XVII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie

17-19 kwietnia 2013
Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

    Zobacz Archiwum
WCCI
 • Program
  warsztatów
 • Informacje
  o warsztatach
 • Kadra
  warsztatów
 • Galeria:
  zdjęcia, wideo

Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Zapraszamy na 17 Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej (WCCI) w Warszawie, które odbędą się w dniach 17 – 19 kwietnia 2013 roku. WCCI jest oficjalną konferencją Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Tym razem Warsztaty odbędą się w nowym miejscu: HOTELU INTERCONTINENTAL przy ul. Emilii Plater 49.

Program Warsztatów jest dostępny na stronie: www.wcci.pl

Podczas pierwszego i drugiego dnia WCCI dodatkowo zaplanowany jest Kurs dla Młodych Praktyków Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami AISN, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) i Paris Course on Revasculatrization (PCR). Kursem kierować będzie prof. Jean Marco, honorowy przewodniczący PCR. Kurs jest szczególnie dedykowany dla młodych lekarzy z Europy Centralnej i Wschodniej, którzy rozpoczynają szkolenie w zakresie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PCI).

Ankiety rejestracyjne na WCCI oraz Young Practitioners Course są już dostępne na stronie internetowej Warsztatów: www.wcci.pl

Warsztaty Warszawskie są aktredytowane przez EBAC i PTK.

Wiodącymi tematami Warsztatów w 2013 roku będą:
• Przezskórna angioplastyka pnia lewej tętnicu wieńcowej i wielonaczyniowej choroby wieńcowej
• Zabiegi dotyczące bifurkacji i innych złożonych zwężeń tętnic wieńcowych

• Ostre zespoły wieńcowe
• Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
• Przezcewnikowe leczenie niedomykalności zastawki mitralnej
• Przezskórne leczenie niewydolności serca
• Przezskórne interwencje na tętnicach obwodowych i szyjnych
• Denerwacja nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącymi chorobami
• Leczenie strukturalnych wad serca
• Inwazyjne metody oceny zwężeń tętnic wieńcowych: IVUS, FFR, OCT

Ponieważ staramy się, żeby program Warsztatów był jak najbradziej praktyczny i interaktywny, większość sesji będzie oparta o prezentacje przypadków (Learning the Technique, How Should I Treat, Case Review) oraz o ćwiczenia na symulatorach. Przewidujemy także sympozja satelitarne prezentujące ostatnie i najbardziej interesujące wyniki badań i urządzenia zaprojektowane przez poszczególne firmy.

Serdecznie Państwa zapraszamy na 17 Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie!

Dyrektorzy 17 Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie (WCCI)

Prof. dr hab. med. Robert J. Gil             Prof. dr hab. med. Adam Witkowski

       Capture d’écran 2015-01-16 à 14.18.58                                    Capture d’écran 2015-01-16 à 14.19.04

Program WCCI /

WCCI PROGRAM (PDF) » WAR-CTO Symposium (PDF) »
 • 1 Dzień (środa 17 kwietnia 2013, 10:00-20:50) XVII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 2 Dzień (czwartek 18 kwietnia 2013, 9:00-20:15) XVII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie - EAPCI/EuroPCR@WCCI
 • 3 Dzień (piątek 19 kwietnia 2013, 8:00-18:00) XVII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 1 Dzień (środa 17 kwietnia 2013, 12:30-18:30) 17th Young Practitioners Master Class - Management Of Patients With High-Risk Acs
 • 2 Dzień (czwartek 18 kwietnia 2013, 8:30-16:00) 17th Young Practitioners Master Class - Management Of Patients With High-Risk Acs

10:00-11:00 BOARDROOM
Press Conference

11:00-12:30 BOARDROOM
Meeting of the Board of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society

12:30-14:00 ROOM A
Satellite Lunch Symposium 1
Sponsored by unrestricted grant by BALTON

BiOSS® and ALEX® – step forward in optimal treatment of coronary lesions
Chairmen: Dariusz Dudek (Krakow), Robert J. Gil (Warsaw), Abdullah Shebab (Dubai), Vasil Valchev (Sofia)
• 12:30 Welcome and introduction. Vasil Velchev (Sofia)
• 12:35 What do we know about BiOSS Expert based on FIM and interim analysis of POLBOS Study? Dobrin Vassiliev (Sofia)
• 12:55 First -In-Men for BiOSS Lim – recent data of ongoing registry. Robert J. Gil (Warsaw)
• 13:10 ALEX® – syrolimus eluting cromium-cobalt stent. Is it really effective device? Jacek Legutko (Krakow)
• 13:25 Presentation of clinical cases by Adam Kern (Olsztyn), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Marek Król (Ustron)
• 13:55 Summary. Dariusz Dudek (Krakow)

12:30-14:00 ROOM B
Satellite Lunch Symposium 2
Sponsored by unrestricted grant by CORDIS

Carotid Artery Stenting: what do we know?
• 
12:30 Welcome & Introduction. Adam Witkowski (Warsaw)
• 12:40 Indications for revascularization. Krzysztof Reczuch (Wroclaw)
• 13:00 The CREST TRIAL: a misleading message. Eugenio Stabile (Avellino)
• 13:20 The choice of device – an important message. Piotr Pieniążek (Krakow)
• 13:30 Discussion. All
• 13:45 Summary & close. Adam Witkowski (Warsaw)

12:30-14:00 ROOM C
Satellite Lunch Symposium 3
Sponsored by unrestricted grant by ST. JUDE MEDICAL

Advanced technologies from St. Jude Medical for interventional cardiology
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), Andrzej Lekston (Zabrze), Jacek Kądziela (Warsaw)
• 12:30-12:55 Cardiogenic stroke prevention – what does contemporary interventional cardiology have to offer? Radosław Pracoń (Warsaw)
12:55-13:20 FFR measurements and OCT are complementary techniques? – FFR to identify culprit lesions, OCT to optimize PCI? Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 13:20-13:40 Renal denervation – real daily treatment or just a dream? Robert J. Gil (Warsaw)
• 13:40-14:00 Panel discussion: what does interventionalist need despite coronary devices? All

12:30-14:00 LUNCH (lunch boxes at satellite symposia)

14:00-15:30 ROOM A
Symposium: Not only new stents parade – how to justify so many stent types on our shelves
Chairmen: Zbigniew Chmielak (Warsaw), Gyorgy Szabo (Budapest), Robert. J. Gil (Warsaw), Ricardo Costa (Sao Paulo)
Pannelists: Leszek Bryniarski (Krakow), Vasil Velchev (Sofia), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Andrei Erglis (Riga), Zbigniew Peruga (Lodz), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Abdullah Shebab (Dubaj)
• 14:00-14:05 Introduction and objectives. Adam Witkowski (Warsaw)

• Presentations by Companies
• 
14:05-14:12 Balton. Krzysztof Milewski (Ustron)
• 14:12-14:24 Procardia/CID. Jarosław Wójcik (Lublin)
• 14:24-14:31 Meril. Wasan Udayachalerm (Bangkok)
• 14:31-14:38 Biotronik. Marek Słomczyński (Poznan)
• 14:38-14:45 Abbott Vascular: BVS Absorb. Maciej Lesiak (Poznan)
• 14:45-14:52 Medtronic. Adam Witkowski (Warsaw)
• 14:52-14:59 Boston. Rob Collin (EMEA Medical Affairs, BSCI)
• 14:59-15:06 Terumo. Aleksander Araszkiewicz (Poznan)
• 15:06-15:20 Roundtable discussion.
• 15:20-15:30 Take home message. Robert J. Gil (Warsaw)

14:00-15:30 ROOM B+C
Jak wydłużyć życie pacjenta po interwencji wieńcowej? (in Polish)
Przewodniczący: Piotr Jankowski (Krakow), Grzegorz Opolski (Warsaw), Janina Stępińska (Warsaw)
Panel: Marcin Demkow (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), Ryszard Piotrowicz (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Dariusz Dudek (Krakow)
• 14:00-14:15 Ryzyko sercowo-naczyniowe po interwencji wieńcowej w Polsce. Stefan Grajek (Poznan)
• 14:15-15:00 Jak wydłużam życie pacjenta po interwencji wieńcowej?
– Optymalizuję wynik zabiegu. Wojciech Wojakowski (Katowice)
– Zwracam uwagę na wtórną prewencję. Tadeusz Przewłocki (Krakow)
– Rehabiltacja ma kluczowe znaczenie. Ryszard Piotrowicz (Warsaw)
• 15:00-15:15 Polski model postępowania u pacjentów z chorobą wieńcową. Janina Stępińska (Warsaw)
• 15:15-15:30 Dyskusja

15:30-16:50 Live cases session
Moderators: Krzysztof Żmudka (Krakow), Robert J. Gil (Warsaw), Ivo Petrov (Sofia), David Rizik (Scottsdale)
• 15:30-16:10 Live case 1 – transmission from University Hospital in Brno (Czech`s Republic) PCI in a long coronary lesion
Operators: Peter Kala

• 16:10-16:50 Live case 2. PCI in undilatable coronary lesion – ROTA and regular DES implantation
Operators: Mariusz Gąsior (Zabrze), Tomasz Pawłowski (Warsaw), IVUS/FFR/OCT: Piotr Kwiatkowski (Warsaw), Jacek Bil (Warsaw)

16:50-17:00 COFFEE BREAK

17:00-19:10 ROOM A
Coronary bifurcations
Dedicated bifurcation stents vs regular drug eluting stents – equal, superior or inferior according to current clinical practice
Chairmen: Andrei Erglis (Riga), Jacek Legutko (Krakow), Robert J. Gil (Warsaw), Ricardo Costa (Sao Paulo)
Panelists: Zbigniew Chmielak (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Jarosław Wójcik (Lublin), David Rizik (Scottsdale)

• 17:00-17:05 Scope of the problem. Andrei Erglis (Riga)
• 17:05-17:17 Presentations of the bifurcation stents available on Polish market. Maciej Lesiak (Poznan)
• 17:17-17:29 How to choose optimal device for bifurcation according to Medina classification. Goran Stankovic (Belgrade)
• 17:29-17:41 Bifurcation stenting planning and strategy based on CT angiography. Rafał Wolny (Warsaw)
• 17:41-17:46 Take home message. Robert J. Gil (Warsaw)

• 17:50-19:10 Live cases session
Moderators: Krzysztof Żmudka (Krakow), Robert J. Gil (Warsaw), Ivo Petrov (Sofia), Ricardo Costa (Sao Paulo)

•  17:50-18:30 Live case 3. IVUS guided left main stenting with dedicated bifurcation stent (BiOSS®)
Operators: Dobrin Vassiliev (Sofia), Sławomir Gołębiewski (Warsaw), IVUS/FFR/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

• 18:30-19:10 Live case 4. 2013 IVUS guided PCI of true bifurcation lesion
Operators: Andrzej Ochała (Katowice), Tomasz Pawłowski (Warsaw), IVUS/FFR/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

17:00-19:00 BOARDROOM
Carotid stenting with simulators. Pre-session meeting for tutors

Sponsored by unrestricted grant by CORDIS

19:10-20:45 ROOM A
Central and Eastern European Session – State of the Interventional Cardiology
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Pranas Serpytis (Vilnius), Gennadij Hubulava (St. Petersburg)
Panellists: Paweł Maciejewski (Warsaw), Dariusz Dudek (Krakow), Maciej Lesiak (Poznan), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice), Dariusz Ciećwierz (Gdansk)

• 19:10-19:15 Introduction and objectives Robert J. Gil (Warsaw)

• Presentations by countries
• 
19:15-19:22 Belarus. Walery Stelmaszuk (Minsk)
• 19:22-19:29 Bulgaria. Ivo Petrov (Sofia)
• 19:29-19:36 Hungary. Gyorgy Szabo (Budapest)
• 19:36-19:42 Russia. Kiril Kozlov (St. Petersburg)
• 19:42-19:49 Slovakia. Stanislav Juhas (Kosice)
• 19:49-19:56 Poland. Dariusz Dudek (Krakow)
• 19:56-20:03 Lithuania. Pranas Serpytis (Vilnius)
• 20:03-20:10 Latvia. Andrei Erglis (Riga)
• 20:10-20:17 Romania. Lucien Zarma (Bucharest)
• 20:17-20:24 Ukraine. Sebov Denys (Odessa)
• 20:24-20:31 Czech’s Republic. Jaroslaw Januska (Trinec)
• 20:31-20:45 Roundtable discussion.
• 20:45-20:50 Wrap up. Adam Witkowski (Warsaw)

20:50 GET TOGETHER PARTY at the InterContinental Hotel (2nd floor)

9:00-11:30 ROOM A
Acute Coronary Syndromes: how new gudelines influence daily practice?
Chairmen: Jean Fajadet (Toulouse), Janina Stępińska (Warsaw), Adam Witkowski (Warsaw)

• 9:00-9:05 Introduction. Jean Fajadet (Toulouse)

• 9:05-9:45 Live case 1. MVD treated with bioabsorbable vascular scaffold (BVS)
Operators: Zbigniew Peruga (Lodz), David Rizik (Scottsdale), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
IVUS/FFR/OCT: Piotr Kwiatkowski (Warsaw), Jacek Bil (Warsaw)

3 selected case presentations (3×12 min, incl. 3 min for discussion after each case)
• 
09:45-9:57 First case: Left main primary percutaneous coronary intervention in a patient after cardiac arrest with an anterior wall myocardial infarction. Aleksander Trąbka-Zawicki (Krakow)
• 09:57-10:09 Second case: Rotablation in NSTEMI patient. PCI in multivessel coronary artery disease. Łukasz Tekieli (Krakow)
• 10:09-10:21 Third case: Non ST elevation myocardial infarction due to severe proximal LAD lesion. Paweł Kralisz (Bialystok)

2 invited lectures:
• 10:21-10:33 New ESC Guidelines on STEMI. Andrzej Ochała (Katowice)
• 10:33-10:45 How to treat patients with acute MI and hemodynamic compromise? Dariusz Dudek (Krakow)
• 10:45-11:25 Live case 2. PCI for unstable angina patient with MVD
Operators: Jarosław Wójcik (Lublin), Jarosław Rzezak (Warsaw), IVUS/FFR/OCT: Sławomir Gołębiewski, Jacek Bil
• 11:25-11:30 Take-home message. Janina Stępińska (Warsaw)

9:00-11:00 BOARDROOM
Simulator Session: Carotid stenting

Sponsored by unrestricted grant by CORDIS

11:30-12:00 ROOM A
Opening Ceremony

Adam Witkowski and Robert J. Gil, Directors of WCCI, Janina Stępińska, President of the Polish Cardiac Society, Jean Fajadet, President of EAPCI, Jean Marco, Honorary Chairman of PCR, Dariusz Dudek, Chairman of the Association on Cardiovascular Interventions

12:00-12:15 ROOM A
ANDREAS AWARD
Learning Pathway on Coronary Bifurcations

12:00-14:00 ROOM A
Main coordinator: Goran Stankovic (Belgrade)
Learning The Technique Session on Bifurcation PCI
Facilitators: Goran Stankovic (Belgrade), Maciej Lesiak (Poznan)
Media Driver: Mariusz Kłopotowski (Warsaw)

Live-in-a-box case 1
Cases on demand presented by facilitators

14:00-15:00 LUNCH (hotel restaurant on 1st floor)

15:00-16:30 ROOM A
How should I treat coronary bifurcations?
Chairmen: Maciej Lesiak (Poznan)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw)
Experts (2nd case): Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Jacek Legutko (Krakow)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen

• 15:00-15:05 Introduction and objectives Maciej Lesiak (Poznan)
• 15:05-15:45 Case 1
Speaker 1: Case presentation. Radosław Parma (Katowice) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Goran Stankovic (Belgrade) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Robert J. Gil (Warsaw) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Radosław Parma (Katowice) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Maciej Lesiak (Poznan) – 5 minutes

• 15:45-16:30 Case 2
Speaker 2: Case presentation. Marek Jankiewicz (Lublin) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Jacek Legutko (Krakow) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Marek Jankiewicz (Lublin) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Maciej Lesiak (Poznan) – 5 minutes

Learning Pathway on Transcatheter Aortic Valve Implantation
Main coordinator: Jean Fajadet (Toulouse)

12:00-14:00 ROOM B+C
Learning The Technique Session on TAVI
Facilitators: Jean Fajadet (Toulouse), Adam Witkowski (Warsaw)
Media Driver: Mikołaj Kosek (Warsaw)

Live-in-a-box case 2 (SAPIEN valve)
Cases on demand presented by facilitators

14:00-15:00 LUNCH (hotel restaurant on 1st floor)

15:00-16:30 ROOM B+C
How should I treat high-risk patients with severe aortic stenosis?
Chairmen: Paweł Buszman (Ustron)

2 invited TAVI cases presented and disscussed
Case 1. Dariusz Jagielak (Gdansk)
Case 2. Sławomir Dobrzycki (Bialystok)
Experts (1st case): Eberhard Grube (Bonn), Janusz Kochman (Warsaw)
Experts (2nd case): Jean Fajadet (Toulouse), Jarosław Wójcik (Lublin)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen

• 15:00-15:05 Introduction and objectives Paweł Buszman (Ustron)

• 15:05-15:45 Case 1
Speaker 1: Case presentation. Dariusz Jagielak (Gdansk) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Eberhard Grube (Bonn) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Janusz Kochman (Warsaw) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Dariusz Jagielak (Gdansk) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Paweł Buszman (Ustron) – 5 minutes

• 15:45-16:30 Case 2
Speaker 2: Case presentation. Sławomir Dobrzycki (Białystok) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Jean Fajadet (Toulouse) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Jarosław Wójcik (Lublin) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Sławomir Dobrzycki (Białystok) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Paweł Buszman (Ustron) – 5 minutes

16:30-17:00 COFFEE BREAK

End of EAPCI/EuroPCR@WCCI program

17:00-19:45 ROOM A
Plenary session 1: Complex coronary interventions: left main & multivesseldisease in 2013
Chairmen: Witold Rużyłło (Warsaw), Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Andrzej Bochenek (Katowice), Robert J. Gil (Warsaw) Panelists: Maciej Karcz (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Jerzy Sadowski (Krakow), Goran Stankovic (Belgrade), Krzysztof Żmudka (Krakow), Ricardo Costa (Sao Paulo)

• 17:00-17:10 Introduction and objectives. Paweł Buszman (Ustron)

• 17:10-17:50 Live case 3. IVUS guided left main PCI
Moderator: Robert J. Gil (Warsaw)
Operators: Ivo Petrov (Sofia), Dobrin Vassiliev (Sofia), IVUS/FFR/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Jacek Bil (Warsaw)

• 17:50-18:05 Invited lecture 1. PCI and CABG from BARI to FREEDOM: Incorporating data into clinical practice. Jean Fajadet (Toulouse)

• 18:05-18:20 Invited lecture 2. Assessment of coronary lesions in left main coronary artery and in mulrivessel CAD: IVUS and OCT vs FFR. Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi)

• 18:20-18:35 Invited lecture 3. POLAR-ACS: preliminary results from the Polish Multicenter BVS ABSORB Registry. Dariusz Dudek (Krakow)

• 18:35-19:15 Live case 4. FFR – guided PCI in multivessel coronary disease. BVS for culprit lesion
Moderator: Robert J. Gil (Warsaw)
Operators: Zbigniew Peruga (Lodz), David Rizik (Scottsdale), Jarosław Rzezak (Warsaw), IVUS/FFR/OCT: Piotr Kwiatkowski (Warsaw), Jacek Bil (Warsaw)

Debate on Myocardial Revascularization
• 19:15-19:25 Position 1. When do I prefer PCI for left main and multivessel CAD? Marek A. Deja (Katowice)
• 19:25-19:35 Position 2. When do I prefer CABG for left main and multivessel CAD? Goran Stankovic (Belgrade)
• 19:35-19:45 Take-home message. Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi)

17:00-19:00 ROOM B+C
Plenary session 2: Mitral valve interventions in CHF patients
Chairmen: Marian Zembala (Zabrze), Jacek Kubica (Bydgoszcz), Adam Witkowski (Warsaw)
Panelists: Witold Streb (Zabrze), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Dariusz Dudek (Krakow), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Andrzej Ochała (Katowice), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Jaroslav Januska (Trinec).

• 17:00-17:10 Introduction and objectives. Adam Sukiennik (Bydgoszcz)
• 17:10-17:50 Live-in-a-box case: MitraClip
Operators: Jan Van Heijden (Nieuwegein)
• 17:50-18:02 Patients selection: clinical and anatomic criteria. Clinical evidence for functional versus degenerative
mitral incompetence. Zbigniew Chmielak (Warsaw)
• 18:02-18:14 Patients selection: mitral valve imaging. Piotr Szymański (Warsaw)
• 18:14-18:29 Mitra Clip: septal puncture, procedural tips and tricks. Jan Van Heijden (Nieuwegein)
• 18:29-18:41 Carillon-different solution for mitral regurgitation. Tomasz Siminiak (Poznan)
• 18:41-18:53 Surgical approaches to mitral regurgitation in CHF patients. Kazimierz Widenka (Rzeszow)
• 18:53-19:00 Take-home message. Marian Zembala (Zabrze)

19:00-20:15 ROOM B+C
Satellite Symposium: Cardiogenic shock – landscape after SHOCK II Trial
Sponsored by unrestricted grant from ProCardia/ABIOMED
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), Mariusz Gąsior (Zabrze), Maciej Karcz (Warsaw)
Panelists: Miłosz Marona (Warsaw), Dariusz Dudek (Krakow), Stefan Grajek (Poznan), Krzysztaf Reczuch (Wroclaw), Jarosław Gorący (Szczecin), Michał Krejca (Katowice)

• 19:00-19:15 Epidemiology and pathophysiology of cardiogenic shock. Robert J. Gil (Warsaw)

How to deal with cardiogenic shock based on current recommendations?
• 19:15-19:30 Pharmacotherapy. Miłosz Marona (Warsaw)
• 19:30-19:45 Coronary revascularization. Jacek Legutko (Krakow)
• 19:45-20:00 Ventricular assist devices. Michał Krejca (Katowice)
• 20:00-20:15 Is Impella a therapeutic option after SHOCK II Trial? Jacob Möller (Copenhagen)

8:00-10:00 ROOM B+C
General Assembly of the Association on Cardiovascular Intervcentions of the Polish Cardiac Society

Review of live cases done at WCCI 2012 available @ www.wcci.pl
Presenters: Maciej Dąbrowski (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw)

10:00-13:30 ROOM A
Peripheral interventions for the treatment of limb ischemia, stroke/TIA and hypertension

Chairmen: Dariusz Dudek (Krakow), Felix Mahfoud (Homburg), Andrzej Januszewicz (Warsaw)
Panelists: Mirosław Dziekiewicz (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Andrzej Lekston (Zabrze), Paweł Buszman (Ustron), Dariusz Ciećwierz (Gdansk), Dobrin Vassiliev (Sofia)

• 10:00-10:40 Live cases 1A and 1B. Renal denervation: old and new devices.
Operators: Jacek Kądziela (Warsaw), Waldemar Mielecki (Krakow), Tomasz Deptuch (Warsaw), Rafał Krzyżewski (Warsaw)
• 10:40-10:55 Renal denervation for resistant hypertension and beyond. Felix Mahfoud (Homburg)
• 10:55-11:10 New devices for renal denervation. Adam Witkowski (Warsaw)
• 11:10-11:25 Sympathetic nervous system modulation – beyond renal denervation. Wojciech Wojakowski (Katowice)
• 11:25-12:05 Live case 2. SFA angioplasty
Operators: Stanisław Bartuś (Krakow), Tomasz Deptuch (Warsaw)
12:05-12:20 Acute and chronic limb ischemia – state of the art of percuatenous treatment. Wasan Udayachalerm (Bangkok)
• 12:20-12:35 Carotid angioplasty – what is new on the horizon? Piotr Musiałek (Krakow)
• 12:35-12:50 New ESC guidelines on peripheral artery disease– critical appraisal. Piotr Andziak (Warsaw)
• 12:50-13:30 Live case 3. Carotid angioplasty
Operators: Piotr Pieniążek (Krakow), Tomasz Deptuch (Warsaw)

10:00-11:50 ROOM B+C
Structural heart diseases: tips and tricks, and new LAA closure approach
Chairmen: Jacek Białkowski (Zabrze), Marcin Demkow (Warsaw), Marek Grygier (Poznan), Jerzy Sadowski (Krakow), Witold Rużyłło (Warsaw)
Panelists: Andrzej Ochała (Katowice), Krzysztof Bartuś (Krakow), Jan Z. Peruga (Lodz), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Jaroslav Januska (Trinec), Mariusz Gąsior (Zabrze)

• 10:00-10:15 Epicardial puncture. Krzysztof Bartuś (Krakow)
• 10:15-10:30 ASD/PFO/VSD closure. Jacek Białkowski (Zabrze)
• 10:30-10:45 Transcatheter retrieval of foreign bodies and lost items. Jaroslav Januska (Trinec)
• 10:45-11:00 Left atrial appendage closure with LARIAT. Krzysztof Bartuś (Kraków)
• 11:00-11:50 Live case 4. Paravalvular leak closure
Operators: Grzegorz Smolka (Katowice), Zbigniew Chmielak (Warsaw), ECHO: Piotr Szymański (Warsaw)

12:00-13:40 ROOM B+C
TAVI – What is new on the horizon?
Chairmen: Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Eberhard Grube (Bonn), Witold Rużyłło (Warsaw), Adam Witkowski (Warsaw)
Panelists: Marek A. Deja (Katowice), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Dariusz Dudek (Krakow), Robert J. Gil (Warsaw), Janusz Kochman (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Krzysztof Wilczek (Zabrze)

• 12:00-12:15 Invited lecture. TAVI revolution – where are we going? Eberhard Grube (Bonn)
• 12:15-12:30 Invited lecture. TAVI – unmet needs. Ariel Finkelstein (Tel Aviv)
• 12:30-12:45 Invited lecture. How to prevent and manage vascular complications after TAVI? Michael Haude (Neuss)
• 12:45-13:25 Live case 5. TAVI
Operators: Adam Witkowski (Warsaw), Marcin Demkow (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw), TEE: Piotr Szymański (Warsaw)
• 13:25-13:40 Invited lecture. Patients selection and procedural approach. Dariusz Dudek (Krakow)

11:30-13:00 RUBINSTEIN/CHOPIN ROOM (3rd floor)
Nurse and Technician Session (in Polish)

Program sesji Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK
Przewodniczący: Grażyna Gazda (Warszawa), Zofia Kamińska (Warszawa)
• Rola testów wysiłkowych w kwalifikacji do przezskórnego leczenia choroby wieńcowej i monitorowaniu skuteczności. Piotr Hetman (Kraków)
• Badania i zabiegi hemodynamicze – zakres zadań i obowiązków pielęgniarki. Małgorzata Wolszczak (Warszawa)
• Pacjent w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej – kompetencje i wyzwania pielęgniarki. Maria Walkiewicz (Warszawa)
RUBINSTEIN/CHOPIN ROOM (3rd floor)Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions – cele, zadania i zasady współpracy międzynarodowej pielęgniarek kardiologicznych. Izabella Uchmanowicz (Wrocław)

13:00-14:00 RUBINSTEIN/CHOPIN ROOM (3rd floor)
General Assembly of the Nurse and Technician Working Group (in Polish)

14:00-15:30 ROOM A
Satellite Lunch Symposium 1
MEDTRONIC
Complex solutions in Interventional Cardiology
Chairman: Adam Witkowski (Warsaw)
Resolute Integrity – Safety and Efficacy of Second Generation DES with durable polymer. Wojciech Wojakowski (Katowice)
New Frontiers of Renal Denervation. Dariusz Dudek (Krakow)
Transcatheter Aortic-Valve Implantation for Degenerative Bioprosthetic Valves – next step in TAVI development. Adam Witkowski (Warsaw)

14:00-15:30 ROOM B
Satellite Lunch Symposium 2
ABBOTT VASCULAR
Absorb Forum
• 14:00-14:05 Welcome and meeting introduction: Dariusz Dudek (Krakow), Robert J. Gil (Warsaw), Maciej Lesiak (Poznan)
• 14:05-14:25 BVS clinical up date: Dariusz Dudek (Krakow)
• 14:25-15:25 Case studies presented by: Robert J. Gil (Warsaw), Sawomir Dobrzycki (Bialystok), Adam Młodziankowski (Mielec), Ryszard Kąsinowski, (Poznan), Michał Hawranek (Zabrze), Rafał Depukat (Krakow)
• 15:25-15:30 Take home message: Maciej Lesiak (Poznan), Robert Gil (Warsaw)

14:00-15:30 ROOM C
Satelite Lunch Symposium 3
BOSTON SCIENTIFIC
Chairmen: Marek Dąbrowski (Warsaw), Stefan Grajek (Poznan) Jan Zbigniew Peruga (Lodz)
Second-generation TAVI System. Marcin Demkow (Warsaw)
Customized for Premier Outcomes. Krzysztof Reczuch (Wroclaw)
BridgePoint – new treatment of CTO’s. Jarosław Wójcik (Lublin)
Synergy – what makes it unique? Sasko Kedev (Skopje)
Vessix system for reneval denervation. TBD

14:00-15:30 LUNCH (lunch boxes at satellite symposia)
15:30-17:30 ROOM A
Plaque preparation for complex lesion PCI – myth or necessity in the era of DES
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Michael Haude (Neuss)
Panelists: Michał Ciszewski (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Tomasz Deptuch (Warsaw), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Krzysztof Wilczek (Zabrze), Mirjamol Mirumanivich Zufarov (Taszkent), Ricardo Costa (Sao Paulo)

• 15:30-15:35 Introduction and objectives Krzysztof Reczuch (Wroclaw)
• 15:35-15:50 Mechanisms of lumen enlargement – does plaque characteristics matters? Jerzy Pręgowski (Warsaw)
• 15:50-16:05 Currently available techniques for PCI optimization. Ricardo Costa (Sao Paulo)
• 16:05-16:45 Live case 6. High speed rotablation of undilatable highly calcific lesion
Operators: Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Krzysztof Kukuła (Warsaw)
IVUS/OCT/FFR: Jacek Kądziela (Warsaw), Paweł Tyczyński (Warsaw)
NIRS: Tomasz Roleder (Katowice)
• 16:45-17:25 Live case 7. Complex lesion treated with DES implantation with the use of a very high-pressure non-compliant and cutting balloons.
Operators: Jacek Legutko (Krakow), Paweł Bekta (Warsaw)
IVUS/OCT/FFR: Paweł Tyczyński (Warsaw), Łukasz Kalińczuk (Warsaw)
NIRS: Tomasz Roleder (Katowice)
• 17:25-17:30 Take-home message. Michael Haude (Neuss)

15:30-18:00 ROOM B+C
Invasive diagnostic and interventions – are they usefull for the patients with heart failure in the era of noninvasive visualization and optimal medical therapy?
Chairmen: Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Michał Krejca (Katowice), Paweł Buszman (Ustron), Robert J. Gil (Warsaw)
Panelists: Dariusz Dudek (Krakow), Mariusz Gąsior (Zabrze), Maciej Karcz (Warsaw), Dariusz Ciećwierz (Gdansk)

• 15:30-15:35 Introduction and objectives. Paweł Buszman (Ustron)
• 15:35-15:50 Diagnostic myocardial biopsy – whom, when and how? Agnieszka Pawlak (Warsaw)
• 15:50-16:05 Left ventricle assisted devices in patients with chronic heart failure – do we have percutaneous option? Grzegorz Religa (Warsaw)
• 16:05-16:20 Is any effective left ventricular support available for patients with acute heart failure undergoing PCI? Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi)
• 16:20-16:35 Electrotherapy for patients with chronic heart failure – short course for interventionalists. Łukasz Szumowski (Warsaw)
• 16:35-17:15 Liv-in-a box case. PCI with Impella support
Operators: Robert J. Gil (Warsaw), Rafał Krzyżewski (Warsaw)
• 17:15-17:55 Live case 8. PCI in MVD CAD and chronic heart failure patient
Operators: Leszek Bryniarski (Krakow), Tomasz Deptuch(Warsaw)
IVUS/OCT/FFR: Paweł Tyczyński (Warsaw), Łukasz Kalińczuk (Warsaw)
NIRS: Tomasz Roleder (Katowice)
• 17:55-18:00 Take-home message. Michał Krejca (Katowice)

Location: Intercontinenetal Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw – Poland
Room: Rubinstein/Chopin (3d floor)
Language : English

12:30-13:00 Welcome: Outline of the Programme and rules
What? Why? How?

• 13:00-15:00 Part 1 – Management of an elderly patient presenting with NSTE-MI
Global appraisal of our patient.
Step-by-step analysis of all potential co-morbidity factors
– Clinical presentation.
– Key biochemical markers.
– Key diagnostic tests.
– Angiogram.
– How to anticipate potential complications?
– Consensus and key message.

15:00-15:30 BREAK

Decision making process
• 15:30-16:30 Synthesis / lecture
How to analyse and reflect on A major published study on this topic.
• 16:30-17:30
– Which strategy for our particular patient?
– Which material (guiding catheter, guidewires, balloons, DES)?
– Some tips and hints for a successful outcome.
– Consensus and key messages.

18:30 WRAP UP – End of Day 1

• 8:30-10:00 Part 1 – (continued)
PCI Procedure
– How to overcome difficulties?
– How to solve the most frequent issues?
– How to assess the result?
– Consensus and key message.

10:00-10:30 BREAK

• 10:30-12:00 Part 2 – Management by PCI of an elderly patient with STEMI
Phone contact
– Key information / Transfer.

At admission
– Patient’s appraisal.
– Clinical status.
– Biochemical markers.
– Angiogram.

12:00-13:00 LUNCH

• 13:00-14:00 Synthesis / lecture
„How to analyse and reflect on A published study”

• 14:00-15:30 PCI Procedure / Thrombo aspiration
– How to overcome difficulties?
– How to solve the most frequent issues?
– How to assess the result?
– Consensus and key message.

• 15:30-16:00 End of ebac accredited session
Evaluation and take home messages.

hotel

Miejsce Warsztatów

Hotel InterContinental
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa, Polska
telefon: +48 22 328 8888, 00800 311 1216
www.warszawa.intercontinental.com

Hotel InterContinental jest położony w samym centrum Warszawy. Jest to jeden z najwyższych budynków w mieście o unikalnej i nowoczesnej architekturze. Idealna lokalizacja hotelu umożliwia szybki dostęp do atrakcji turystycznych, które warto odwiedzić podczas pobytu w stolicy, takich jak Warszawska Starówka, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele innych. Hotel znajduje się również w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego Dworca Kolejowego, Pałacu Kultury i Nauki oraz Centrum Handlowego Złote Tarasy.

Opłata za warsztaty

Porady dla podróżujących

ELEKTRYCZNOŚĆ
Prąd elektryczny w Polsce  ma napięcie 220V.

WALUTA
Jednostką walutową jest polski złoty (PLN). W większości hoteli, restauracjach i sklepach są akceptowane karty Visa lub Mastercard. Bankomaty są powszechnie dostępne w Warszawie i nie ma żadnych trudności, aby wypłacić gotówkę.

WODA
Woda z kranu jest oczyszczona i zdatna do picia.

WYMAGANIA ZDROWOTNE / UBEZPIECZENIA
Sekretariat Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, utraty lub uszkodzenia mienia należącego do uczestników (lub osób towarzyszących). Uczestnicy powinni dokonać własnych ustaleń dotyczących kwestii zdrowotnych i ubezpieczeń turystycznych.

SŁUŻBY RATUNKOWE
Z telefonu stacjonarnego:
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
999 – Pogotowie Ratunkowe
986 – Straż Miejska

Z telefonu komórkowego:
112 – Połączenie alarmowe

JĘZYK
Językiem urzędowym jest język polski

NUMER KIERUNKOWY
Numer kierunkowy Polski +48
Numer kierunkowy Warszawa 22

RÓŻNICA CZASOWA
+1 godzina UTC / GMT

Dyrektorzy WCCI

Jean Marco, MD, PhD, FESC, Chairman of EAPCI, Toulouse; Robert J. Gil, MD, PhD, FESC, Warsaw; Adam Witkowski, MD, PhD, FESC, Warsaw

Komitet organizacyjny

Hanna Rdzanek MD, PhD (secretary); Jarosław Rzezak MD (secretary); Maciej Dąbrowski MD, PhD (Co-Chair); Tomasz Deptuch MD, PhD (Co-Chair); Aneta Gziut MD, PhD; Sławomir Gołębiewski MD; Jacek Kądziela MD, PhD; Rafał Krzyżewski MD; Tomasz Kulawik MD, PhD (Co-Chair); Piotr Kwiatkowski MD; Izabela Maszczak (secretary); Tomasz Pawłowski MD, PhD, FESC (Co-Chair); Jerzy Pręgowski MD, PhD; Piotr Seweryniak MD; Marta Strzelczyk (secretary); Zbigniew Śliwiński MD.

Zaproszeni wykładowcy

International Faculty:

Magali Breheret (Toulouse, France), Davide Capodanno (Catania, Italy), Ricardo Costa (Sao Paulo, Brasil), Gregory Ducrocq (Paris, France), Andrei Erglis (Riga, Latvia), Jean Fajadet (Toulouse, France), Ariel Finkelstein (Tel Aviv, Israel), Eberhard Grube (Bonn, Germany), Michael Haude (Neuss, Germany), Jan Van Heijden (Nieuwegein, Netherlands), Gennadij Hubulava (St. Petersburg, Russia), Jaroslav Januska (Trinec, Czech Republic), Petr Kala (Czech Republic), Sasko Kedev (Skopje, (Macedonia), Kiril Kozlov (St. Petersburg, Russia), Felix Mahfoud (Homburg, Germany), Jean Marco (Toulouse, France), Jacob Moeller (Copenhagen, Denmark), Ravi Nair (Cleveland, US/Abu Dhabi), Ivo Petrov (Sofia, Bulgaria), David Rizik (Scottsdale, US), Denys Sebov (Odessa, Ukraine), Pranas Serpytis (Vilnius, Lithuania), Abdullah Shebab (Dubai, Arab Emirates), Eugenio Stabile (Avellino, Italy), Goran Stankovic (Belgrade, Serbia), Walery Stelmaszuk (Minsk, Bielarus), Gyorgy Szabo (Budapest, Hungary), Wasan Udayachalerm (Bangkok, Thailand), Dobrin Vassiliev (Sofia, Bulgaria), Vasil Velchev (Sofia, Bulgaria), Stanislav Yuhas (Bratislava, Slovakia), Lucien Zarma (Bucharest, Romania), Mirjamol Mirumanivich Zufarov (Taszkent, Uzbeskistan).

Polish Faculty:

Piotr Andziak (Warsaw), Aleksander Araszkiewicz (Poznan), Krzysztof Bartuś (Krakow), Stanisław Bartuś (Krakow), Jacek Białkowski (Zabrze), Andrzej Bochenek (Katowice), Leszek Bryniarski (Krakow), Paweł Buszman (Ustron), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Dariusz Ciećwierz (Gdansk), Marek Dąbrowski MD (Warsaw), Marek A. Deja (Katowice), Marcin Demkow (Warsaw), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Dariusz Dudek (Krakow), Mariusz Gąsior (Zabrze), Robert J. Gil (Warsaw), Jarosław Gorący (Szczecin), Stefan Grajek (Poznan), Marek Grygier (Poznan), Dariusz Jagielak (Gdansk), Piotr Jankowski (Krakow), Andrzej Januszewicz (Warsaw), Jacek Kądziela (Warsaw), Janusz Kochman (Warsaw), Michał Krejca (Katowice), Jacek Kubica (Bydgoszcz), Jacek Legutko (Krakow), Andrzej Lekston (Zabrze), Maciej Lesiak (Poznan), Piotr Musiałek (Krakow), Andrzej Ochała (Katowice), Grzegorz Opolski (Warsaw), Agnieszka Pawlak (Warsaw), Zbigniew Peruga (Łodz), Piotr Pieniążek (Krakow), Ryszard Piotrowicz (Warsaw), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Grzegorz Religa (Warsaw), Witold Rużyłło (Warsaw), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Jerzy Sadowski (Krakow), Tomasz Siminiak (Poznan), Grzegorz Smolka (Katowice), Janina Stępińska (Warsaw), Witold Streb (Zabrze), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Łukasz Szumowski (Warsaw), Piotr Szymański (Warsaw), Kazimierz Widenka (Rzeszow), Krzysztof Wilczek (Zabrze), Adam Witkowski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice), Jarosław Wójcik (Lublin), Marian Zembala (Zabrze), Krzysztof Żmudka (Krakow).

Speakers/Operators:

Paweł Bekta (Warsaw), Jacek Bil (Warsaw), Michał Ciszewski (Warsaw), Rob Collin (EMEA Medical Affairs, BSCI), Maciej Dąbrowski (Warsaw), Tomasz Deptuch (Warsaw), Rafał Depukat (Krakow), Mirosław Dziekiewicz (Warsaw), Grażyna Gazda (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Michał Hawranek (Zabrze), Piotr Hetman (Krakow), Marek Jankiewicz (Lublin), Łukasz Kalińczuk (Warsaw),

PROF. DR HAB. MED. ROBERT J. GIL

Prof. dr hab. med. Robert Julian Gil od 2001 jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W okresie 1997- 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a przez następne 3 lata był członkiem jej Zarządu (jako Past-President). Od grudnia 2001 roku wchodzi w skład powołanego przez Ministra Zdrowia RP Zespołu Ekspertów ds. akredytacji w dziedzinie kardiologii. Od października 2002 pełni funkcję Konsultanta Służby Zdrowia MSWiA w dziedzinie kardiologii.Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie ultrasonograficznej ocenie blaszki miażdżycowej, ocenie istotności zwężenia wieńcowego oraz diagnostyki i leczenia zmian złożonych, w tym bifurkacycjnych. Interesuje się również wykorzystaniem przezskórnej rewaskularyzacji w ostrych zespołach wieńcowych. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych oceniających leki oraz urządzenia wspomagające angioplastykę wieńcową.Ma w swoim dorobku blisko 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, z których blisko 50 opublikowanych zostało w czasopismach zagranicznych. Poza tym jest współautorem 30 rozdziałów książek poświęconych kardiologii interwencyjnej oraz blisko 300 doniesień zjazdowych, z których około 80 było przedstawianych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych z zakresu elektrofizjologii klinicznej oraz kardiologii inwazyjnej.Jest współautorem wytycznych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczących postępowania w przezskórnych procedurach zabiegowych.

Od 1994 roku recenzent naukowy miesięcznika Kardiologia Polska, od 1998 Folia Cardiologica (obecnie Cardiology Journal), a od 2000 roku Polskiego Przeglądu Kardiologicznego. Ponadto we wszystkich tych czasopismach jest członkiem Rad Redakcyjnych.

Od 1999 roku aktywnie działał w Grupie Roboczej ds. krążenia wieńcowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), która we wrześniu 2006 przekształciła się w Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-naczyniowych (EAPCI). W czerwcu 2000 roku uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Od 2001 roku regularnie zapraszany do czynnego udziału (ang. Faculty member) w organizowanych w Europie prestiżowych Kongresów (ESC) oraz Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej (EuroPCR , Lugano).

f_logo  Profesor Robert Gil

PROF. DR HAB. MED. ADAM WITKOWSKI, FESC

CURRICULUM VITAE

Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii
Alpejska 42, 04-628 Warszawa, PL

Tel: +48 22 812 41 64, +48 22 34 34 127
Fax: +48 22 34 34 506
Tel. kom.: +48 602 27 23 88
E-mail: witkowski@hbz.com.pl

Urodzony: Poznań, Polska 01.08.1958
Studia: Akademia Medyczna w Warszawie 1976 – 1983

Szkolenia zawodowe:
Sześć tygodni stażu w klinice kardiologii szpitala Uniwersytetu Maryland, Baltimore, USA, lipiec – sierpień 1980
Staż podyplomowy 1983 – 1984
I° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1986
Dwa tygodnie szkolenia w pracowni hemodynamicznej szpitala Uniwersytetu Vaudois, Lozanna, Szwajcaria maj 1989
6th kurs „Interventional Cardiology” Genewa, Szwajcaria czerwiec 1989
II° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1990
Kurs „Advanced Angioplasty”, Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, Londyn, Anglia, maj 1992
Doktorat czerwiec 1993
Specjalizacja z kardiologii listopad 1996
Habilitacja czerwiec 2001

Stanowiska ipełnione funkcje:
Asystent i starszy asystent, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna, Instytut Kardiologii, Warszawa 1983 – 1993
Adiunkt, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa 1993 – 2001
Zastępca Kierownika, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa od 1998
Docent, Instytut Kardiologii, Warszawa od 2001
Fellowship of the European Society of 2003 Cardiology
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK od 2004

Najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze:
CAPE (1990 – 92)
MATTIS (1996)
EXCITE (1998)
RACE – CAR (1999)
ICARUS I+II (1999-2000)
ADVANCE (1999)
PRESTO (1999-2000)
Taxus II (2001)
Taxus VI (2002)
Euroinject-1 (2002)
Agent-4 (2003)
ARTS II (2004)
Endeavor II (2005)
SYNTAX (2006)
FREEDOM (2006)

Zainteresowania zawodowe:
Przezskórne interwencje wieńcowe (PTCA, aterektomia, steny uwalniające leki, brachyterapia, angioplastyka tętnic szyjnych, ablacja przegrody w HOCM)

Praca naukowa:
Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z choroba niedokrwienną i z kardiomiopatią przerostową
Stenty w leczeniu ostrych powikłań PTCA
Wyniki wczesne i odległe zabiegów aterektomii kierunkowej
Porównanie wyników elektywnego stentowania i PTCA
Wyniki zabiegów alkoholowej ablacji przegrody w HOCM
Brachyterapia tętnic wieńcowych

Nagrody:
Nagroda II° Prezesa PTK 1995, 2001

f_logo  Profesor Adam Witkowski