrocław), Grzegorz Smolka (Katowice), Krzysztof Skrzos (Warsaw), Janina Stępińska (Warsaw), Adam Stępka (Kutno), Witold Streb (Zabrze), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Piotr Suwalski (Warsaw), Łukasz Szumowski (Warsaw), Piotr Szymański (Warsaw), Maciej Tyczyński (Warsaw), Paweł Tyczyński (Warsaw), Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Wojciech Wąsek (Warsaw), Kazimierz Widenka (Rzeszów), Krzysztof Wilczek (Zabrze), Adam Witkowski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice), Małgorzata Wolszczak (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Damian Zięcik (Warsaw), Krzysztof Żmudka (Kraków).

PROFESSOR ROBERT JULIAN GIL, MD, PhD, FESC

Professor Robert Julian Gil, MD, Ph.D., a graduate of the Pomeranian Medical University in Szczecin has been the head of the Department of Invasive Cardiology of the Clinical Hospital of the Ministry of the Interior and Administration (MSWiA) in Warsaw, one of the most efficient centres of Interventional Cardiology in Poland since 2001. In 1997-2004 he was the Chair of the Invasive Cardiology Section (Working Group) of the Polish Cardiac Society, and a member of its Board (as a past president) for the next 3 years. Since 2001 he has been in the Expert Team handling accreditation in cardiology appointed by the Polish Minister of Health. Since 2002 he has been a Consultant of Healthcare for the Ministry of the Interior and Administration in the field of cardiology.

His scientific interests include mostly the evaluation of atherosclerotic plaque, coronary stenosis, diagnostics and treatment of complex lesions, including bifurcation lesions. He is also interested in the use of percutaneous revascularisation in acute coronary syndromes. For many years he has participated in international clinical studies evaluating medicines and devices supporting coronary angioplasty.

His achievements include over 200 publications in peer-reviewed journals, out of which more than 60 were published in foreign journals (IF close to 200). Moreover, he co-authored 30 chapters of books on interventional cardiology and more than 300 convention reports, out of which more than 100 were presented at prestigious international conventions on clinical electrophysiology and invasive cardiology. Since 2005 he has been a research fellow in the Mossakowski Medical Research Centre of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. In June 2013 he was appointed as professor in that Institution.

He initiated annual National Workshops on Interventional Cardiology, which after 5 editions in Szczecin were moved to Warsaw as the Warsaw Course on Cardiovascular Interventions. Their 19th edition is planned for April 2015.

He co-authored the guidelines of the Invasive Cardiology Section of the Polish Cardiac Society concerning Invasive Cardiology.

Since 2007 he has been a member of the exclusive European Bifurcation Club handling the questions of diagnostics and treatment of bifurcation lesions.

Since 1994 he has been a scientific reviewer of monthly Kardiologia Polska, since 1998 – Folia Cardiologica (currently Cardiology Journal), and since 2000 – Polski Przegląd Kardiologiczny. In all of these magazines he is a member of Editorial Boards, and in Kardiologia Polska was the editor of column “Angiogram of the month”. Since 2009 he has regularly reviewed papers sent by to the American Journal of Cardiology, EuroIntervention, Journal of Interventional Cardiology and Circulation.

In 1999 he was appointed as the editor-in-chief of the Invasive Cardiology journal and is performing these functions up till today.

Since 1999 he has been active in the Working Group on coronary circulation of the European Society of Cardiology (ESC), which in September 2006 transformed into the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). In 2009 he was assigned to its Grant Committee. In June 2000 he was awarded a prestigious title of the Fellow of European Society of Cardiology. Since 2001 he has been regularly invited to actively participate (Faculty member) in such prestigious Congresses and Workshops of Interventional Cardiology as: EuroPCR, TCT, TCT Russia, ICI in Tel Aviv, European Bifurcation Club meetings and many national congresses.

f_logo  Profesor Robert Gil

PROFESSOR ADAM WITKOWSKI, MD, PhD, FESC

CURRICULUM VITAE

General Cardiology & Haemodynamics Dept., Institute of Cardiology,
42 Alpejska St., 04-628 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 812 41 64
Fax: +48 22 34 34 506
E-mail: witkowski@hbz.pl

Born: Poznań, Poland Aug 1st, 1958
Education: Warsaw Medical Academy 1976- 83

Proffessional training:
six weeks of elective training at the Division of Cardiology, University of Maryland Hospital, USA, 1980
Internship, Medicine and Surgery 1983-84
1st degree – Internal Medicine 1986
two weeks of elective training at the Haemodynamics Division, University Vaudois Hospital, Lausanne, Switzerland, 1989
6th Course in Interventional Cardiology, Geneva, Switzerland, 1989
2nd degree – Internal Medicine 1990
Doctor of Philosophy 1993
Fellowship in Cardiology 1996
Habilitation 2001 (postdoctoral lecturing qualification)
Fellow of the European Society of Cardiology 2003

Post held:
Assistant and Senior Assistant, Haemodynamics&General Cardiology Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland 1983-93
Assistant Professor, Heamodynamics &General Cardiology Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland, 1993
Deputy Director, Haemodynamics Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland, 1998
Associate Professor, Haemodynamics Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland, 2001
Chairmen, Working Group on Interventional, Cardiology of the Polish Cardiac Society 2004-7

Trials:
Primary Investigator, CAPE, Pfizer 1990-92
Co-Investigator, GITS Verapamil, Lorex Pharmaceuticals, USA 1992-93
Co-Investigator, MATTIS, Sanofi Winthrop, 1996
Co-Investigator, EXCITE, Searle 1998
Primary Investigator, Tirofiban Study, MSD 1998
Primary lnvestigator, ICARUS – 1+2, 1999 Medtronic
Primar Investigator, Race-Car, Medtronic 1999
Co-lnvestigator, ADVANCE, Boston Scientific 1999
Primary Investigator, PRESTO, S-KB 2000
Primary Investigator, VISION, Guidant 2001
Co-Investigator, Taxus II, Boston Scientific 2001
Co-Investigator, Euroinject-One 2002
Co-Investigator, Taxus VI, Boston Scientific 2002
Co-Investigator, Agent-4, Schering 2002
Co-Investigator, ARTS II, J&J-Cordis 2003
Co-Investigator, ENDEAVOR II, Medtronic 2004
Primary Investigator, FREEDOM 2006
Primary Investigator, HORIZONS 2006
Co-Investigator, SYNTAX 2006

Special interest In Cardiology:
Coronary Interventions (PTCA, DCA, TEC, Stenting, HOCM ablation, Brachytherapy)

Research Work:
Systolic and Diastolic Performance of the Left Ventricle
Stunned and Hibernating Myocardium
Perfusion Balloon Catheters
Coronary Stenting
DCA
Hypertrophic Cardiomyopathy
Coronary Brachytherapy
Acute coronary syndrome
Angiogenesis

Awards:
Awards of the Polish Cardiac Society 1995, 2001

Faculty member:
ESC Congresses, EuroPCR

f_logo  Profesor Adam Witkowski