Pressroom 2019

Informacja prasowa WCCI 2019

8 kwietnia 2019, Warszawa

Recepta na system i nowoczesne leczenie kardiologiczne.
Wybitni kardiolodzy ponownie spotkają się w Warszawie.

 Jak wyglądają podsumowania pierwszych miesięcy pilotażu programu leczenia niedokrwiennych udarów mózgu? Czy dostępność do nowoczesnych zabiegów kardiologicznych i terapii lekowych w Polsce jest w stanie sprostać gwałtownie rosnącym potrzebom społeczeństwa? Kto jeszcze powinien kwalifikować się do małoinwazyjnych zabiegów na zastawkach aortalnych (TAVI)? Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI), podczas której grono polskich i międzynarodowych ekspertów wspólnie spróbuje odnaleźć odpowiedzi na te i więcej pytań.

10 kwietnia na warszawskim Okęciu po raz dwudziesty trzeci odbędzie się jedno z najstarszych, a zarazem najważniejszych wydarzeń na kardiologicznej mapie Polski. Warsztaty WCCI zadebiutowały w Szczecinie w 1997 roku, aby wkrótce, już w stolicy, stać się spotkaniem, które co rok przyciąga nawet 1000 uznanych specjalistów z całego świata. Duża popularność wśród polskich i zagranicznych ekspertów to wynik m.in. nieprzeciętnego zróżnicowania podejmowanych na warsztatach tematów. Dyrektorzy WCCI, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, członek Zarządu Głównego PTK, dbają o to, aby sesje panelowe, wykłady, debaty czy transmisje zabiegów na żywo dotyczyły prawdziwych innowacji w dziedzinie, kontrowersji wymagających omówienia czy wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia – zarówno bieżących, jak i tych, które mają dopiero nadejść.

Nasze warsztaty mają nie tylko aspekt naukowy i edukacyjny, ale również zawodowy. Przedstawiamy i komentujemy wyniki badań, a także dyskutujemy o tym, jak przełożyć je na praktykę kliniczną, czyli jak implementować zdobycze naukowe do codziennej pracy – komentuje prof. Robert J. Gil.

Nie inaczej będzie w tym roku. Eksperci zajmą się m.in. podsumowaniem pierwszych doświadczeń pilotażu programu koordynowanego leczenia niedokrwiennych udarów mózgu przy użyciu trombektomii mechanicznej rozpoczętego 1 grudnia 2018 r. Jak tłumaczy prof. Robert J. Gil, ten start to również element porozumienia między kardiologami, neurologami a radiologami interwencyjnymi, którzy dotychczas pozostawali w sporze kompetencyjnym. Dane liczbowe z ośrodków prowadzących pilotaż pozwalają dziś ostrożnie wieścić sukces przedsięwzięcia.

Musimy te wyniki bieżąco analizować, porównywać z rezultatami osiąganymi w innych krajach, a przede wszystkim słuchać ośrodków prowadzących pilotaż, które wskażą, co należy zmienić, aby efektywność była jeszcze większa. W mojej opinii już na koniec 2019 powinno to zaskutkować danymi pozwalającymi przełożyć ten program na cały kraj – wyjaśnia prof. Gil.

Specjaliści podejmą również temat nowoczesnych terapii lekowych i technologii w Polsce, ocenią ich dostępność oraz strategię wykorzystania, rozmawiając m.in. o farmakoterapii w hipercholesterolemii rodzinnej. Zdaniem prof. dr. hab. n. med. Adama Witkowskiego niezbędna jest dyskusja nie tylko między lekarzami a decydentami, ale również pacjentami.

Sytuacja nie jest dobra. W Polsce nowoczesnych terapii kardiologicznych wciąż jest za mało i daleko nam zarówno do średniej europejskiej, jak i wypełnienia krajowych potrzeb. Niektóre z nich dalej są niedostępne lub, jak np. zabiegi naprawcze na zastawce mitralnej, wykonywane na zatrważająco niskim poziomie, zaś leki, co do których mamy pewność, że przedłużają życie pacjentom po zawałach czy z niewydolnością serca, wciąż spadają z listy refundacyjnej. Realne włączenie chorych w debatę, m.in. poprzez współpracę z organizacjami pacjentów, może pomóc nam zmieniać ten obraz – mówi prof. Witkowski.

Warsztaty WCCI to również tradycyjne już wręczenie Nagrody Andreasa – pierwszego takiego wyróżnienia przyznawanego kardiologom interwencyjnym za wyjątkowe osiągnięcia w poprzedzającym roku lub całokształt działalności medycznej. Nazwa upamiętnia Andreasa Gruentziga, wybitnego pioniera kardiologii interwencyjnej i twórcę angioplastyki tętnicy wieńcowej, który w 1977 r. na zawsze zmienił bieg historii tej dziedziny. Podczas minionej edycji Nagrodę Andreasa otrzymał prof. Andreas Baumbach, prezes Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. O tym, kto otrzyma statuetkę w tym roku, przekonamy się drugiego dnia warsztatów, tj. już 11 kwietnia.