Pressroom

Strategia, program, pilotaż. Polska kardiologia w dobie zmian systemowych.

Ostatnie kilkanaście miesięcy to dla polskiej kardiologii przede wszystkim czas podsumowań lub inicjacji nowych koordynowanych programów dla chorób i incydentów sercowo-naczyniowych. Po udanym starcie KOS-zawał wkrótce ogłoszono program przeznaczony dla chorych z niewydolnością serca oraz pilotażowy program leczenia niedokrwiennego udaru mózgu. Podczas 23. edycji WCCI (Warsaw Course on Cardiovascular Interventions) wybitni eksperci w dziedzinie kardiologii podsumowali kierunek zmian systemowych w kontekście strategii leczenia przyczyny największej śmiertelności w Polsce.

W dniach 10-13 kwietnia w Warszawie odbyła się 23. edycja Warsaw Course on Cardiovascular Interventions – warsztatów kardiologii interwencyjnej o najdłuższej w Polsce tradycji, które od lat doskonale łącząc praktykę i teorię, stały się jednym z najważniejszych wydarzeń medycznych w kraju. Podczas tegorocznego spotkania wybitnych krajowych i zagranicznych specjalistów podsumowano m.in. najważniejsze zmiany, które w minionym czasie objęły dziedzinę.

Strategia jest, ale teoretyczna
Jeszcze pięć lat temu kardiologia interwencyjna była w Polsce oazą, byliśmy w czołówce Europy pod względem przeznaczanych na nią nakładów, nowych technologii i liczby młodych, kształcących się specjalistów. Dziś wygląda to zupełnie inaczej, a z biegiem lat, a zarazem starzeniem kadr medycznych problem będzie narastał – komentuje prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, dyrektor WCCI i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jednym z kontrowersyjnych tematów był Narodowy Program Zdrowego Serca, ministerialna strategia w chorobach serca i naczyń. Zdaniem prof. dr. hab. n. med. Piotra Ponikowskiego, prezesa PTK, to dobrze skonstruowany program, który uzyskał rekomendacje ekspertów. Niestety próżno szukać wielu przykładów jego realizacji w praktyce.

W opinii specjalistów kolejnym problematycznym aspektem krajowej kardiologii jest dystans między Polską a Europą w liczbie wykonywanych zabiegów strukturalnych. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, prezydent-elekt Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Zabiegów Sercowo-Naczyniowych, wskazuje na dysproporcję między statystykami wykonań a realnym zapotrzebowaniem. To właśnie m.in. zabiegi strukturalne, np. przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej czy leczenie niedomykalności zastawki mitralnej, stanowią trzon nowoczesnej kardiologii odpowiadającej na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, dodaje, że jednym z kluczowych problemów jest właśnie dostępność nowoczesnych technologii w Polsce – nie innowacyjnych, a sprawdzonych i zgodnych z wytycznymi towarzystw naukowych na całym świecie.

Nasze społeczeństwo się starzeje, więc staje się coraz bardziej wymagające. Zauważalnym problemem jest też liczba zgonów z powodu niewydolności serca u ludzi w wieku produkcyjnym. To nawet 5000 rocznie, co może wskazywać na niedostateczne leczenie. Mamy tu do czynienia z tak zwaną pułapką średniego wzrostu. Nie da się rozwijać ekonomicznie z chorującym społeczeństwem. Te pięć tysięcy umierających rocznie Polaków w wieku produkcyjnym schodzi z rynku pracy, nie generuje dochodu narodowego, nie płaci podatków, a więc stanowi dodatkowy koszt dla systemu – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, dyrektor WCCI i prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Co przyniósł pilotaż trombektomii mechanicznej?
Jednym z najważniejszych wątków 23. edycji WCCI była sesja podsumowująca rozpoczęty w zeszłym roku pilotaż leczenia udarów niedokrwiennych za pośrednictwem trombektomii mechanicznej. Obecnie realizuje go siedem ośrodków, które w trakcie trwania programu zrealizowały łącznie 186 świadczeń. Jak podkreślają eksperci, to bardzo dobry wynik, który przerósł wręcz oczekiwania Narodowego Funduszu Zdrowia. Gość specjalny sesji, minister zdrowia Łukasz Szumowski, zapowiedział rozszerzenie pilotażu, na który Ministerstwo Zdrowia przeznaczy kwotę ok. 100 milionów złotych. Docelowo w każdym z województw powinien znajdować się minimum jeden ośrodek.

Aby jednak móc skutecznie rozszerzać program, niezbędna jest specjalistyczna wiedza dotycząca obrazowania mózgu, jego patofizjologii i unaczynienia tętniczego. Kompetencje w wykonywaniu trombektomii mechanicznej od lat były przyczyną sporu środowiska kardiologów interwencyjnych, neurologów i radiologów interwencyjnych. Biorąc pod uwagę liczbę udarów mózgu w Polsce (nawet do 92 tysięcy rocznie), problem transportu międzyszpitalnego i niewielkich zasobów ludzkich wśród kadr, odpowiedź wydaje się leżeć właśnie w kardiologach.

Mamy pełną świadomość tego, że obecne wymogi odbiegają nieco od oczekiwań innych specjalności, jednak tylko i wyłącznie wspólnym sumptem jesteśmy w stanie zacząć skutecznie leczyć więcej chorych – podsumowuje prof. Robert J. Gil.

Dwóch wybitnych kardiologów z Nagrodą Andreasa
Od 2006 roku podczas Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie wręczane są Nagrody Andreasa – wyróżnienia przyznawane specjalistom za wyjątkowe osiągnięcia naukowe lub kliniczne w roku poprzedzającym lub całokształt kariery zawodowej. Ich nazwa nawiązuje do postaci Andreasa Gruentziga, niemieckiego pioniera i wizjonera tej dziedziny. W tym roku gremium jurorów postanowiło uhonorować aż dwóch ekspertów – prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Przewłockiego (Szpital Jana Pawła II w Krakowie) oraz prof. Petra Kalę (Szpital Uniwersytecki w Brnie). Tegoroczni laureaci dołączyli do grona dwudziestu trzech wyróżnionych tą prestiżową nagrodą.

Informacja prasowa WCCI 2019

8 kwietnia 2019, Warszawa

Recepta na system i nowoczesne leczenie kardiologiczne.
Wybitni kardiolodzy ponownie spotkają się w Warszawie.

 Jak wyglądają podsumowania pierwszych miesięcy pilotażu programu leczenia niedokrwiennych udarów mózgu? Czy dostępność do nowoczesnych zabiegów kardiologicznych i terapii lekowych w Polsce jest w stanie sprostać gwałtownie rosnącym potrzebom społeczeństwa? Kto jeszcze powinien kwalifikować się do małoinwazyjnych zabiegów na zastawkach aortalnych (TAVI)? Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI), podczas której grono polskich i międzynarodowych ekspertów wspólnie spróbuje odnaleźć odpowiedzi na te i więcej pytań.

10 kwietnia na warszawskim Okęciu po raz dwudziesty trzeci odbędzie się jedno z najstarszych, a zarazem najważniejszych wydarzeń na kardiologicznej mapie Polski. Warsztaty WCCI zadebiutowały w Szczecinie w 1997 roku, aby wkrótce, już w stolicy, stać się spotkaniem, które co rok przyciąga nawet 1000 uznanych specjalistów z całego świata. Duża popularność wśród polskich i zagranicznych ekspertów to wynik m.in. nieprzeciętnego zróżnicowania podejmowanych na warsztatach tematów. Dyrektorzy WCCI, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, członek Zarządu Głównego PTK, dbają o to, aby sesje panelowe, wykłady, debaty czy transmisje zabiegów na żywo dotyczyły prawdziwych innowacji w dziedzinie, kontrowersji wymagających omówienia czy wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia – zarówno bieżących, jak i tych, które mają dopiero nadejść.

Nasze warsztaty mają nie tylko aspekt naukowy i edukacyjny, ale również zawodowy. Przedstawiamy i komentujemy wyniki badań, a także dyskutujemy o tym, jak przełożyć je na praktykę kliniczną, czyli jak implementować zdobycze naukowe do codziennej pracy – komentuje prof. Robert J. Gil.

Nie inaczej będzie w tym roku. Eksperci zajmą się m.in. podsumowaniem pierwszych doświadczeń pilotażu programu koordynowanego leczenia niedokrwiennych udarów mózgu przy użyciu trombektomii mechanicznej rozpoczętego 1 grudnia 2018 r. Jak tłumaczy prof. Robert J. Gil, ten start to również element porozumienia między kardiologami, neurologami a radiologami interwencyjnymi, którzy dotychczas pozostawali w sporze kompetencyjnym. Dane liczbowe z ośrodków prowadzących pilotaż pozwalają dziś ostrożnie wieścić sukces przedsięwzięcia.

Musimy te wyniki bieżąco analizować, porównywać z rezultatami osiąganymi w innych krajach, a przede wszystkim słuchać ośrodków prowadzących pilotaż, które wskażą, co należy zmienić, aby efektywność była jeszcze większa. W mojej opinii już na koniec 2019 powinno to zaskutkować danymi pozwalającymi przełożyć ten program na cały kraj – wyjaśnia prof. Gil.

Specjaliści podejmą również temat nowoczesnych terapii lekowych i technologii w Polsce, ocenią ich dostępność oraz strategię wykorzystania, rozmawiając m.in. o farmakoterapii w hipercholesterolemii rodzinnej. Zdaniem prof. dr. hab. n. med. Adama Witkowskiego niezbędna jest dyskusja nie tylko między lekarzami a decydentami, ale również pacjentami.

Sytuacja nie jest dobra. W Polsce nowoczesnych terapii kardiologicznych wciąż jest za mało i daleko nam zarówno do średniej europejskiej, jak i wypełnienia krajowych potrzeb. Niektóre z nich dalej są niedostępne lub, jak np. zabiegi naprawcze na zastawce mitralnej, wykonywane na zatrważająco niskim poziomie, zaś leki, co do których mamy pewność, że przedłużają życie pacjentom po zawałach czy z niewydolnością serca, wciąż spadają z listy refundacyjnej. Realne włączenie chorych w debatę, m.in. poprzez współpracę z organizacjami pacjentów, może pomóc nam zmieniać ten obraz – mówi prof. Witkowski.

Warsztaty WCCI to również tradycyjne już wręczenie Nagrody Andreasa – pierwszego takiego wyróżnienia przyznawanego kardiologom interwencyjnym za wyjątkowe osiągnięcia w poprzedzającym roku lub całokształt działalności medycznej. Nazwa upamiętnia Andreasa Gruentziga, wybitnego pioniera kardiologii interwencyjnej i twórcę angioplastyki tętnicy wieńcowej, który w 1977 r. na zawsze zmienił bieg historii tej dziedziny. Podczas minionej edycji Nagrodę Andreasa otrzymał prof. Andreas Baumbach, prezes Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. O tym, kto otrzyma statuetkę w tym roku, przekonamy się drugiego dnia warsztatów, tj. już 11 kwietnia.

Biuro prasowe WCCI

ELEVEN ZETT Productions
Ewelina Myłek
660-519-565
ewelina.mylek@ieleven.pl
ewelina.mylek@gmail.com
www.ieleven.pl

Materiały do pobrania

LOGOTYP WCCI – JPG (wersja polska i angielska)
Wcci_logo_PL_rgb_300dpi        Wcci_logo_ANG_rgb_300dpi

PDF (wersja polska i angielska)  WCCI_logo

Banery

Informacje Prasowe

Mailing