Pressroom

WCCI Warsaw 2024, czyli najlepsi kardiolodzy na świecie spotkają się w Warszawie

W dniach 24-26.04.2024 r. odbędą się 28-dme warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz we współpracy EAPCI i EuroPCR. W tworzeniu programu tych najstarszych i jednych z najbardziej prestiżowych warsztatów kardiologicznych w Europie udział biorą przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Klub 30 PTK oraz grupa Euro 4C EAPCI.

WCCI fundamentem kardiologii

W tym roku WCCI stabilizuje się w stacjonarnej formule “onsite”, co z pewnością przełoży się na dużą frekwencję wśród uczestników z całego świata – w końcu motto przewodnie i misja WCCI to niezmiennie “Creating Cardiovascular Medicine Worldwide”.

  • Uważamy, że formuła stacjonarna jest zdecydowanie lepszym wyborem. Oczywiście, forma zdalna jest wygodna, oszczędza czas znacznie, ale nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem, naukowcem, lekarzem zarówno w kwestii zawodowej, jak i tej towarzyskiej, a to był zawsze ogromny walor naszych warsztatów. – ocenia prof. Adam Witkowski, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, Past Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  • Hotel Airport Okęcie, w którym odbywają się warsztaty jest blisko lotniska, jak i stosunkowo blisko Centrum, jest to dogodna lokalizacja zarówno dla kardiologów z Polski, jak i z innych krajów. Wiemy, że nasz wybór dot. stałej formuły stacjonarnej spotkał się z dużym entuzjazmem w środowisku. Ludzie, po latach izolacji społecznej, po prostu są spragnieni kontaktów bezpośrednich, łatwiej o zadawanie pytań w trakcie sesji i samych zabiegów, łatwiej o wymianę opinii i nawiązanie współpracy naukowej. – dodaje prof. Robert J. Gil, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Najlepsi z najlepszych

WCCI od ponad 25 lat reprezentuje najwyższy światowy poziom kardiologii inwazyjnej i medycyny sercowo-naczyniowej. Dwa pierwsze dni dotyczą przede wszystkim naczyń wieńcowych. Ostatni dzień jest dniem chorób strukturalnych serca. WCCI to również najwyższej klasy światowe faculty, czyli kadra naukowa warsztatów, absolutnych liderów nie tylko z Polski, ale również spoza kraju, którzy uczą uczestników tego, co jest obecnie najważniejsze, najnowsze i najbardziej skuteczne w kardiologii. Swoją obecnością zaszczyci w tym m.in. Jean Marco – inicjator PCR – największych europejskich warsztatów kardiologii interwencyjnej.

W tym roku tematem przewodnim warsztatów jest rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wielonaczyniowej choroby wieńcowej (z i bez zajęcia pnia lewej tętnicy wieńcowej)
  • problemu bifurkacji wieńcowych
  • przezskórnego leczenia chorób strukturalnych serca (w tym interwencje na zastawce aortalnej, mitralnej oraz trójdzielnej).
  • W programie znajdą się niezwykle interesujące sesje, dotyczące inwazyjnej diagnostyki obrazowej i czynnościowej, a także sesje poświęcone interwencjom na tętnicach szyjnych oraz obwodowych. Nie zabraknie również sesji z pogranicza intensywnej terapii kardiologicznej i kardiologii inwazyjnej. Po raz kolejny zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w doskonale odbieranych mini-warsztatach: WARSAW CHIP (poświęconych kompleksowym zabiegom najwyższego ryzyka) oraz WARSAW CTO (przeznaczonych dla operatorów zainteresowanych szkoleniem w zabiegach rekanalizacji przewlekłych okluzji wieńcowych), na których absolutna czołówka europejskiej kardiologii pojawi się osobiście lub online. Wykłady przekładane zabiegami transmitowanymi na żywo, to nasz wręcz przysłowiowy znak firmowy. – wymienia prof. Robert J. Gil.


Współpraca na wszystkich szczeblach

Tematy poruszane podczas Warsztatów WCCI mają istotne znaczenie nie tylko dla rozwoju kardiologii w Polsce, ale także ze względów społecznych dla pacjentów i ekonomicznych dla państwa. Szacuje się, że choroby sercowo-naczyniowe odpowiedzialne są za prawie połowę wszystkich zgonów w Polsce. Nasz kraj charakteryzuje wciąż wysoką zachorowalnością i przedwczesną umieralnością mimo rozwoju kardiologii w naszym kraju, w którym żniwo zbierają kardiologiczne pandemie. Skala problemu jest zatem znacząca i niezbędne są kompleksowe i systemowe działania w celu przeciwdziałania rozwojowi epidemii (aktualnych i kolejnych) chorób serca w Polsce. Eksperci w tym roku skupią się na opracowaniu rozwiązań systemowych dla Narodowego Programu leczenia chorych ze wstrząsem kardiogennym oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia. Widzą w programie nowe szanse dla najciężej chorych.

  • Podczas warsztatów, a w szczególności, podczas debaty, przyjrzymy się faktom dotyczącym długu zdrowotnego w medycynie sercowo-naczyniowej. Omówimy, jak nasza specjalizacja może pomóc Polaków z tego długu wyjść. Rozmawiać będziemy o wdrożonych rozwiązaniach, zrealizowanych i niezrealizowane programach kardiologicznych oraz o najpilniejszych potrzebach kardiologii zachowawczej i zabiegowej. Mamy nadzieję, że dyskusje przyniosą konkretne propozycje systemowe, jak zredukować zachorowalność i śmiertelność, bo to dotychczas nieosiągalne dla Polski kroki milowe w kardiologii. – stwierdza prof. Robert J. Gil.
  • Absolutnie widzimy konieczność zapewnienia kompleksowej opieki kardiologicznej wszystkim pacjentom, dlatego podczas Debaty systemowej o polskiej kardiologii będziemy wypracowywać konkretne rozwiązania systemowe mające na celu na zmniejszenie długu zdrowotnego ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii interwencyjnej. Niestety, zwiększenie nakładów na dodatkowe procedury, nie spowodowało fizycznego zwiększenia konsultacji i interwencji farmakologicznych oraz zabiegowych w szerokiej skali, a liczyliśmy na to, że pacjenci będą mogli być lepiej prowadzeni i skuteczniej leczeni. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej dopiero zaczyna być wprowadzana, rola lekarza rodzinnego rośnie, ale potrzeba czasu i konsekwencji, by zoptymalizować działający system. – wyjaśnia prof. Adam Witkowski.

Kontakt:
Ewelina Pańczyk
mob: 660-519-565
mail: naukaiswiadomosc@gmail.com

WCCI 2022, czyli jak było, jak jest i jak powinno być?

W dniach 20-22.04.2022 r. odbędą się 26-ta konferencja Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z najważniejszymi europejskimi instytucjami zrzeszającymi środowisko specjalistów sercowo-naczyniowych, w tym z EuroPCR,  European Bifurcation Club i Euro CTO Club. Organizatorzy zamierzają dokonać wielkiego przeglądu medycyny sercowo-naczyniowej na międzynarodową skalę.

WCCI to historia, która tworzy historię
WCCI czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa konferencja z zakresu kardiologii interwencyjnej w Polsce.
• W zeszłym roku obchodziliśmy srebrny jubileusz, czyli 25-lecie naszych warsztatów. Nasze warsztaty tworzą historię kardiologii interwencyjnej w Polsce i na świecie. Początków naszych warsztatów należy szukać nad Bałtykiem, ponieważ to właśnie w Szczecinie, gdzie wtedy pracowałem jako kardiolog, odbyła się ich pierwsza edycja pod nazwą Zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych. Było to w 1997 r. i uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Dziś nasze warsztaty przyciągają co roku nawet 1000 osób z całego świata mimo dwóch trudnych lat pandemii, również w wersji hybrydowej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. – podkreśla prof. Robert J. Gil, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wśród stałych uczestników WCCI dominują kardiolodzy, kardiolodzy interwencyjni i kardiochirurdzy z Polski oraz ze świata. Nie brakuje również przedstawicieli innych dziedzin medycyny zaangażowanych w leczenie kardiologiczne pacjentów – anestezjologów, angiologów, chirurgów naczyniowych, radiologów, neurologów, pielęgniarki i techników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Sercowo-naczyniowy think tank
Warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z EAPCI i EuroPCR. Ponadto w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Sekcji Kardiochirurgii PTK, Euro CTO Club, Klubu 30 PTK oraz grupa Euro 4C EAPCI.

Celem uatrakcyjnienia naszych Warsztatów w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele najważniejszych środowisk skupionych wokół medycyny sercowo-naczyniowej w Polsce i Europie. Konferencja na stałe wpisała się w ich harmonogram od lat dostarczając uczestnikom warsztatów najnowszej specjalistycznej wiedzy na światowym poziomie. Podkreślić należy, że historia kolejnych Warsztatów WCCI to także historia rozwoju kardiologii interwencyjnej w Polsce. – mówi prof. Adam Witkowski, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie, Poprzedni Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – WCCI corocznie sprzyja edukacji i wymianie międzynarodowej kardiologicznej wiedzy i doświadczeń oraz podniesieniu poziomu praktycznej wiedzy w zakresie leczenia chorób serca i naczyń, co poprawia opiekę nad pacjentami kardiologicznymi w Polsce i przyczynia się do poprawy jakości ich życia. To jest szczególnie ważne w starzejącym się polskim społeczeństwie. Istotną częścią warsztatów jest także prezentacja nowych osiągnięć nauki. Pokazy innowacyjnych i najnowocześniejszych technologii oraz urządzeń wykorzystywanych w kardiologii interwencyjnej na całym świecie na stałe już weszły do programu WCCI. – dodaje prof. Witkowski.

W tym roku tematem przewodnim jest rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem:
• wielonaczyniowej choroby wieńcowej (z i bez zajęcia pnia lewej tętnicy wieńcowej),
• problemu bifurkacji wieńcowych

Poza tym będą omawiane inne ważne zagadnienia, jak:
• przezskórnego leczenia chorób strukturalnych serca (w tym interwencje na zastawce aortalnej, mitralnej oraz trójdzielnej)
• leczenie tętnic obwodowych, w tym u pacjentów z cukrzycą
• diagnostyki i leczenia istotnych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic, w tym choroby niedokrwiennej serca jak hiperlipdemia i nadciśnienie tętnicze.

Niezwykle cenimy sobie to, że WCCI stało się symbolem wymiany najlepszych praktyk, miejscem poszukiwania konsensusu i naukowej konfrontacji poglądów, doświadczeń i praktyki klinicznej w skali międzynarodowej. WCCI pomaga wypracować najwyższej klasy naukowy konsensus. Są również obszary, takie jak leczenie zastawki mitralnej, które w Polsce dopiero się rozwija, dlatego dzięki fachowcom z Zachodu, nasi uczestnicy mogą poznać najnowocześniejsze technologie oraz krótko- i długofalowe efekty ich używania u pacjentów. – wyjaśnia prof. Gil.

Mistrzowie w swoim fachu
W programie Warsztatów znajdą się praktyczne sesje dotyczące wewnątrznaczyniowej diagnostyki obrazowej i czynnościowej oraz leczenia najciężej chorych, wymagających urządzeń wspomagania funkcji lewej komory serca.
• Między innymi z tego powodu nie zabraknie sesji z pogranicza intensywnej terapii kardiologicznej i kardiologii inwazyjnej. Kontynuujemy cieszące się dużym powodzeniem mini-warsztaty poświęcone leczeniu: przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (WAR-CTO) oraz zabiegom trudnym, przeznaczone dla zaawansowanych operatorów (WAR-CHIP). – zachęca prof. Witkowski.
• Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są obok prezentacji wcześniej nagranych szkoleniowych filmów w formacie „live-in-a box” również transmisje na żywo z renomowanych ośrodków w Warszawie i Krakowie – dodaje prof. Gil.

Społeczny cel warsztatów, czyli Świadome Media
Tematy poruszane podczas Warsztatów WCCI mają doniosłe znaczenie nie tylko dla rozwoju kardiologii w Polsce, ale także ze względów społecznych. Szacuje się, że choroby sercowo-naczyniowe odpowiedzialne są za prawie połowę wszystkich zgonów w Polsce, a nasz kraj charakteryzuje się przedwczesną umieralnością mężczyzn poniżej 65 roku życia. Niewydolność serca, to choroba, z którą na co dzień zmaga się więc ponad milion Polaków. Skala problemu jest zatem znacząca i niezbędne są kompleksowe i systemowe działania w celu przeciwdziałania rozwojowi epidemii chorób serca w Polsce.
• Społecznym celem warsztatów WCCI jest zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów kardiologicznych w Polsce oraz konieczność zapewnienia im kompleksowej opieki kardiologicznej. Zdajemy sobie sprawę, że media i dziennikarze osobiście są naszymi sprzymierzeńcami i partnerami w dążeniu do tego celu. Dlatego już po raz trzeci organizujemy wspólnie z fundacją Instytut Świadomości niezwykle ważną debatę Media Świadome Kardiologii, podczas której podsumowywać będziemy kolejny rok kardiologii w pandemii i rozmawiać o niezbędnych rozwiązaniach dla polskich pacjentów w najbliższym czasie. – wyjaśnia prof. Witkowski.

Kontakt:
Ewelina Zych-Myłek
mob: 660-519-565
mail: naukaiswiadomosc@gmail.com

WCCI 2021, czyli 25 lat kardiologii interwencyjnej w Polsce

W dniach 23.06.2021 r. odbędą się 25-te warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z EAPCI i EuroPCR. Dwadzieścia pięć lat organizowania warsztatów to jednocześnie wielki srebrny jubileusz kardiologii interwencyjnej w Polsce – rozwój tej dziedziny w naszym kraju miał bowiem swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w programie tych najstarszych i najbardziej prestiżowych warsztatów kardiologicznych.

25 lat interwencji kardiologicznych w Polsce

WCCI czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa konferencja z zakresu kardiologii interwencyjnej w Polsce.

W tym roku obchodzimy srebrny jubileusz, czyli 25-lecie naszych warsztatów. Początków naszych warsztatów należy szukać nad Bałtykiem, ponieważ to właśnie w Szczecinie, gdzie wtedy pracowałem jako kardiolog, odbyła się ich pierwsza edycja pod nazwą Zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych. Było to w 1997 r. i uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Dziś nasze warsztaty przyciągają co roku nawet 1000 osób z całego świata. – podkreśla prof. Robert J. Gil, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA.

Wśród stałych uczestników WCCI dominują kardiolodzy, kardiolodzy interwencyjni i kardiochirurdzy z Polski oraz ze świata. Nie brakuje również przedstawicieli innych dziedzin medycyny zaangażowanych w leczenie kardiologiczne pacjentów – anestezjologów, angiologów, chirurgów naczyniowych, radiologów, neurologów, pielęgniarki i techników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Wspólny program, wspólny cel

Warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz we współpracy z EAPCI i EuroPCR. Ponadto w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Euro CTO Club oraz grupa Euro 4C EAPCI.

Konferencja na stałe wpisała się w historię polskiej kardiologii, współtworząc ją i dostarczając uczestnikom warsztatów najnowszej specjalistycznej wiedzy na światowym poziomie. Podkreślić należy, że historia kolejnych Warsztatów WCCI to także historia rozwoju kardiologii interwencyjnej w Polsce. – mówi prof. Adam Witkowski, Dyrektor WCCI, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytutu Kardiologii w Aninie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – WCCI corocznie sprzyja edukacji i wymianie międzynarodowej kardiologicznej wiedzy i doświadczeń oraz podniesieniu poziomu praktycznej wiedzy w zakresie leczenia chorób serca i naczyń, co poprawia opiekę nad pacjentami kardiologicznymi w Polsce i przyczynia się do poprawy jakości ich życia, co jest szczególnie ważne w starzejącym się polskim społeczeństwie. Istotną częścią warsztatów jest także prezentacja nowych osiągnięć nauki. Pokazy innowacyjnych i najnowocześniejszych technologii oraz urządzeń wykorzystywanych w kardiologii interwencyjnej na całym świecie na stałe już weszły do programu WCCI. – dodaje prof. Witkowski.

Program Warsztatów WCCI 2021  koncentruje się wokół następujących głównych zagadnień:
rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej
przewlekłe niedrożności tętnic wieńcowych
choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej
bifurkacje wieńcowe
choroby strukturalne serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej i mitralnej, a także zamykanie uszka lewego przedsionka
interwencyjne leczenie udaru mózgu

Praktyka czyni mistrza

W programie Warsztatów znajdą się praktyczne sesje dotyczące wewnątrznaczyniowej diagnostyki obrazowej i czynnościowej oraz leczenia najciężej chorych, wymagających urządzeń wspomagania funkcji lewej komory serca.

Między innymi z tego powodu nie zabraknie sesji z pogranicza intensywnej terapii kardiologicznej i kardiologii inwazyjnej. Kontynuujemy cieszące się dużym powodzeniem mini-warsztaty poświęcone leczeniu: przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (WAR-CTO) oraz zabiegom trudnym, przeznaczone dla zaawansowanych operatorów (WAR-CHIP). – zachęca prof. Witkowski.
Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są obok prezentacji wcześniej nagranych szkoleniowych filmów w formacie „live-in-a box” również transmisje na żywo z renomowanych ośrodków w Warszawie, Krakowie i Białymstoku.” – dodaje prof. Gil.

Społeczny cel warsztatów, czyli Świadome Media

Tematy poruszane podczas Warsztatów WCCI mają doniosłe znaczenie nie tylko dla rozwoju kardiologii w Polsce, ale także ze względów społecznych. Szacuje się, że choroby sercowo-naczyniowe odpowiedzialne są za połowę wszystkich zgonów w Polsce, a nasz kraj charakteryzuje się przedwczesną umieralnością mężczyzn poniżej 65 roku życia. Niewydolność serca, jedna z częstszych chorób sercowo-naczyniowych, dotyka w Polsce średnio 1 na 5 osób. To choroba, z którą na co dzień zmaga się więc niemal milion Polaków. Skala problemu jest zatem znacząca i niezbędne są kompleksowe i systemowe działania w celu przeciwdziałania rozwojowi epidemii chorób serca w Polsce.

Społecznym celem warsztatów WCCI jest zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów kardiologicznych w Polsce oraz konieczność zapewnienia im kompleksowej opieki kardiologicznej. Zdajemy sobie sprawę, że media i dziennikarze osobiście są naszymi sprzymierzeńcami i partnerami w dążeniu do tego celu. Dlatego już po raz kolejny organizujemy wspólnie z fundacją Instytut Świadomości niezwykle ważną debatę Media Świadome Kardiologii, podczas której podsumowywać będziemy rok kardiologii w pandemii i rozmawiać o niezbędnych rozwiązaniach dla polskich pacjentów w najbliższym czasie. – wyjaśnia prof. Witkowski.

Wyjątkowy jubileusz

Warsztaty już od 25 lat służą rozwojowi polskiej kardiologii i polskim pacjentom, którzy zyskują dostęp do kardiologii na najwyższym poziomie i szansę na dłuższe i lepsze życie.
Dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk między specjalistami z całego świata podczas warsztatów mamy unikalną możliwość szerzenie wiedzy z najwyższej półki zarówno kardiologii, jak i medycyny w ogóle. Aby uhonorować osoby, które z nami współtworzyły to wydarzenie organizujemy w tym roku również międzynarodową debatę „25 lat WCCI, czyli stymulacja rozwoju polskiej kardiologii interwencyjnej”, podczas której będziemy nie tylko wspominać najważniejsze kroki milowe naszej dziedziny zaprezentowany na warsztatach, ale też dyskutować nad światową strategią dla kardiologii interwencyjnej po pandemii COVID-19. – przybliża prof. Gil.

XXIV WCCI Warsaw, czyli kardiologia interwencyjna w najlepszym wydaniu

WCCI_fb

Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) jest jedną z najważniejszych konferencji kardiologii interwencyjnej w Europie. Organizowana w Warszawie pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od ponad 20 lat gromadzi kardiologów, kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów i specjalistów z całego świata. Multimedialne prezentacje, symultaniczne konferencje oraz interaktywne warsztaty praktyczne od prawie ćwierćwiecza są punktem odniesienia co do  jakości oraz  warsztatu pracy kardiologów interwencyjnych i kadr medycznych związanych z medycyną sercowo-naczyniową w Polsce i na świecie. W tym roku WCCI po raz pierwszy odbędzie się w hybrydowej formule łączącej stacjonarną organizację z komunikacją online.

Najważniejsze tematy dla lekarzy i ich pacjentów
W tym roku tematem przewodnim warsztatów, które odbywają się 28-30.09.2020 r. jest rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej, udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych oraz choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Dodatkowo w trakcie Warsztatów omówimy zagadnienia dotyczące chorób strukturalnych serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej, mitralnej i trójdzielnej, a także zamykania uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków i przeciwskazaniami do przewleklej terapii przeciwkrzepliwej. W programie Warsztatów znajdą się także sesje poświęcone interwencjom na tętnicach szyjnych i obwodowych. – mówi prof. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Dyrektor WCCI Warsaw.

Sprawdzone innowacje
Pandemia zatrzymała prace nad nowymi przełomami w kardiologii, ale jednocześnie dała możliwość ugruntowania się już sprawdzonych i skutecznych metod leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń.

Będziemy omawiać zabiegi z użyciem balonów uwalniających leki. Dziś wiemy więcej o ich przydatności i chcielibyśmy pokazać tego typu zabiegi oraz przedstawić dokonane analizy. Skupimy się również na technologiach wspierających funkcję lewej komory serca zakładanych przezskórnie, takich jak impela, ivac, a także ecmo, ponieważ pojawiły się zarówno nowe opracowania na ich temat, jak i poprawił się dostęp do nich dla polskich pacjentów. – mówi prof. Robert Gil, Członek Zarządu PTK, Dyrektor WCCI. – Szczególnie interesujące jest również użycie ultradźwięków wewnątrznaczyniowych w przypadkach naczyń bardzo zwapniałych. Z innowacji planujemy przedstawić zabiegi kardiologiczne z użyciem lasera. – dodaje profesor.

Formuła dzisiejszych czasów
Z powodu wciąż panującego rygoru pandemicznego tegoroczne warsztaty odbędą się w formule online.
Ograniczamy tym samym zagrożenie epidemiczne, ale jednocześnie umożliwiamy zarówno wykładowcom, panelistom i uczestnikom aktywny udział w czasie rzeczywistym we wszystkich sesjach warsztatów. – podkreśla prof. Witkowski.

Wykładowcy z Polski i zagranicy oraz goście specjalni łączyć się będą online z powodu obecnie zabronionych wielu lotów do Polski.
Jednocześnie zadbaliśmy o możliwość interakcji w czasie rzeczywistym między wykładowcami a uczestnikami, dokładnie tak, jak w dotychczasowej formule stacjonarnej. – wyjaśnia prof. Gil.

Kardiologia ponad pandemią
Co może wydać się zaskakujące, podczas warsztatów nie będą poruszane kwestie związane z koronawirusem.

Stwierdziliśmy, że nie możemy dać się zwariować i podporządkować wszystkiego pandemii, tym bardziej, że w kardiologicznym środowisku odbyło się już wiele wydarzeń, webinarów, spotkań online poświęconych właśnie zagadnieniu wirusa w kardiologii i tego konsekwencji. WCCI 2020 to specjalistyczny program podnoszący umiejętności i szeroko poszerzający wiedzę w kardiologii i medycynie sercowo-naczyniowej. Poprzez nasz wybór chcemy klarownie pokazać miejsce, w którym obecnie znajduje się kardiologia interwencyjna. – kontynuuje prof. Gil.

Zachowane tradycje w nowych formułach
Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są transmisje na żywo z ośrodków w Warszawie, Budapesztu, Brna i innych krajów. W trakcie WCCI, odbędzie się również druga edycja mini warsztatów WAR-CTO oraz pierwsza edycja mini warsztatów WAR-CHIP, przeznaczona dla zaawansowanych operatorów.

Tak jak każdego roku, przyznamy Nagrodę Andreasa dla członka naszej społeczności, który w ostatnich 12 miesiącach wyróżnił się ponadprzeciętną aktywnością w kardiologii inwazyjnej. Mamy już swoich faworytów, zastanawiamy się jeszcze nad najlepszą zdalną formułą organizacji tej zawsze zapadającej w pamięć uroczystej części warsztatów. – mówi prof. Witkowski.

Nowością tegorocznej edycji WCCI jest Debata Media Świadome kardiologii z udziałem lekarzy i dziennikarzy organizowana wspólnie z fundacją Instytut Świadomości, która zastąpi dotychczasową wersję corocznej konferencji prasowej.

Warsztaty organizowane są przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej. Odbywają się pod patronatem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA oraz Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Zych-Myłek
mob: 660-519-565
email: ewelina.mylek@ieleven.pl

 

Strategia, program, pilotaż. Polska kardiologia w dobie zmian systemowych.

Ostatnie kilkanaście miesięcy to dla polskiej kardiologii przede wszystkim czas podsumowań lub inicjacji nowych koordynowanych programów dla chorób i incydentów sercowo-naczyniowych. Po udanym starcie KOS-zawał wkrótce ogłoszono program przeznaczony dla chorych z niewydolnością serca oraz pilotażowy program leczenia niedokrwiennego udaru mózgu. Podczas 23. edycji WCCI (Warsaw Course on Cardiovascular Interventions) wybitni eksperci w dziedzinie kardiologii podsumowali kierunek zmian systemowych w kontekście strategii leczenia przyczyny największej śmiertelności w Polsce.

W dniach 10-13 kwietnia w Warszawie odbyła się 23. edycja Warsaw Course on Cardiovascular Interventions – warsztatów kardiologii interwencyjnej o najdłuższej w Polsce tradycji, które od lat doskonale łącząc praktykę i teorię, stały się jednym z najważniejszych wydarzeń medycznych w kraju. Podczas tegorocznego spotkania wybitnych krajowych i zagranicznych specjalistów podsumowano m.in. najważniejsze zmiany, które w minionym czasie objęły dziedzinę.

Strategia jest, ale teoretyczna
Jeszcze pięć lat temu kardiologia interwencyjna była w Polsce oazą, byliśmy w czołówce Europy pod względem przeznaczanych na nią nakładów, nowych technologii i liczby młodych, kształcących się specjalistów. Dziś wygląda to zupełnie inaczej, a z biegiem lat, a zarazem starzeniem kadr medycznych problem będzie narastał – komentuje prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, dyrektor WCCI i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jednym z kontrowersyjnych tematów był Narodowy Program Zdrowego Serca, ministerialna strategia w chorobach serca i naczyń. Zdaniem prof. dr. hab. n. med. Piotra Ponikowskiego, prezesa PTK, to dobrze skonstruowany program, który uzyskał rekomendacje ekspertów. Niestety próżno szukać wielu przykładów jego realizacji w praktyce.

W opinii specjalistów kolejnym problematycznym aspektem krajowej kardiologii jest dystans między Polską a Europą w liczbie wykonywanych zabiegów strukturalnych. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, prezydent-elekt Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Zabiegów Sercowo-Naczyniowych, wskazuje na dysproporcję między statystykami wykonań a realnym zapotrzebowaniem. To właśnie m.in. zabiegi strukturalne, np. przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej czy leczenie niedomykalności zastawki mitralnej, stanowią trzon nowoczesnej kardiologii odpowiadającej na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, dodaje, że jednym z kluczowych problemów jest właśnie dostępność nowoczesnych technologii w Polsce – nie innowacyjnych, a sprawdzonych i zgodnych z wytycznymi towarzystw naukowych na całym świecie.

Nasze społeczeństwo się starzeje, więc staje się coraz bardziej wymagające. Zauważalnym problemem jest też liczba zgonów z powodu niewydolności serca u ludzi w wieku produkcyjnym. To nawet 5000 rocznie, co może wskazywać na niedostateczne leczenie. Mamy tu do czynienia z tak zwaną pułapką średniego wzrostu. Nie da się rozwijać ekonomicznie z chorującym społeczeństwem. Te pięć tysięcy umierających rocznie Polaków w wieku produkcyjnym schodzi z rynku pracy, nie generuje dochodu narodowego, nie płaci podatków, a więc stanowi dodatkowy koszt dla systemu – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, dyrektor WCCI i prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Co przyniósł pilotaż trombektomii mechanicznej?
Jednym z najważniejszych wątków 23. edycji WCCI była sesja podsumowująca rozpoczęty w zeszłym roku pilotaż leczenia udarów niedokrwiennych za pośrednictwem trombektomii mechanicznej. Obecnie realizuje go siedem ośrodków, które w trakcie trwania programu zrealizowały łącznie 186 świadczeń. Jak podkreślają eksperci, to bardzo dobry wynik, który przerósł wręcz oczekiwania Narodowego Funduszu Zdrowia. Gość specjalny sesji, minister zdrowia Łukasz Szumowski, zapowiedział rozszerzenie pilotażu, na który Ministerstwo Zdrowia przeznaczy kwotę ok. 100 milionów złotych. Docelowo w każdym z województw powinien znajdować się minimum jeden ośrodek.

Aby jednak móc skutecznie rozszerzać program, niezbędna jest specjalistyczna wiedza dotycząca obrazowania mózgu, jego patofizjologii i unaczynienia tętniczego. Kompetencje w wykonywaniu trombektomii mechanicznej od lat były przyczyną sporu środowiska kardiologów interwencyjnych, neurologów i radiologów interwencyjnych. Biorąc pod uwagę liczbę udarów mózgu w Polsce (nawet do 92 tysięcy rocznie), problem transportu międzyszpitalnego i niewielkich zasobów ludzkich wśród kadr, odpowiedź wydaje się leżeć właśnie w kardiologach.

Mamy pełną świadomość tego, że obecne wymogi odbiegają nieco od oczekiwań innych specjalności, jednak tylko i wyłącznie wspólnym sumptem jesteśmy w stanie zacząć skutecznie leczyć więcej chorych – podsumowuje prof. Robert J. Gil.

Dwóch wybitnych kardiologów z Nagrodą Andreasa
Od 2006 roku podczas Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie wręczane są Nagrody Andreasa – wyróżnienia przyznawane specjalistom za wyjątkowe osiągnięcia naukowe lub kliniczne w roku poprzedzającym lub całokształt kariery zawodowej. Ich nazwa nawiązuje do postaci Andreasa Gruentziga, niemieckiego pioniera i wizjonera tej dziedziny. W tym roku gremium jurorów postanowiło uhonorować aż dwóch ekspertów – prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Przewłockiego (Szpital Jana Pawła II w Krakowie) oraz prof. Petra Kalę (Szpital Uniwersytecki w Brnie). Tegoroczni laureaci dołączyli do grona dwudziestu trzech wyróżnionych tą prestiżową nagrodą.

Biuro prasowe WCCI

ELEVEN ZETT Productions
Ewelina Myłek
660-519-565
ewelina.mylek@ieleven.pl
ewelina.mylek@gmail.com
www.ieleven.pl

Materiały do pobrania

LOGOTYP WCCI – JPG (wersja polska i angielska)
Wcci_logo_PL_rgb_300dpi        Wcci_logo_ANG_rgb_300dpi

PDF (wersja polska i angielska)  WCCI_logo

Banery

Informacje Prasowe

Mailing