Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie

WCCI czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions jest jedną z najważniejszych konferencji organizowanych w Warszawie pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gromadzi ona kardiologów, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów i specjalistów z całego świata. Multimedialne prezentacje, symultaniczne konferencje oraz interaktywne warsztaty praktyczne organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej odbywają się pod patronatem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA oraz Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

O WCCI

Zdjęcia archiwalne

Pierwsza edycja WCCI pod nazwą Zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie i uczestniczyło w niej ponad sto osób. Systematyczny wzrost zainteresowania tą formą wymiany doświadczeń spowodował, że Warsztaty szybko zyskały na znaczeniu i obecnie mają status prestiżowej międzynarodowej konferencji, w której co roku bierze udział ponad 1000 uczestników, głównie lekarzy, pielęgniarek, techników i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Tematyka Kursów koncentruje się głównie na problemach związanych z rozpoznawaniem i leczeniem ostrych zespołów wieńcowych, stabilnej choroby wieńcowej, wad strukturalnych i zastawkowych serca oraz interwencji w miażdżycy tętnic obwodowych. Niewątpliwym walorem WCCI jest możliwość obserwowania „na żywo” różnego typu zabiegów interwencyjnych, aktywnego prezentowania swoich doświadczeń, a także uczestniczenia w dyskusjach panelowych z udziałem najwybitniejszych ekspertów. Każdego roku w programie WCCI mają również miejsce sesje poświęcone nowym wyzwaniom i innowacjom w kardiologii interwencyjnej oraz zagadnieniom związanym z obrazowaniem. Coraz większym zainteresowaniem Uczestników cieszą się także szkolenia praktyczne, jak również sesje przeznaczone dla studentów. Większość sesji będzie oparta o prezentacje przypadków (Learning the Technique, How Should I Treat, Case Review) oraz o ćwiczenia na symulatorach. Przewidujemy również sympozja satelitarne prezentujące najnowsze wyniki badań i urządzenia zaprojektowane przez firmy.
Stale współpracujemy z: EuroPCR, Europejską Asocjacją Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), Polskim Towarzystwem Kardiologicznym (PTK) oraz Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN).

Sponsoring

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sponsorowaniem Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie zapraszamy do zapoznania się z Cennikiem.

Partnerzy


Patroni Honorowi


Wsparcie organizacyjne