XVIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie

9 -11 kwietnia 2014
Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

    Zobacz Archiwum
WCCI
 • Program
  warsztatów
 • Informacje
  o warsztatach
 • Kadra
  warsztatów
 • Galeria:
  zdjęcia, wideo

Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Zapraszamy na 18 Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej (WCCI) w Warszawie, które odbędą się w dniach 9 – 11 kwietnia 2014 roku.  WCCI jest oficjalną konferencją Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warsztaty odbędą się w HOTELU INTERCONTINENTAL przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.

Podczas pierwszego i drugiego dnia WCCI dodatkowo zaplanowany jest Kurs dla Młodych Praktyków Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami AISN, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) i Paris Course on Revasculatrization (PCR). Kursem kierować będzie prof. Jean Marco, honorowy przewodniczący PCR. Kurs jest szczególnie dedykowany dla młodych lekarzy z Europy Centralnej i Wschodniej, którzy rozpoczynają szkolenie w zakresie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PCI). 

Wiodącymi tematami Warsztatów w 2014 roku będą:
• Przezskórna angioplastyka pnia  lewej tętnicu wieńcowej i wielonaczyniowej choroby wieńcowej
• Zabiegi dotyczące bifurkacji i innych złożonych zwężeń tętnic wieńcowych
• Ostre zespoły wieńcowe
• Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
• Przezcewnikowe leczenie niedomykalności zastawki mitralnej
• Przezskórne leczenie niewydolności serca
• Przezskórne interwencje na tętnicach obwodowych i szyjnych
• Denerwacja nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącymi chorobami
• Leczenie strukturalnych wad serca
• Inwazyjne metody oceny zwężeń tętnic wieńcowych: IVUS, FFR, OCT

Ponieważ staramy się, żeby program Warsztatów był jak najbradziej praktyczny i interaktywny, większość sesji będzie oparta o prezentacje przypadków (Learning the Technique, How Should I Treat, Case Review) oraz o ćwiczenia na symulatorach. Przewidujemy także sympozja satelitarne prezentujące ostatnie i najbardziej interesujące wyniki badań i urządzenia zaprojektowane przez poszczególne firmy.

Serdecznie Państwa zapraszamy na 18 Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie!

Dyrektorzy 18 Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie (WCCI):

Prof. dr hab. med. Robert J. Gil             Prof. dr hab. med. Adam Witkowski

       Capture d’écran 2015-01-16 à 14.18.58                                    Capture d’écran 2015-01-16 à 14.19.04

Program WCCI /

WCCI PROGRAM (PDF) » WAR-CTO Symposium (PDF) »
 • 1 Dzień (środa 9 kwietnia 2014, 10:00-20:45) XVIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 2 Dzień (czwartek 10 kwietnia 2014, 9:00-19:35) XVIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie - EAPCI/EuroPCR@WCCI
 • 3 dzień (piątek 11 kwietnia 2014, 7:30-17:45) XVIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 1 Dzień (środa 9 kwietnia 2014, 8:00-18:30) XVIII Young Practitioners Master Class - Management of a Patient with stemi

10:00-11:00  BOARDROOM
Press Conference

11:00-12:30 BOARDROOM
Meeting of the Board of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society. 

12:30-14:00 ROOM A
Satellite Lunch Symposium 1
ST. JUDE MEDICAL
St. Jude Medical’s solutions for interventional cardiology
Chairmen: Dariusz Dudek (Krakow), Robert J. Gil (Warsaw), Zbigniew Kalarus (Zabrze)

• 12.30-12.50 FFR and OCT
– Complementary methods in contemporary CathLab. Tomasz Pawlowski (Warsaw)
– Clinical case presentation. Janusz Kochman (Warsaw)
• 12.50-13.15 Left atrial appendage closure
– Is it clinically useful treatment? Marcin Demkow (Warsaw)
– Clinical case presentation (based on live-in-a-box). Robert J. Gil (Warsaw)
• 13.15-13.40 Renal denervation as an efficient treatment of resistant hypertension. Discussion based on live-in-a-box case. Robert J. Gil (Warsaw)
• 13.40-13.50 TAVI – Portico valve
St. Jude Medical’s proposal for TAVI. Dirk Troucheau (SJM Cardiovascular Director)
• 13.50-14.00. Conclusion. Questions from the panel and form the audience. Take home message. Robert J. Gil (Warsaw)

12:30-14:00 ROOM B
Satellite Lunch Symposium 2 
THE MEDICINES COMPANY
State-of-the-art antithrombotic treatment in ACS patients
Chairman: Adam Witkowski (Warsaw)

• 12:30-12:50 The role of effective thrombin inhibition in ACS management. Grzegorz Grześk (Bydgoszcz)
• 12:50-13:10 Bleeding risk as a factor for antithrombotic therapy choice. Wojciech Wojakowski (Katowice)
• 13:10-13:30 Is stent thrombosis counterbalancing the ischemic benefit of bivalirudin in STEMI patients? Prodromos Anthopoulos (The Medicines Company, Zurich)
• 13:30-13:50 Bivalirudin in STEMI patients based on results of recent clinical trials. Adam Witkowski (Warszawa)
• 13:50-14:00 Discussion

12:30-14:00 ROOM C
Satellite Lunch Symposium 3
BALTON
Innovations for Interventional Cardiology by Balton (Warsaw, PL)
Chairmen: Andrzej Lekston (Zabrze), Andrzej Ochała (Katowice)

• 12.30-12.47 Thin stent strut and bioresorbable polymer. Is it the best way to promote healing and improve  outcomes after stenting? Jacek Legutko (Krakow)
• 12.47-13.03 BiOSS Lim – user friendly and highly effective bifurcation dedicated stent. Robert J. Gil (Warsaw)
• 13.03-13.20 Polish contribution in development  of Medical devices and International treatment of cardiovascular diseases – a.d. 2014. Krzysztof Milewski (Ustroń)
• 13.20-13.37: Early and late outcomes of percutaneous coronary interventions with Alex stent – Alex Registry. Michał Hawranek (Zabrze)
• 13.37-13.53 Q & A
• 13.53-14.00 Take home message. Andrzej Ochała (Katowice)

12:30-14:00 LUNCH (lunch boxes at satellite symposia)

14:00-15:30 ROOM A+B
Symposium: Innovations in technology – what is in the pipeline?
Chairmen: Jarosław Wójcik (Lublin), Lucien Zarma (Bucarest), Krzysztof Żmudka (Krakow)

• 14.00-14.05 Introduction and objectives. Lucien Zarma (Bucarest)

Presentations of Industry portfolios:
• 
14.05-14.12 Medtronic. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 14.12-14.24 Procardia/CID. TBD
• 14.24-14.31 Biotronik. Marek Słomczyński (Poznan)
• 14.31-14.38 Abbott Vascular. Robert J. Gil (Warsaw)
• 14.38-14.45 Balton. Krzysztof Milewski (Ustron)
• 14.45-14.52 Boston Scientific. Adam Witkowski (Warsaw)
• 14.52-15.00 The Rox technology for the treating of resistant hypertension. Jacek  Kądziela (Warsaw)
• 15.00-15.20 Roundtable discussion.
• 15.20-15.30 Take home message. Jarosław Wójcik (Lublin)

14:00-15:30 ROOM C
ESC guidelines on stable coronary artery disease in everyday practice (Session in Polish).
Wytyczne ESC dotyczące stabilnej ChNS w codziennej praktyce.
Chairmen (Przewodniczący): Grzegorz Opolski (Warsaw), Piotr Jankowski (Kraków), Robert J. Gil (Warszawa)
Panelists (Panel): Jacek Legutko (Kraków), Andrzej Ochała (Katowice), Adam Kern (Olsztyn), Maciej Lesiak (Poznań)

• 14:00-14:20 Pacjent po dawno przebytym zawale serca – jak postępuję? Piotr Jankowski (Kraków)
• 14:20-14:40 Nietypowe dolegliwości bólowe w klatce piersiowej – komu jakie badania? Wojciech Wojakowski (Katowice)
• 14:40-15:00 Pacjent z chorobą niedokrwienną serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory – jak planuję jego optymalne leczenie ? Stefan Grajek (Poznań)
• 15:00-15:20 Czy rewaskularyzacja mięśnia sercowego leczy zaburzenia rytmu? Maciej Lesiak (Poznan)
• 15:20-15:30 Dyskusja.

15:30-16.50 ROOM A+B
Live cases session
• 15:30-16:10 Life case 1. Patient with multivessel CAD with FFR assessment.
Moderators Live case 1: Petr Kala (Brno), Adam Witkowski (Warsaw), Dariusz Dudek (Krakow).
Operators: Janusz Kochman (Warszawa), Adam Kern (Olsztyn)
• 16:10-16:50 Live case 2. PCI in MVD CAD
Moderators Live case 2: Robert J. Gil (Warszawa), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Petr Kala (Brno)
Operators: Sławomir Dobrzycki, Jarosław Rzezak IVUS/FFR/OCT: Tomasz Pawłowski

16:50 -17:00 COFFEE BREAK

17:00-19:15 ROOM A+B
European Bifurcation Club meets European CTO Club: How to manage bifurcations and CTO?
Chairmen: Gerald S. Werner (Darmstadt), Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw), Petr Kala (Brno)
Panelists: Adam Witkowski (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Bagrat Alekyan (Moscow), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Petr Kala (Brno), Jarosław Wójcik (Lublin)

• 17:00-17:05 Scope of the problem: coronary anatomy and physiology. R.J.Gil (Warsaw)
• 17:05-17:20 Current recommendations of EBC. Goran Stankovic (Belgrade)
• 17:20-17:35 A bifurcation distal to a CTO: the crux of the crux. Gerald S. Werner (Darmstadt)
• 17:35-17:50 Bifurcations and CTO : a subanalysis of the ERCTO Registry. Alfredo R. Galassi (Catania)
• 17:50-18:30 Live case 3. Bifurcation/CTO PCI
Operators: Leszek Bryniarski (Krakow), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 18:30-19:10 Live case 4. Bifurcation/CTO PCI
Operators: Maciej Lesiak (Poznan), Dariusz Ciećwierz (Gdańsk)
19:10 – 19:15 Take home message. Goran Stankovic (Belgrade)

17:00-19:00 BOARDROOM
SIMULATOR SESSION 
Sponsored by unrestricted grant by MEDTRONIC

19:15-20:45 ROOM A+B
Central and Eastern European Session – Progress in the interventional cardiology
Chairmen: Adam Witkowski (Warsaw), Stanislav Juhas (Kosice), Andrejs Erglis (Riga)
Panelists: Robert J. Gil (Warsaw), Goran Stankovic (Belgrade), Kiril Karamfilov (Sofia), Bagrat Alekyan (Moscow)

Presentations by countries:
• 19:15-19:22 Belarus. Walery Stelmaszuk (Minsk)
• 19:22-19:29 Bulgaria. Kiril Karamfilov (Sofia)
• 19:29-19:36 Czech’s Republic. Petr Kala (Brno)
• 19:36-19:43 Hungary. Bela Merkely (Budapest)
• 19:43-19:50 Russia. Bagrat Alekyan (Moscow)
• 19:50-19:57 Slovakia. Stanislas Juhas (Kosice)
• 19:57-20:04 Poland. Andrzej Ochała (Katowice)
• 20:04-20:11 Lithuania. Pranas Serpytis (Vilnius)
• 20:11-20:18 Romania. Lucian Zarma (Bucharest)
• 20:18-20:25 Ukraine. Sebov Denys (Odessa)
• 20:25-20:32 Serbia. Goran Stankovic (Belgrade)
• 20:32-20:39 Latvia. Andrejs Erglis (Riga)
• 20.39-20.45 Roundtable discussion
• 20:45-20:50 Wrap up. Adam Witkowski (Warsaw)

20:45. Get Together Party at the Foyer of the Intercontinental Hotel

9:00-10:50 ROOM C
Forum on Acute Coronary Syndromes: Patient with ACS and multivessel and left main coronary artery disease.

Chairmen: Goran Stankovic (Belgrade), Janina Stępińska (Warsaw), Adam Witkowski (Warsaw)
Panel: Andrzej Ochała (Katowice), Robert J. Gil (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Mariusz Gąsior (Zabrze), Bagrat Alekyan (Moscow), Wasan Udayachalerm (Bangkok)

• 9:00-9:40 Live case 1. Patient with NSTEMI and multivessel CAD
Operators: Marek Grygier (Poznań), Adam Sukiennik (Bydgoszcz)

Featured Lecture
• 
9:40-9:55 Therapeutic hypothermia for STEMI patients – are evidences in? Goran Olivecrona (Lund)
• 9:55-10:35 Live case 2. Patient with NSTEMi and left main stenosis.
Operators: Radosław Parma (Katowice), Tomasz Pawłowski (Warsaw)

Featured Lecture
• 
10:35-10:50 Acute coronary syndrome complicated by acute stroke – how to manage two acute diseases in cath lab? Michael Haude (Neuss)

10:50-11:30 ROOM C
Acute coronary syndrome: case presentations
Chairmen: Goran Olivecrona (Lund), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Paweł Buszman (Ustron)
Panelists: Robert J. Gil (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Mariusz Gąsior (Zabrze), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Krzysztof Reczuch (Wroclaw)

• 10:50-11:00 Case 1. Wojciech Szybka (Warsaw)
• 11:00-11:03 Discussion
• 11:03-11:13 Case 2. Acute MI in a very young patient complicated with cardiogenic shock. Michał Dziuba (Łódź)
• 11:13-11:16 Discussion
• 11:16-11:26 Case 3. Unstable angina after CABG surgery. Tomasz Podolecki (Zabrze)
• 11:26-11:30 Discussion

11:30-12:00 ROOM C
Opening Ceremony
1.Robert J. Gil and Adam Witkowski, WCCI Directors
2. Zbigniew Kalarus, President of the Polish Cardiac Society
3. Michael Haude on behalf of the President of the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions
4. ANDREAS AWARD

12:00-14:00 ROOM C
Learning Pathway on Multivessel Coronary Artery Disease in a stable angina patient
Learning the Technique on multivessel CAD

Facilitators: Michael Haude (Neuss), Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw)
Media Driver: Mariusz Kłopotowski (Warsaw)
Live-in-a boxe case

14:00-15:00 LUNCH

 14:00-15:00 RUBINSTEIN & CHOPIN ROOM (level 3)
Satellite Lunch Symposium
.
BOSTON SCIENTIFIC

Hands-On-Training
• Advancing stroke prevention together – WATCHMAN™ Left Atrial Appendage Closure (LAA) Device as a proven treatment alternative for patients with atrial fibrillation” – Tomasz Włodarczyk, Field Clinical Specialist Watchman
• “iLab™ (IVUS) – New Imagine” – Fotis Tsompanidis, IC Marketing Manager
• “Vessix™ – System for Renal Denervation” – Michał Lempkowski, PI Marketing Manager
• “Lotus™ – second-generation TAVI System” – Hardip Thakerar, Field Clinical Specialist Director TAVI
• “Rotablator™ – Rotational Atherectomy System” – Nathalie Lambourdiere, IC Product Manager
• “DES – Model to test the next generation stent” – Miguel Posse, Engineer Sr R&D

15:00-16:30 ROOM C
How Should I treat multivessel CAD?
Chairmen: Piotr Musiałek (Krakow), Michael Haude (Neuss), Andrzej Ochała (Katowice)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw)
Experts (2nd case): Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Jacek Legutko (Krakow)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen.

• 15:00-15:05 Introduction and objectives. Michael Haude (Neuss)

• 15:05-15:45 Case 1
Speaker 1: Case presentation. Radosław Parma (Katowice) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Goran Stankovic (Belgrade) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Robert Gil (Warsaw) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Radosław Parma (Katowice) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Piotr Musiałek (Krakow) – 5 minutes

• 15:45-16:30 Case 2
Speaker 2: Case presentation. Krzysztof Kukuła (Warsaw) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Jacek Legutko (Krakow) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Krzysztof Kukuła (Warsaw) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Andrzej Ochała (Katowice) – 5 minutes

12:00-16:30 ROOM A+B
Learning Pathway on Renal Denervation

12:00-14:00 ROOM A+B.
Learning the Technique on Renal Denervation.
Facilitators: Felix Mahfoud (Homburg/Saar), Adam Witkowski (Warsaw)
Media Driver: Joanna Zalewska

Live in a box case. Medtronic catheter (30 minutes).
Live in a box case. Boston Scientific balloon catheter (30 minutes).

14:00-15:00 LUNCH

15:00-16:30 Room A+B
Catheter-based renal sympathetic denervation: a new hope for resistant hypertension and beyond
Chairmen: Andrzej Januszewicz (Warsaw), Felix Mahfoud (Homburg/Saar), Grzegorz Opolski (Warsaw)

Objectives:
To be updated on the clinical data on the catheter-based renal sympathetic denervation for the treatment of resistant hypertension.
To understand how to select appropriate patients for catheter-based renal sympathetic denervation and how to perform the procedure.
To appreciate the potential indications of the catheter-based renal sympathetic denervation for new indications.

• 15:00-15:03 Introduction and objectives. Felix Mahfoud (Homburg/Saar)
• 15:03-15:15 Renal denervation in clinical trials and real world experience – What we learned from Symplicity HTN-III. Felix Mahfoud (Homburg/Saar)
• 15:15-15:20 Discussion
• 15:20-15:30 Best technical practices and potential complications. Jacek Kądziela (Warsaw)

15:30-16:10 Live in a box case. Renal denervation with St Jude device.
Operators: Robert J. Gil (Warsaw), Rafał Krzyżewski (Warsaw)
• 16:10-16:22 Future targets for RDN: Heart failure? Adam Witkowski (Warsaw)
• 16:22-16:27 Discussion
• 16:27-16:30 Take-home message. Andrzej Januszewicz (Warsaw)

16:30-17:00 COFFE BREAK

17:00-18:30 ROOM C
Stable Angina: How new guidelines impacts daily practice?
Chairmen: Marek A. Deja (Katowice), Sang Wook Kim (Seoul), Robert J. Gil (Warsaw)
Panelists: Wasan Udayachalerm (Bangkok), Bagrat Alekyan (Moscow), Jacek Legutko (Krakow), Piotr Pieniążek (Krakow), Kiril Karamfilov (Sofia), Dariusz Ciećwierz (Gdansk), Sławomir Dobrzycki (Bialystok)|

• 17:00-17:05 Learning objectives. Robert J. Gil (Warsaw)
• 17:05-17:45 Live case 3. patient with multivessel CAD
Operators: Paweł Buszman (Ustron), Jarosław Rzezak (Warsaw)

Featured Lectures
• 
17:45-18:00 Left main angioplasty: state of the art 2014. Sang Wook Kim (Seoul)
• 18:00-18:12 Multivessel CAD – a case for surgery. Piotr Suwalski (Warsaw)
• 18:12-18:24 Multivessel CAD – a case for PCI. Ravi Nair (Cleveland)
• 18:24 -18:30 Take-home message. Robert J. Gil (Warsaw)

17:00-18:35 ROOM A+B
Forum on TAVI
Chairmen: Anson Cheung (Vancouver), Adam Witkowski (Warsaw)
Panelists: Janusz Kochman (Warsaw), Krzysztof Wilczek (Zabrze), Maciej Lesiak (Poznan), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Jan Zbigniew Peruga (Lodz), Radosław Parma (Katowice)

• 17:00-17:05 Learning objectives. Adam Witkowski (Warsaw)
• 17:05-17-20 Case 1. Maciej Dąbrowski (Warsaw)
• 17:20-17:25 Discussion
• 17:25-17:40 Case 2. Radosław Parma (Katowice)
• 17:40-17:45 Discussion
• 17:45-18:00 Case 3. Anson Cheung (Vancouver)
• 18:05-18:10 Discussion
• 18:10-18:25: Case 4. Jarosław Trębacz (Krakow)
• 18:25-18:30 Discussion
• 18:30-18:35 Take-home message. Anson Cheung (Vancouver)

18:45-19:35 ROOM C
Future perspectives and financial issues of new technologies in Poland (session in Polish)
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), Adam Witkowski (Warszawa)
Pannelists: Adam Kern (Olsztyn), Zbigniew Peruga (Łódź), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Maciej Dąbrowski (Warszawa), Maciej Karcz (Warszawa)

• 18:45-18:50 Learning objectives. Robert J. Gil (Warsaw)
• 18:50-19:05 Innowacje w polskiej medycynie w perspektywie obecnych i przyszłych badań nad chorbami sercowo-naczyniowymi. Krzysztof Milewski (Ustroń)
• 19:05-19:20 Perspektywa finansowa stosowania środków kontrastowych. Piotr Waciński (Lublin)
• 19:20-19:35. Take-home message. Andrzej Ochała (Katowice)]

07:30 9:15 ROOM A+B
Meeting of the Directors of the Polish Catheterization labs and General Assembly of the Association on Cardiovascular Intervcentions of the Polish Cardiac Society 

Review of live cases done at WCCI 2013 available at www.wcci.pl
Presenters: M. Dąbrowski (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw)

09:30-13:29 ROOM C
Peripheral interventions for the treatment of limb ischemia, stroke/TIA and venous thromboembolism
Chairmen: Andrzej Ochała (Katowice), Stanisław Bartuś (Krakow), Piotr Andziak (Warszawa)
Panelists: Panelists: Wasan Udayachalerm (Bangkok), Waldemar Mielecki (Kraków), Jacek Kądziela (Warszawa), Jerzy Pręgowski (Warszawa), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Marcin Protasiewicz (Wrocław)

• 09:30-09:35 Learning objectives. Andrzej Ochała (Katowice)
• 09:35-09:47 Management of intermediate risk pulmonary embolism. Adam Torbicki (Warsaw)
• 09:47-09:59 AngioJet thrombectomy for acute DVT – Robert Lookstein, (New York)
• 09:59-10:40 Live case 1. Peripheral artery angioplasty.
Operators: Wacław Kuczmik (Katowice), Maciej Karcz (Warsaw)
• 10:40-10:55 Featured lecture
Current status of stroke management. Ronen Leker (Jerusalem)
• 10:55-11:07 CREST plus stenting ahead. Tomasz Jargiełło (Lublin)
• 11:07-11:19 Which asymptomatic patients may benefit from CAS or CEA. Piotr Pieniążek (Krakow)
• 11:19-11:54 Live case 2. Carotid angioplasty
Operators: Tomasz Jargiełło (Lublin), Zbigniew Chmielak (Warszawa)
• 11:54-12:08 Occlusion of radial artery – possible management. Sławomir Dobrzycki (Białystok)
• 12:08-12:20 DEB in peripheral interventions: clinical indications, who is the best candidate today. Tadeusz Przewłocki (Krakow)
• 12:20-12:32 Repair of aortic arch pathologies. Piotr Suwalski (Warsaw)
• 12:32-12:44 Technical inovations – low profile or device integrity. Wacław Kuczmik (Katowice)
• 12:44-13:24 Live case 3. Peripheral artery angioplasty.
Operatos: Rafał Maciąg (Warszawa), Zbigniew Chmielak (Warszawa)
• 13:24-13:29: Take-home message. Stanisław Bartuś (Krakow)

09:30-11:30 ROOM A+B
Structural heart diseases, atrial fibrillation and prevention of stroke
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), Jacek Białkowski (Zabrze), Marek Grygier (Poznan)
Panelists: Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Janusz Kochman (Warsaw), Robert J. Gil (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Grzegorz Smolka (Katowice)

• 09:30-09:35 Learning objectives. Marcin Demkow (Warsaw)
• 09:35-09:47 Oral anticoagulation. Stefan Grajek (Poznan)
• 09:47-09:59 Left atrial appendage closure. Marek Grygier (Poznan)
• 09:59-10:11 PFO closure. Roland Fiszer (Zabrze)
• 10:11-10:23 How to perform septal puncture for different structural heart diseases? Jai-Wun Park (Hamburg)
• 10:23-10: 53 Live case 4. Left atrial appendage closure with Amplatzer Cardiac Plug.
Operators: Jai-Wun Park (Hamburg), Radosław Pracoń (Warsaw), ECHO: Marek Konka (Warsaw)
• 10:53-11:03 Live in a box 1. Left atrial appendage closure with Watchman.
Operator: Marek Grygier (Poznan)
• 11:03-11:15 When and how to apply echocardiographic guidance in cath lab? Piotr Szymański (Warsaw)
• 11:15-11:18 Take-home message. Jacek Białkowski (Zabrze)

Featured Lecture
• 
11:18-11:30 Clinical Magnetic Field Imaging – recent update. Jai-Wun Park (Hamburg)

11:30-13:30 ROOM A+B
TAVI – Old problems, new indications
Chairmen: Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Eberhardt Grube (Bonn), Witold Rużyłło (Warsaw)
Panelists: Dariusz Dudek (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Janusz Kochman (Warszawa), Marcin Demkow (Warszawa), Radosław Parma (Katowice), Dariusz Jagielak (Gdańsk), Kazimierz Widenka (Rzeszów), Marek A. Deja (Katowice), Maciej Lesiak (Poznań), Michał Zembala (Zabrze)

• 11:30-12:10 Live case 5. TAVI
Live center: Institute of Cardiology in Warsaw
Operators: Adam Witkowski, Maciej Dąbrowski
• 12:10-12:15 Learning objectives. Eberhardt Grube (Bonn)
• 12:15-12:27 The choice of the access site. Janusz Kochman (Warsaw)
• 12:27-12:39 How to prevent and manage vascular complications after TAVI? Dariusz Jagielak (Gdańsk)
• 12:39-12:51 How to prevent periprocedural and posprocedural stroke? Eberhardt Grube (Bonn)
• 12:51-13:03 TAVI – expanded indications. Alec Vahanian (Paris)
• 13:03-13:15 Paravalvular leaks in TAVI. Ariel Finkelstein (Tel Aviv)
• 13:15-13:27 Post-surgical valve in valve. Ran Kornowski (Petah Tikva)
• 13:27-13:30 Take-home message. Witold Rużyłło (Warsaw)

11:00-12:30 HEMISPHERE ROOM (level -1)
Nurse and Technician Session (in Polish)
Jak przeżyć zawał serca?
Moderatorzy: Małgorzata Wolszczak, Zofia Kamińska
1. Wezwanie do bólu w klatce piersiowej – co dalej? Maciej Koperski
2. Powikłania ostrego zespołu wieńcowego – rola pielęgniarki w intensywnej terapii. Mariola Kmiecick
3. Ocena wydolności fizycznej w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej po OZW. Iwona Kozdrój
4. Rehabilitacja pacjentów po OZW. Ewa Jakubowska

13:30-15:00 ROOM A
Satellite Lunch Symposium
 1 
Sponsored by unrestricted grant by MEDTRONIC
Global cardiovascular solutions
Chairmen: R.J. Gil (Warsaw), A. Witkowski (Warsaw), D. Dudek (Krakow), A. Ochała (Katowice)

• 13:30 Core Valve – Performance that matters – the latest results and future Grube (Bonn)
• 13:50 Resolute Integrity – stent well known by interventional cardiologists. What do we have beyond… W. Wojakowski (Katowice)
• 14:05 SYMPLICITY Spyral Design Summary Witkowski (Warsaw)
• 14:20 Review of the Symplicity HTN-3 and Global Symplicity Registry Results Narkiewicz (Gdansk)
• 14:40 RDN Debate – Real World Data vs. Clinical Trial Data Dudek, R. Gil, K. Narkiewicz, A. Ochała, A. Witkowski
• 14:50 Educational Quiz. All participants

13:30-15:00 ROOM B
Satelite Lunch Symposium 2
ST. JUDE MEDICAL

13:30-15:00 ROOM C
Satelite Lunch Symposium 3
VOLCANO
How Instant Wave-Free Ratio (iFR) and novel IVUS Co-Registration will improve precision guided PCI
Chairman: Jacek Legutko (Krakow)

• 13:30-13:35 Opening remarks. Jacek Legutko (Krakow)
• 13:35-13:55 Instant Wave-free Ratio (iFR): From Research to Clinical Practice. Ricardo Petraco (London)
• 13:55-14:05 Q&A
• 14:05-14:25 Why do we need IVUS for stent optimization. Jacek Legutko (Krakow)
• 14:25-14:35 Q&A
• 14:35-14:55 SyncVision: A novel IVUS-Angio Co-registration solution. Jeremy Guillermic (Volcano)
• 14:55-15:00 Q&A – Closing Remarks. Jacek Legutko (Krakow)

13:30-15:00 LUNCH (lunch boxes at satellite symposia)

15:00-17:26 ROOM C
Functional coronary angioplasty: Integrated use of IVUS/OCT and FFR.
Chairmen: Michał Hawranek (Zabrze), Robert J. Gil (Warsaw), Wasan Udayachalerm (Bangkok), Sang Wook Kim (Seoul)
Panelists: Janusz Rzeźniczak (Poznan), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Dariusz Ciećwierz (Gdansk), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Michał Dziuba (Łódź), Marcin Protasiewicz (Wrocław)

• 15:00-15:05 Learning objectives. Robert J. Gil (Warsaw)
• 15:05-15:17 Coronary angiography is still a golden standard but…. Krzysztof Reczuch (Wrocław)
• 15:17-15:29 When and how to apply IVUS and OCT? Jerzy Pręgowski (Warsaw)
• 15:29-15:41 When and how to apply functional assessment of coronary stenosis? Jacek Legutko (Krakow)
• 15:41-16:21 Live case 6. PCI with intraprocedural lesions assessment
Operators: Maciej Lesiak (Poznan), Krzysztof Kukuła (Warsaw)
IVUS/OCT/FFR: Łukasz Kalińczuk (Warsaw)
• 16:21-17:01 Live case 7. PCI with intraprocedural lesions assessment
Operators: Sławomir Dobrzycki (Białystok), Jacek Kądziela (Warsaw)
IVUS/FFR/OCT: Łukasz Kalińczuk (Warsaw)
• 17:01-17:21 Debate: Functional versus visual assessment of coronary stenosis.
1. Functional assessment is crucial. Paweł Tyczynski (Warsaw)
2. Visual assessment provides more useful data. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 17:21-17:26 Consensus and take-home message. Michał Hawranek (Zabrze)

15:00-17:45 ROOM B
Interventions in heart failure
Chairmen: Alec Vahanian (Paris), Adam Witkowski (Warsaw), Marian Zembala (Zabrze)
Panelists: Marcin Demkow (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Piotr Kołsut (Warszawa), Piotr Suwalski (Warszawa), Paweł Buszman (Ustroń), Kazimierz Widenka (Rzeszów), Anson Cheung (Vancouver)
• 15:00-15:05 Learning objectives. Adam Witkowski (Warsaw)
• 15:05-15:17 Peructaneous mitral valve interventions. Jerzy Pręgowski (Warsaw)
• 15:17-15:29 Surgical mitral valve repair is still a gold standard! Kazimierz Widenka (Rzeszów)
• 15:29-16:09 Live in a box 2. Percutaneous mitral valve repair
• 16:09 – 16:21 LVAD in Cath-Lab: when and to whom? Dariusz Dudek (Krakow)
• 16:21-17:00 Live case 8. High-risk PCI in multivessel CAD.
Operators: Zbigniew Chmnielak (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow)
IVUS/OCT/FFR: Łukasz Kalińczuk (Warsaw)

Tricuspid valve regurgitation: problem for cardiologist and cardiac surgeon
• 
17:00-17:15 Tricuspid valve regurgitation – What can be do in cath lab? Michael Laule (Berlin)
• 17:15-17:130 Tricuspid valve regurgitation – What can be done by surgery? Marian Zembala (Zabrze)
• 17:30-17:40 Discussion
• 17:40-17:45 Take-home message. Marian Zembala (Zabrze)

LOCATION: Intercontinenetal Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw, Poland
ROOM: Rubinstein/Chopin (3d floor)
LANGUAGE : English

8:00-8:15 Welcome: Outline of the Programme and rules
What? Why? How?
Davide Capodanno, Jerzy Pregowski
8:15-10:00 A patient presenting with STEMI
Jacek Legutko, Davide Capodanno, Jerzy Pregowski
First phone contact
• Key information
• Pre-hospital treatments (platelet inhibitors, anticoagulants)
Hospital admission
• Door-to-balloon
• Global patient appraisal
Angiogram
Specific situations
• Post fibrinolysis
• Shock
• Right ventricular infarction

10:00-10:15 BREAK

10:15-12:00 Jacek Legutko, Davide Capodanno, Jerzy Pregowski
Primary PCI is decided
• Pharmacological treatment
• Strategy planning
• Material selection
• PCI procedure
• Thrombus aspiration
Post-PCI procedure
• In hospital
• At discharge

12:00-13:00 LUNCH

13:00-16:00 How to prevent and manage the most frequent complications?
Jacek Legutko, Davide Capodanno, Jerzy Pregowski
Part 1: Case based discussions
• Thrombotic
• Bleeding
• Side access
Part 2:
• Dissection
• Perforation
• No reflow
• Complications with aspiration devices
16:00-16:30 BREAK

16:30-17:30 Part 3: Complication cases from the participants

17:30-18:30 Synthesis / Lecture
Davide Capodanno
Examples: Prami

hotel

Miejsce Warsztatów

Hotel InterContinental
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa, Polska
telefon: +48 22 328 8888, 00800 311 1216
www.warszawa.intercontinental.com

Hotel InterContinental jest położony w samym centrum Warszawy. Jest to jeden z najwyższych budynków w mieście o unikalnej i nowoczesnej architekturze. Idealna lokalizacja hotelu umożliwia szybki dostęp do atrakcji turystycznych, które warto odwiedzić podczas pobytu w stolicy, takich jak Warszawska Starówka, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele innych. Hotel znajduje się również w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego Dworca Kolejowego, Pałacu Kultury i Nauki oraz Centrum Handlowego Złote Tarasy.

Opłata za warsztaty

Porady dla podróżujących

ELEKTRYCZNOŚĆ
Prąd elektryczny w Polsce  ma napięcie 220V.

WALUTA
Jednostką walutową jest polski złoty (PLN). W większości hoteli, restauracjach i sklepach są akceptowane karty Visa lub Mastercard. Bankomaty są powszechnie dostępne w Warszawie i nie ma żadnych trudności, aby wypłacić gotówkę.

WODA
Woda z kranu jest oczyszczona i zdatna do picia.

WYMAGANIA ZDROWOTNE / UBEZPIECZENIA
Sekretariat Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, utraty lub uszkodzenia mienia należącego do uczestników (lub osób towarzyszących). Uczestnicy powinni dokonać własnych ustaleń dotyczących kwestii zdrowotnych i ubezpieczeń turystycznych.

SŁUŻBY RATUNKOWE
Z telefonu stacjonarnego:
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
999 – Pogotowie Ratunkowe
986 – Straż Miejska

Z telefonu komórkowego:
112 – Połączenie alarmowe

JĘZYK
Językiem urzędowym jest język polski

NUMER KIERUNKOWY
Numer kierunkowy Polski +48
Numer kierunkowy Warszawa 22

RÓŻNICA CZASOWA
+1 godzina UTC / GMT

Dyrektorzy WCCI

Jean Marco, MD, PhD, FESC, Chairman of EAPCI, Toulouse, Robert J. Gil, MD, PhD, FESC, Warsaw; Adam Witkowski, MD, PhD, FESC, Warsaw

 

Komitet organizacyjny

Hanna Rdzanek (secretary); Jarosław Rzezak (secretary); Maciej Dąbrowski (Co-Chair); Aneta Gziut; Sławomir Gołębiewski; Jacek Kądziela; Rafał Krzyżewski; Piotr Kwiatkowski; Izabela Maszczak (secretary); Tomasz Pawłowski (Co-Chair); Jerzy Pręgowski; Piotr Seweryniak; Marta Strzelczyk (secretary); Zbigniew Śliwiński.

Zaproszeni wykładowcy

International Faculty

Bagrat Alekyan (Moscow), Davide Capodanno (Catania), Anson Cheung (Vancouver), Andrejs Erglis (Riga), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Alfredo R. Galassi (Catania), Eberhardt Grube (Bonn), Michael Haude (Neuss), Stanislav Juhas (Kosice), Petr Kala (Brno), Kiril Karamfilov (Sofia), Sang Wook Kim (Seoul), Ran Kornowski (Petach Tikva), Michael Laule (Berlin), Ronen Leker (Jerusalem), Robert Lookstein (New York), Felix Mahfoud (Homburg/Saar), Bela Merkely (Budapest), Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Goran Olivecrona (Lund), Jai-Wun Park (Hamburg), Denys Sebov (Odessa), Pranas Serpytis (Vilnius), Goran Stankovic (Belgrade), Walery Stelmaszuk (Minsk), Wasan Udayachalerm (Bangkok), Alec Vahanian (Paris), Gerald S. Werner (Darmstadt), Lucien Zarma (Bucharest).

 Polish Faculty

Piotr Andziak (Warsaw), Stanisław Bartuś (Krakow), Jacek Białkowski (Zabrze), Leszek Bryniarski (Krakow), Paweł Buszman (Ustron), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Dariusz Ciećwierz (Gdansk), Maciej Dąbrowski (Warsaw), Marek A. Deja (Katowice), Marcin Demkow (Warsaw), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Dariusz Dudek (Krakow), Michał Dziuba (Lodz), Roland Fiszer (Zabrze), Mariusz Gąsior (Zabrze), Robert J. Gil (Warsaw), Stefan Grajek (Poznan), Marek Grygier (Poznan), Dariusz Jagielak (Gdansk), Piotr Jankowski (Krakow), Andrzej Januszewicz (Warsaw), Tomasz Jargiełło (Lublin), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Maciej Karcz (Warsaw), Jacek Kądziela (Warsaw), Adam Kern (Olsztyn), Janusz Kochman (Warsaw), Piotr Kołsut (Warsaw), Wacław Kuczmik (Katowice), Jacek Legutko (Krakow), Andrzej Lekston (Zabrze), Maciej Lesiak (Poznan), Waldemar Mielecki (Krakow), Piotr Musiałek (Krakow), Andrzej Ochała (Katowice), Grzegorz Opolski (Warsaw), Radosław Parma (Katowice), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Jan Zbigniew Peruga (Lodz), Piotr Pieniążek (Krakow), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Marcin Protasiewicz (Wroclaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Witold Rużyłło (Warsaw), Jarosław Rzezak (Warsaw), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Grzegorz Smolka (Katowice), Janina Stępińska (Warsaw), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Piotr Suwalski (Warsaw), Piotr Szymański (Warsaw), Adam Torbicki (Warsaw), Kazimierz Widenka (Rzeszow), Krzysztof Wilczek (Zabrze), Adam Witkowski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice), Jarosław Wójcik (Lublin), Michał Zembala (Zabrze), Marian Zembala (Zabrze), Krzysztof Żmudka (Krakow).

Speakers/Operators

Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Michał Hawranek (Zabrze), Ewa Jakubowska (Warsaw), Łukasz Kalińczuk (Warsaw), Zofia Kamińska (Warsaw), Mariusz Kłopotowski (Warsaw), Mariola Kmiecicka (Warsaw), Marek Konka (Warsaw), Maciej Koperski (Warsaw), Iwona Kozdrój (Warsaw), Rafał Krzyżewski (Warsaw), Krzysztof Kukuła (Warsaw), Rafał Maciąg (Warsaw), Tomasz Podolecki (Zabrze), Radosław Pracoń (Warsaw), Wojciech Szybka (Warsaw), Jarosław Trębacz (Krakow), Paweł Tyczyński (Warsaw), Piotr Waciński (Lublin), Małgorzata Wolszczak (Warsaw), Joanna Zalewska (Warsaw).

PROF. DR HAB. MED. ROBERT J. GIL

Prof. dr hab. med. Robert Julian Gil od 2001 jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W okresie 1997- 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a przez następne 3 lata był członkiem jej Zarządu (jako Past-President). Od grudnia 2001 roku wchodzi w skład powołanego przez Ministra Zdrowia RP Zespołu Ekspertów ds. akredytacji w dziedzinie kardiologii. Od października 2002 pełni funkcję Konsultanta Służby Zdrowia MSWiA w dziedzinie kardiologii.Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie ultrasonograficznej ocenie blaszki miażdżycowej, ocenie istotności zwężenia wieńcowego oraz diagnostyki i leczenia zmian złożonych, w tym bifurkacycjnych. Interesuje się również wykorzystaniem przezskórnej rewaskularyzacji w ostrych zespołach wieńcowych. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych oceniających leki oraz urządzenia wspomagające angioplastykę wieńcową.Ma w swoim dorobku blisko 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, z których blisko 50 opublikowanych zostało w czasopismach zagranicznych. Poza tym jest współautorem 30 rozdziałów książek poświęconych kardiologii interwencyjnej oraz blisko 300 doniesień zjazdowych, z których około 80 było przedstawianych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych z zakresu elektrofizjologii klinicznej oraz kardiologii inwazyjnej.Jest współautorem wytycznych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczących postępowania w przezskórnych procedurach zabiegowych.

Od 1994 roku recenzent naukowy miesięcznika Kardiologia Polska, od 1998 Folia Cardiologica (obecnie Cardiology Journal), a od 2000 roku Polskiego Przeglądu Kardiologicznego. Ponadto we wszystkich tych czasopismach jest członkiem Rad Redakcyjnych.

Od 1999 roku aktywnie działał w Grupie Roboczej ds. krążenia wieńcowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), która we wrześniu 2006 przekształciła się w Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-naczyniowych (EAPCI). W czerwcu 2000 roku uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Od 2001 roku regularnie zapraszany do czynnego udziału (ang. Faculty member) w organizowanych w Europie prestiżowych Kongresów (ESC) oraz Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej (EuroPCR , Lugano).

f_logo  Profesor Robert Gil

PROF. DR HAB. MED. ADAM WITKOWSKI, FESC

CURRICULUM VITAE

Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii
Alpejska 42, 04-628 Warszawa, PL

Tel: +48 22 812 41 64, +48 22 34 34 127
Fax: +48 22 34 34 506
Tel. kom.: +48 602 27 23 88
E-mail: witkowski@hbz.com.pl

Urodzony: Poznań, Polska 01.08.1958
Studia: Akademia Medyczna w Warszawie 1976 – 1983

Szkolenia zawodowe:
Sześć tygodni stażu w klinice kardiologii szpitala Uniwersytetu Maryland, Baltimore, USA, lipiec – sierpień 1980
Staż podyplomowy 1983 – 1984
I° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1986
Dwa tygodnie szkolenia w pracowni hemodynamicznej szpitala Uniwersytetu Vaudois, Lozanna, Szwajcaria maj 1989
6th kurs „Interventional Cardiology” Genewa, Szwajcaria czerwiec 1989
II° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1990
Kurs „Advanced Angioplasty”, Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, Londyn, Anglia, maj 1992
Doktorat czerwiec 1993
Specjalizacja z kardiologii listopad 1996
Habilitacja czerwiec 2001

Stanowiska ipełnione funkcje:
Asystent i starszy asystent, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna, Instytut Kardiologii, Warszawa 1983 – 1993
Adiunkt, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa 1993 – 2001
Zastępca Kierownika, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa od 1998
Docent, Instytut Kardiologii, Warszawa od 2001
Fellowship of the European Society of 2003 Cardiology
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK od 2004

Najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze:
CAPE (1990 – 92)
MATTIS (1996)
EXCITE (1998)
RACE – CAR (1999)
ICARUS I+II (1999-2000)
ADVANCE (1999)
PRESTO (1999-2000)
Taxus II (2001)
Taxus VI (2002)
Euroinject-1 (2002)
Agent-4 (2003)
ARTS II (2004)
Endeavor II (2005)
SYNTAX (2006)
FREEDOM (2006)

Zainteresowania zawodowe:
Przezskórne interwencje wieńcowe (PTCA, aterektomia, steny uwalniające leki, brachyterapia, angioplastyka tętnic szyjnych, ablacja przegrody w HOCM)

Praca naukowa:
Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z choroba niedokrwienną i z kardiomiopatią przerostową
Stenty w leczeniu ostrych powikłań PTCA
Wyniki wczesne i odległe zabiegów aterektomii kierunkowej
Porównanie wyników elektywnego stentowania i PTCA
Wyniki zabiegów alkoholowej ablacji przegrody w HOCM
Brachyterapia tętnic wieńcowych

Nagrody:
Nagroda II° Prezesa PTK 1995, 2001

f_logo  Profesor Adam Witkowski