WCCI 2021, czyli 25 lat kardiologii interwencyjnej w Polsce

W dniach 23.06.2021 r. odbędą się 25-te warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z EAPCI i EuroPCR. Dwadzieścia pięć lat organizowania warsztatów to jednocześnie wielki srebrny jubileusz kardiologii interwencyjnej w Polsce – rozwój tej dziedziny w naszym kraju miał bowiem swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w programie tych najstarszych i najbardziej prestiżowych warsztatów kardiologicznych.

25 lat interwencji kardiologicznych w Polsce

WCCI czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa konferencja z zakresu kardiologii interwencyjnej w Polsce.

W tym roku obchodzimy srebrny jubileusz, czyli 25-lecie naszych warsztatów. Początków naszych warsztatów należy szukać nad Bałtykiem, ponieważ to właśnie w Szczecinie, gdzie wtedy pracowałem jako kardiolog, odbyła się ich pierwsza edycja pod nazwą Zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych. Było to w 1997 r. i uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Dziś nasze warsztaty przyciągają co roku nawet 1000 osób z całego świata. – podkreśla prof. Robert J. Gil, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA.

Wśród stałych uczestników WCCI dominują kardiolodzy, kardiolodzy interwencyjni i kardiochirurdzy z Polski oraz ze świata. Nie brakuje również przedstawicieli innych dziedzin medycyny zaangażowanych w leczenie kardiologiczne pacjentów – anestezjologów, angiologów, chirurgów naczyniowych, radiologów, neurologów, pielęgniarki i techników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Wspólny program, wspólny cel

Warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z EAPCI i EuroPCR. Ponadto w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Euro CTO Club oraz grupa Euro 4C EAPCI.

Konferencja na stałe wpisała się w historię polskiej kardiologii, współtworząc ją i dostarczając uczestnikom warsztatów najnowszej specjalistycznej wiedzy na światowym poziomie. Podkreślić należy, że historia kolejnych Warsztatów WCCI to także historia rozwoju kardiologii interwencyjnej w Polsce. – mówi prof. Adam Witkowski, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytutu Kardiologii w Aninie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – WCCI corocznie sprzyja edukacji i wymianie międzynarodowej kardiologicznej wiedzy i doświadczeń oraz podniesieniu poziomu praktycznej wiedzy w zakresie leczenia chorób serca i naczyń, co poprawia opiekę nad pacjentami kardiologicznymi w Polsce i przyczynia się do poprawy jakości ich życia, co jest szczególnie ważne w starzejącym się polskim społeczeństwie. Istotną częścią warsztatów jest także prezentacja nowych osiągnięć nauki. Pokazy innowacyjnych i najnowocześniejszych technologii oraz urządzeń wykorzystywanych w kardiologii interwencyjnej na całym świecie na stałe już weszły do programu WCCI. – dodaje prof. Witkowski.

Program Warsztatów WCCI 2021  koncentruje się wokół następujących głównych zagadnień:
rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej
przewlekłe niedrożności tętnic wieńcowych
choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej
bifurkacje wieńcowe
choroby strukturalne serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej i mitralnej, a także zamykanie uszka lewego przedsionka
interwencyjne leczenie udaru mózgu

Praktyka czyni mistrza

W programie Warsztatów znajdą się praktyczne sesje dotyczące wewnątrznaczyniowej diagnostyki obrazowej i czynnościowej oraz leczenia najciężej chorych, wymagających urządzeń wspomagania funkcji lewej komory serca.

Między innymi z tego powodu nie zabraknie sesji z pogranicza intensywnej terapii kardiologicznej i kardiologii inwazyjnej. Kontynuujemy cieszące się dużym powodzeniem mini-warsztaty poświęcone leczeniu: przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (WAR-CTO) oraz zabiegom trudnym, przeznaczone dla zaawansowanych operatorów (WAR-CHIP). – zachęca prof. Witkowski.
Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są obok prezentacji wcześniej nagranych szkoleniowych filmów w formacie „live-in-a box” również transmisje na żywo z renomowanych ośrodków w Warszawie, Krakowie i Białymstoku.” – dodaje prof. Gil.

Społeczny cel warsztatów, czyli Świadome Media

Tematy poruszane podczas Warsztatów WCCI mają doniosłe znaczenie nie tylko dla rozwoju kardiologii w Polsce, ale także ze względów społecznych. Szacuje się, że choroby sercowo-naczyniowe odpowiedzialne są za połowę wszystkich zgonów w Polsce, a nasz kraj charakteryzuje się przedwczesną umieralnością mężczyzn poniżej 65 roku życia. Niewydolność serca, jedna z częstszych chorób sercowo-naczyniowych, dotyka w Polsce średnio 1 na 5 osób. To choroba, z którą na co dzień zmaga się więc niemal milion Polaków. Skala problemu jest zatem znacząca i niezbędne są kompleksowe i systemowe działania w celu przeciwdziałania rozwojowi epidemii chorób serca w Polsce.

Społecznym celem warsztatów WCCI jest zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów kardiologicznych w Polsce oraz konieczność zapewnienia im kompleksowej opieki kardiologicznej. Zdajemy sobie sprawę, że media i dziennikarze osobiście są naszymi sprzymierzeńcami i partnerami w dążeniu do tego celu. Dlatego już po raz kolejny organizujemy wspólnie z fundacją Instytut Świadomości niezwykle ważną debatę Media Świadome Kardiologii, podczas której podsumowywać będziemy rok kardiologii w pandemii i rozmawiać o niezbędnych rozwiązaniach dla polskich pacjentów w najbliższym czasie. – wyjaśnia prof. Witkowski.

Wyjątkowy jubileusz

Warsztaty już od 25 lat służą rozwojowi polskiej kardiologii i polskim pacjentom, którzy zyskują dostęp do kardiologii na najwyższym poziomie i szansę na dłuższe i lepsze życie.
Dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk między specjalistami z całego świata podczas warsztatów mamy unikalną możliwość szerzenie wiedzy z najwyższej półki zarówno kardiologii, jak i medycyny w ogóle. Aby uhonorować osoby, które z nami współtworzyły to wydarzenie organizujemy w tym roku również międzynarodową debatę „25 lat WCCI, czyli stymulacja rozwoju polskiej kardiologii interwencyjnej”, podczas której będziemy nie tylko wspominać najważniejsze kroki milowe naszej dziedziny zaprezentowany na warsztatach, ale też dyskutować nad światową strategią dla kardiologii interwencyjnej po pandemii COVID-19. – przybliża prof. Gil.

← wróć