XIX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie

14-16 kwietnia 2015
Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

    Zobacz Archiwum
WCCI
 • Program
  warsztatów
 • Informacje
  o warsztatach
 • Kadra
  warsztatów
 • Galeria:
  zdjęcia, wideo

Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

W dniach 14 – 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbędzie się 19-ta już edycja Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej, których angielska nazwa brzmi: Warsaw Course on Cadiovascular Interventions (WCCI). Nasze Warsztaty mają ugruntowaną pozycję w środowisku kardiologii interwencyjnej nie tylko w naszym kraju. Warto podkreślić, iż są one oficjalnie akredytowane przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Dzięki współpracy z EAPCI i EuroPCR możemy mieć wśród grona wykładowców wybitnych przedstawicieli europejskiej i światowej kardiolgii interwencyjnej. Zapowiadane Warsztaty odbędą się one ponownie w HOTELU INTERCONTINENTAL przy ul. Emilii Plater 49.

Obrady podczas naszych Warsztatów będą odbywały się jednoczasowo na kilku salach, pozwalając na ich wielowątkowość. To dzięki temu mogą w nich uczestniczyć nie tylko kardiolodzy interwencyjni, ale również specjaliści z innych dziedzin. Program tegorocznych Warsztatów przewiduje dwa nurty sesji naukowych wspartych przekazami z sal zabiegowych. Pierwszy dotyczy rewaskularyzacji, a drugi tzw. Chorób strukturalnych serca.

Wiodącymi tematami związanymi z tym pierwszym nurtem są:
• Inwazyjne metody oceny zwężeń tętnic wieńcowych: IVUS, FFR, OCT
• Przezskórna angioplastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej i wielonaczyniowej choroby wieńcowej
• Przezskórne leczenie miażdżycy tetnic obwodowych oraz leczenie Ostrych zespołów wieńcowych.

Natomiast wśród tych związanych drugim nurtem czyli z chorobami strukturalnymi serca znajdują się:
• Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej
• Przezcewnikowe leczenie niedomykalności zastawki mitralnej oraz zamykanie uszka lewego przedsionka

Na program naszych Warsztatów składają się: telewizyjne przekazy „na żywo” z pracowni kardioangiograficznych IK w Aninie oraz Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSW w Warszawie, wykłady oraz dyskusje „okrągłego stołu” prowadzone z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, radiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej. W programie przewidzieliśmy sympozja satelitarne, prezentujące ostatnie i najbardziej interesujące wyniki badań i urządzenia zaprojektowane przez poszczególne firmy.

Nie zapomnieliśmy o personelu średnim pracującym przy chorych leczonych w ośrodkach kardiologii interwencyjnej, organizując sympozja dydaktyczne dla pielęgniarek, techników radiologicznych jak i ratowników medycznych.

Podczas pierwszego i drugiego dnia naszych Warsztatów (WCCI) dodatkowo zaplanowany jest Kurs dla Młodych  Praktyków Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami AISN, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) i Paris Course on Revasculatrization (PCR). Kurs jest szczególnie dedykowany dla młodych lekarzy z Europy Centralnej i Wschodniej, rozpoczynających szkolenie w zakresie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych, przyczyniając się do popularyzacji Warsztatów Warszawskich poza granicami naszego kraju. Ankiety rejestracyjne na Warsztaty Warszawskie (WCCI) oraz Kurs dla młodych kardiologów interwencyjnych (Young Practitioners Course) będą od połowy grudnia 2014 roku dostępne na stronie internetowej Warsztatów: www.wcci.pl

Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej (WCCI) uzyskały Akredytacje (EBAC) European Board for Accreditation in Cardiology  (14.04.2015): „Master Class at WCCI 2015” i “WCCI 2015″ oraz  punkty edukacyjne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) (13.03.2015).

 

 Tak więc, serdecznie Państwa zapraszamy na 19-te Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie!

Prof. dr hab. med. Robert J. Gil             Prof. dr hab. med. Adam Witkowski

       Capture d’écran 2015-01-16 à 14.18.58                                    Capture d’écran 2015-01-16 à 14.19.04

Program WCCI /

WCCI PROGRAM (PDF) » WAR-CTO Symposium (PDF) »
 • 1 Dzień (wtorek 14 kwietnia 2015, 10:00-22:30) XIX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 2 Dzień (środa 15 kwietnia 2015, 07:15-19:00) XIX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie - EAPCI/EuroPCR@WCCI
 • 3 Dzień (czwartek 16 kwietnia 2015, 07:45-15:50) XIX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie
 • 1 Dzień (wtorek 14 kwietnia 2015, 8:00-17:30) 19th Young Practitioners Master Class - Management by PCI of z Patient with Stable Coronary Artery Disease

10:00-11:00  BOARDROOM
Press Conference

12:30-14:00 ROOM A
Satellite Lunch Symposium 1. (Session in Polish)
Absorb w codziennej praktyce klinicznej (Absorb in daily clinical practice).
Sponsored by unrestricted grant by ABBOTT      

12:30-14:00 ROOM B
Satellite Lunch Symposium 2.
Sponsored by unrestricted grant by BALTON.
How should we optimally treat the complex coronary stenoses?

12:30-14:00 Room C
Satellite Lunch Symposium 3.
Sponsored by unrestricted grant by GE

12:30-14:00 ROOM HEMISPHERE (level -1)
Satellite Lunch Symposium 4.
Sponsored by unrestricted grant by ST JUDE

12:30-19:00 AIDA ROOM
MEDTRONIC Innovation Village and Simulator Training Session (EVOLUTE R aortictranscathetervalve and ONYX DES)

12:30-14:00 LUNCH
(lunch boxes at satellite symposia)

14:00-14:20 COFFEE BREAK

14:20-15:50 ROOM A+B
Symposium: Innovations in technology – what is new for the interventionalists?

Chairmen: Giuseppe De Luca (Novara), Ricardo Costa (Sao Paulo), Jarosław Wójcik (Lublin)

• 14.20-14.25 Introduction and objectives.

Presentations of Industry Advancements:
• 
14:25-14:32 BIOTRONIK. Maciej Lesiak (Poznan)
• 14:32-14:39 MEDTRONIC. Robert J. Gil (Warsaw)
• 14:39-14:46 ABBOTT. Coronary revascularization procedures in high risk patients. Stanisław Bartuś (Krakow)
• 14:46-14:53 BOSTON. Adam Witkowski (Warsaw)
• 14:53-15:00 BALTON. Jacek Legutko (Krakow)
• 15.00-15:07 ProCardia
• 15:07-15:14 TERUMO
• 15:14-15:21 Direct Flow. Jan Kovac (Leicester)
• 15:21-15:40 Roundtable discussion
• 15:40-15:50 Take-home message. Ricardo Costa (Sao Paulo)

14:20-15:50 ROOM C
Preventive Cardiology
(Session in Polish)
Jak wydłużam życie pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca? Kiedy pomoc innego specjalisty jest konieczna?
Przewodniczący: Piotr Jankowski (Kraków), Stefan Grajek (Poznań), Grzegorz Opolski (Warszawa)
Panel: Dariusz Dudek (Kraków), Robert J. Gil (Warszawa), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Grzegorz Opolski (Warszawa), Janina Stępińska (Warszawa), Kazimierz Widenka (Rzeszów)

• 14:20-14:28 Wprowadzenie. Stefan Grajek (Poznań)
• 14:28-14:41 Radzę sobie sam – optymalizuję farmakoterapię. – Piotr Jankowski (Kraków)
• 14:41-14:54 Radzę sobie sam – stentuję! – Wojciech Wojakowski (Katowice)
• 14:54- 15:07 Miejsce przezskórnej rewaskularyzacji w leczeniu chorych z niewydolnością serca w świetle danych z rejestru ACS-PL. Kolejna bariera pokonana. Mariusz Gąsior (Zabrze)
• 15:07-15:20 Kiedy pomóc może elektrokardiolog? – Łukasz Szumowski (Warszawa)
• 15:20-15:33 Kiedy pomóc może kardiochirurg? – Piotr Suwalski (Warszawa)
• 15:33-15:45 Dyskusja
• 15:45-15:50 Podsumowanie: Czego się dowiedzieliśmy? Piotr Jankowski (Kraków)

15:50-17:10 ROOM A+B
PCI in multivessel coronary artery disease and left main stenosis: Live cases session
Moderators: Giuseppe De Luca (Novara), Gennadyi Hubulava (St. Petersburg), Zbigniew Chmielak (Warsaw)
Panelists: Adam Kern (Olsztyn), Marek Grygier (Poznań), Jacek Kądziela (Warsaw), Krzysztof Żmudka (Kraków), Dariusz Ciećwierz (Gdańsk), Jan Z. Peruga (Łódź), Sung Yun Lee (Seul), Ki-Seok Kim (Jeju Island)

• 15:50-16:30 Life case 1. Patient with multivessel coronary artery diseaseand left main stenosis.
Operators: Wojciech Wojakowski (Katowice), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

• 16:30-17:10 Live case 2. Patients with multivessel coronary artery disease and left main stenosis.
Operators: Dobrin Vassilev (Sofia), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Tomasz Pawłowski (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw)

17:10-17:20 COFFEE BREAK

17:20-19:25 ROOM A+B
European Bifurcation Club Meets European CTO Club: The best of coronary bifurcations and CTO treatment.
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Alfredo Galassi (Catania), Goran Stankovic (Belgrade)
Panelists: Jarosław Wójcik (Lublin), Artur Dębski (Warszawa), Jacek Legutko (Kraków), Andrzej Ochała (Katowice), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Carlo Briguori  (Naples), Wojciech Wojakowski (Katowice)

• 17.20-17.23 Scope of the problem. Robert J. Gil (Warsaw)
• 17.23-17.35 Incidence and in-hospital outcome of bifurcation lesions in patients undergoing PCI for chronic total oclussions. Alfredo Galassi (Catania)
• 17.35-17.47 How to perform PCI for distal left main stenosis? Carlo Briguori (Naples)
• 17.47-17.59 10 years of EBC – shell we continue? Goran Stankovic (Belgrade)
• 17.59 -18.05 Conclusions. Robert J. Gil (Warsaw)

• 18:05-18:40 Live case 3. Bifurcation/CTO PCI
Operators: Leszek Bryniarski (Kraków), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

• 18:40-19:20 Live case 4. Bifurcation/CTO PCI
Operators: Maciej Lesiak (Poznan), Sławomir Gołębiewski (Warsaw)
IVUS/FFR/OCT: Tomasz Pawłowski (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw)

• 19:20-19:25 Take home message. Goran Stankovic (Belgrade)

15:50-17:20 ROOM C
Session for nurses and technicians
(Session in Polish)
Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej
Warsztaty Interaktywne dla pielęgniarek i techników i ratowników medycznych.

Zawał serca w zapisie EKG
Moderatorzy: Chairmen: Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Małgorzata Wolszczak (Warszawa), Rafał Baranowski (Warszawa)
• 15:50-16:00 Omówienie celów sesji. Izabella Uchmanowicz (Wrocław)
• 16:00-16:20 Czy to na pewno cechy martwicy, czyli o powstawaniu załamka Q – Dominika Pyszno-Prokopowicz (Warszawa)
• 16:20-16:40 Uniesienie odcinka ST – czy to na pewno ból wieńcowy? – Katarzyna Kalin/Zofia Kamińska (Warszawa)
• 16:40-17:00 Obniżenie odcinka ST – jaka przyczyna? Rafał Baranowski (Warszawa)
• 17:00-17:15 Dyskusja
• 17:15-17:20 Podsumowanie. Małgorzata Wolszczak (Warszawa)

17:30-20:00 ROOM HEMISPHERE (level -1)
General Assembly of the Working Group of Nurses and Technicians of the Polish Cardiac Society
Walne Zgromadzenie Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

17:20-18:50 ROOM C
Session for Paramedics (Session in Polish)
Ostry Zespół Wieńcowy – rozpoznanie i postępowanie
Chairmen: Jerzy Rekosz (Warszawa), Piotr Kwiatkowski (Warszawa), Hanna Rdzanek (Warszawa)
Panelists: Tomasz Andrzejewski (Warszawa), Maciej Koperski (Warszawa), Agnieszka Nazaruk (Warszawa), Krzysztof Skrzos (Warszawa), Maciej Tyczyński (Warszawa), Damian Zięcik (Warszawa), Adam Stępka (Kutno)

• 17:20-17:30 Etiologia Ostrych Zespołów Wieńcowych. Damian Zięcik
• 17:30-17:40 Symptomatologia Ostrych Zespołów Wieńcowych – objawy kliniczne, które powinny wzbudzić naszą czujność. Maciej Tyczyński
• 17:40-17:55 Zapis EKG – co ratownik medyczny wiedzieć powinien. Agnieszka Nazaruk
• 17:55-18:05 „Czas to mięsień” – trafne rozpoznanie, szybki transport, właściwie wybrane miejsce docelowe. Maciej Koperski
• 18:05-18:15 Leczenie Ostrych Zespołów Wieńcowych – postępowanie przedszpitalne. Tomasz Andrzejewski
Rola ratownika medycznego w leczeniu Ostrych Zespołów Wieńcowych
• 18:15-18:25 Od wezwania PR do pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Adam Stępka
• 18:25-18:35 W Pracowni kardioangiograficznej (przed, w trakcie i po pierwotnej angioplastyce). Krzysztof  Skrzos
• 18:35-18:50 Dyskusja

19:25-19:35 COFFEE BREAK

19:35-21:02 ROOM A+B
Central and Eastern European Session – Progress in the interventional cardiology
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), William Wijns (Aalst)
Panelists: Adam Witkowski (Warsaw), Stephan Windecker (Bern), Goran Stankovic (Belgrade), Dariusz Dudek (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wrocław)

Presentations by countries:
• 19:35-19:41 Belarus. Walery Stelmaszuk (Minsk)
• 19:41-19:47 Bulgaria. Ivo Petrov (Sofia)
• 19:47-19:53 Latvia. Andrejs Erglis (Riga)
• 19:53-19:59 Hungary. Bela Merkely (Budapest)
• 19:59-20:05 Russia.Gennadyi Hubulava (St. Petersburg)
• 20:05-20:11 Slovakia. Stanislas Juhas (Kosice)
• 20:11-20:17 Poland. Andrzej Ochała (Katowice)
• 20:17-20:23 Lithuania. Pranas Serpytis (Vilnius)
• 20:23-20:29 Romania. Lucian Zarma (Bucharest)
• 20:29-20:35 Ukraine. Sebov Denys (Odessa)
• 20:35-20:41 Serbia.Goran Stankovic (Belgrade)
• 20:41-20:47 Czech Republic. Marian Branny (Tesin)
• 20:47- 20:57 Roundtable discussion
• 20:57-21:02 Wrap up. William Wijns (Aalst)

21:00-22:30 BOARDROOM
Meeting of the Board of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.
21:10. Get Together Party at the Foyer of the Intercontinental Hotel

 

11:00-16:00
TAVI Workshops – EvolutR

Symbionix Cardiovascular hands on simulation – PCI procedures for young practitioners

07:15-08:55 Investigators Meeting
BIOSS CoCr and Alex2 stents trials. Sponsored by BALTON and KCRI

9:00-10:50 ROOM C
Forum on Acute Coronary Syndromes: Patient with ACS and hemodynamic compromise
Chairmen: Stephan Windecker (Bern), Janina Stępińska (Warsaw), Robert J. Gil (Warsaw)
Panel: Andrzej Ochała (Katowice), Jarosław Wójcik (Lublin), Mariusz Gąsior (Zabrze), Gennadyi Hubulava (ST. Petersburg), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Ivo Petrov (Sofia)

 9:00-9:40 Live case 1. Patient with NSTE-ACS and multivessel CAD
Operators: Marek Grygier (Poznań), Tomasz Pawłowski (Warsaw) ABSORB
FFR/IVUS/OCT: Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Featured Lecture
• 9:40-9:55 Acute coronary syndrome with hemodynamic compromise in Cath Lab – PCI and the role of pharmacological support. Dariusz Dudek (Krakow)

9:55-10:35 Live case 2. Patient with NSTE-ACS and left main stenosis.
Operators: Jacek Legutko (Krakow), Sławomir Gołębiewski/Piotr Kwiatkowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Featured Lecture
• 10:35-10:50 Acute coronary syndrome with hemodynamic compromise – PCI and the role of mechanical support. Goran Olivecrona (Copenhagen)

10:50-11:30 ROOM C
Acute coronary syndrome: case presentations
Chairmen: Goran Olivecrona (Lund/Copenhagen), Dariusz Dudek (Krakow), Paweł Buszman (Ustron)
Panelists: Robert J. Gil (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Mariusz Gąsior (Zabrze), Sławomir Dobrzycki (Bialystok), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Krzysztof Reczuch (Wroclaw)

• 10:50-11:00 Case 1. TBD (Krakow)
• 11:00-11:03 Discussion
• 11:03-11:13 Case 2. Sung Yun Lee (Seul)
• 11:13-11:16 Discussion
• 11:16-11:26 Case 3. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 11:26-11:30 Discussion

11:30-12:00 ROOM C
Opening Ceremony
1.
Robert J. Gil and Adam Witkowski, WCCI Directors
2. Zbigniew Kalarus, President of the Polish Cardiac Society
3. Stephan Windecker, President of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
4. William Wijns, Chairman of PCR
5. ANDREAS AWARD

12:00-12:15 COFFEE BREAK

12:15-16:30 ROOM A+B
Learning Pathway on Left Main Coronary Artery Disease in a stable angina patient
PCR SESSION @ WCCI

• 12:00-14:00 Learning the Technique on Left Main Coronary Artery Disease PCI
Facilitators: Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw)
Media Driver: Mariusz Kłopotowski (Warsaw)

• Live-in-a boxe case 1 and 2

14:00-15:00 LUNCH

14:00-14:30 BOARDROOM
Advances in the Interventional Cardiology – Editorial Board Meeting

15:00-16:30 ROOM A+B
How Should I treat Left Main Coronary Artery Disease?
Chairmen: Christoph Naber (Essen), Andrzej Ochała (Katowice), William Wijns (Aalst)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Goran Stankovic (Belgrade), Robert J. Gil (Warsaw)
Experts (2nd case): Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Jacek Legutko (Krakow)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen.

• 15:00-15:05 Introduction and objectives. William Wijns (Aalst)

• 15:05-15:45 Case 1.
Speaker 1: Case presentation. Tomasz Pawłowski (Warsaw) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Goran Stankovic (Belgrade) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Robert Gil (Warsaw) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Tomasz Pawłowski (Warsaw) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: William Wijns (Aalst) – 5 minutes

• 15:45-16:30 Case 2.
Speaker 2: Case presentation. Ricardo Costa (Sao Paulo) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Jacek Legutko (Krakow) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Ricardo Costa (Sao Paulo) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Andrzej Ochała (Katowice) – 5 minutes

12:00-16:30 ROOM C
Learning Pathway on Left Atrial Appendage Closure
PCR SESSION @ WCCI

12:00-14:00 ROOM C
Learning the Technique on Left Atrial Appendage Closure
Facilitators: Farrell Helig (Johannesburg), Marcin Demkow (Warsaw)
Media Driver: Maksymilian Opolski (Warsaw)

• Live-in-a-box case 3 and 4

14:00-15:00 LUNCH

15:00-16:30 ROOM C
How Should I Treat Left Atrial Appendage Closure?
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), Dariusz Dudek (Krakow), Jai-Wun Park (Koburg)
2 invited cases presented and disscussed
Experts (1st case): Marek Grygier (Poznan), Grzegorz Smolka (Katowice)
Experts (2nd case): Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Zbigniew Kalarus (Zabrze)
Consensus after each case will be delivered by the chairmen.

• 15:00-15:05 Introduction and objectives. Marcin Demkow (Warsaw)

• 15:05-15:45 Case 1.
Speaker 1: Case presentation. Radoslaw Pracon (Warsaw) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Marek Grygier (Poznan) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Grzegorz Smolka (Katowice) – 7 minutes
Speaker 1: How did I treat. Radoslaw Pracoń (Warsaw) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Marcin Demkow (Warsaw) – 5 minutes

• 15:45-16:30 Case 2.
Speaker 2: Case presentation. Wojciech Wasek (Warsaw) – 5 minutes
Expert 1: How would I treat? Adam Sukiennik (Bydgoszcz) – 7 minutes
Expert 2: How would I treat? Zbigniew Kalarus (Zabrze) – 7 minutes
Speaker 2: How did I treat. Wojciech Wąsek (Warsaw) – 5 minutes
Discussion – 10 minutes
Consensus: Jai-Wun Park (Koburg) – 5 minutes

16:30-17:00 COFFE BREAK 

17:00-19:50 ROOM A+B
Stable Angina: How new ESC guidelines on myocardial revasculartization impacts daily practice in Central and Eastern Europe?
Chairmen: Volkmar Falk (Zurich), Stephan Windecker (Bern), Adam Witkowski (Warsaw)
Experts: Paweł Buszman (Ustron), Mariusz Gąsior (Zabrze), Christoph Naber (Essen), Robert J. Gil (Warsaw), Goran Olivecrona (Lund), William Wijns (Aalst)
Central/Eastern European Panel: Gennadyi Hubulava (St. Petersburg, Russian Federation), Andrzej Ochała (Warsaw, Poland), Ivo Petrov (Sofia, Bulgaria ), Walery Stelmaszuk (Minsk, Bielarus), Bela Merkely (Budapest, Hungary), Stanislas Juhas (Kosice, Slovakia), Pranas Serpytis (Vilnius, Lithuania), Lucian Zarma (Bucharest, Romania), Sebov Denys (Odessa, Ukraine), Goran Stankovic (Belgrade, Serbia), Andrejs Erglis (Riga, Latvia)

• 17:00-17:05 Learning objectives. Adam Witkowski (Warsaw)

 • 17:05-17:45 Live case 3. A patient with multivessel coronary artery disease. Polish experience
Operators: Jacek Legutko (Krakow), Jarosław Rzezak (Warsaw)

• 17:45-18:00 State-of the-art lecture:
Left main and multivessel coronary artery disease revasculatrization in 2015. Stephan Windecker (Bern)

• 18:00-18:40 Live case 4. A patient with left main disease
Hungarian experience from Budapest
Operators: TBD

• 18:40-19:20 Live case 5. A patient with multivessel coronary artery disease. Czech experience from Brno
Operators: Petr Kala

• 19:20-19:44 Recorded case. Romanian experience from Bucharest. Lucian Zarma (Bucharest)
• 19:44-19:50 Take-home message. Volkmar Falk (Zurich)

The end of EAPCI/EuroPCR @ WCCI Programme

17:00-18:35 ROOM C
Concurrent WCCI session. Forum on TAVI: case review
Chairmen: Anson Cheung (Vancouver), Dariusz Jagielak (Gdansk), Dominique Himbert (Paris)
Panelists: Sławomir Dobrzycki (Białystok), Maciej Lesiak (Poznan), Radosław Parma (Katowice), Jan Z. Peruga (Łódź), Krzysztof Reczuch (Wroclaw), Krzysztof Wilczek (Zabrze)

• 17:00-17:05 Learning objectives. Dariusz Jagielak (Gdansk)
• 17:05-17-20 Case 1. Marian Branny (Tesin)
• 17:20-17:25 Discussion
• 17:25-17:40 Case 2. Maciej Dąbrowski (Warsaw)
• 17:40-17:45 Discussion
• 17:45-18:00 Case 3. Rolf Birkemeyer (Ulm)
• 18:05-18:10 Discussion
• 18:10-18:25: Case 4. Janusz Kochman (Warsaw)
• 18:25-18:30 Discussion
18:30-18:45 Case 5. Krzysztof Wilczek (Zabrze)
18:45-18:50 Discussion
18:50-18:55 Take-home message. Anson Cheung (Vancouver)

9:00-19:00 AIDA ROOM
Medtronic Innovation Village

 

9:00- 18:00
Medtronic Innovating Room

New Cardiovascular Technologies (Coronary, TAVI & RDN therapies)

7:45-9:00 ROOM A
General Assembly of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society

9:00-12:18 ROOM A
SESSION 1. Left Atrial Appendix Closure (LAAC)
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), David Meerkin (Jerusalem), Grzegorz Smolka (Katowice)
Panelists: Pawel Kralisz (Białystok), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Janusz Kochman (Warsaw), Robert J. Gil (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Janusz Sławin (Wrocław)

• 9:00-9:12 New Guidelines and Recommendations for LAAC. Farrel Hellig (Johannesburg)
• 9:12-9:24 Amplatzer Cardiac Plug – step-by-step. David Meerkin (Jerusalem)
• 9:24-10:04 Live Case 1. Left atrial appendage closure with Amplatzer Cardiac Plug
Operators: Zbigniew Kalarus (Zabrze), Radosław Pracoń (Warsaw)
• 10:04-10:26 TEE assessment before, during and after LAAC. Marek Konka (Warszawa)
• 10:26-10:38 Cardiac CT Angiography assessment before and after LAAC. Cezary Kępka (Warszawa)
• 10:38-10: 50 Left atrial anatomy revisited. Witold Streb (Zabrze)
• 10:50-11:02 Watchman step-by-step. Grzegorz Smolka (Katowice)
• 11:02-11:42 LIVE CASE 2. Left atrial appendage closure with Watchman
Operators: Marek Grygier (Poznan), Radosław Pracoń (Warszawa)
• 11:42-11:54 Lariat step-by-step. Krzysztof Bartuś (Krakow)
• 11:54-12:06 Post device implant: follow-up and pharmacological strategies. Zbigniew Kalarus (Zabrze)
• 12:06-12:18 Left atrial appendage closure beyond ACP, Watchman and Lariat. Jai-Wun Park (Koburg)

9:00-12:05 ROOM B
Peripheral Interventions and transcatheter treatment of arterial hypertension.
Chairmen: Andrzej Ochała (Katowice), Wacław Kuczmik (Katowice), Paweł Buszman (Ustron)
Panelists: Dobrin Vassilev (Sofia), Tadeusz Przewłocki) (Krakow), Jacek Kądziela (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Tomasz Jargiełło (Lublin), Stanislaw Bartuś (Krakow)

• 9:00-9:15 When and how to treat below the ankle – Roberto Ferraresi (Milan)
•  9:15-9:30 Drug-eluting balloons: RCTs and registries results in peripherals. Stanislaw Bartuś (Krakow)
• 9:30-9:45 Endovascular repair should be the primary treatment for patients with peripheral artery disease. Wacław Kuczmik (Katowice)
• 9:45-10:00 In stent restenosis after the treatment of femoropopliteal arteries – Hans Krankenberg (Bad Bevensen)
• 10:00-10:15 Mechanical debulking in the therapy of acute and subacute ischemia of lower limbs. Miroslav Bulvas (Prague)
• 10:15-10:30 Still discussing on carotid revascularisation. Piotr Pieniążek (Krakow)

• 10:30-11:10 LIVE-IN-A-BOX Case 1. Stenting of the aneurysm of descending aorta.
Operators: TBD
• 11:10-11:25 Sympathetic renal denrevation: where we are in 2015? Felix Mahfoud (Homburg/Saar)
• 11:25-11:40 Central arteriovenous anastomosis for patients with uncontrolled hypertension: ROX CONTROL HTN Study. Jacek Kądziela (Warsaw)
• 11:40-11:55 Discussion
• 11:55-12:05 Wrap-up. Andrzej Ochała

9:00-12:06 ROOM C
SESSION 2: New Frontiers in the Treatment of Mitral Valve

• Part 1. Transcathete Mitral Valve Repair
Chairmen: Marek A. Deja (Katowice), Dominique Himbert (Paris), Witold Rużyłło (Warsaw)
Panelists: Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Arkadiusz Pietrasik (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław)

• 9:00-9:12 Natural history and prognostic implications of ischemic mitral regurgitation: how and when to intervene to impact the course of the disease? Piotr Hoffman (Warsaw)
• 9:12-9:24 Biological Prosthesis for Everyone – in the Era of Transcatheter Mitral Valve-in-Valve Implantation. Anson Cheung (Vancouver)
• 9:24-9:36 Transcatheter treatments overview – Edge-to-edge repair. Adam Sukiennik (Bydgoszcz)
• 9:36-9:48 Transcatheter treatments overview – indirect annuloplasty. Tomasz Siminiak (Poznan)
• 9:48-10:00 Transcatheter treatments overview – direct annuloplasty: the new horizons. Adam Groothuis (New York)
• 10:00-10:12 Can we predict outcomes of mitral valve interventions – ECHO insights. Piotr Szymański (Warsaw)
• 10:12-10:42 LIVE-IN-A-BOX Case2. Percutaneous mitral annuloplasty with Mitralign Bident system.
Operators: TBD

• Part 2. Transcatheter Mitral Valve Implantation (TMVI)
Chairmen: Tomasz Hryniewiecki (Warsaw), Kazimierz Widenka (Rzeszów), TBD
Panelists: Grzegorz Smolka (Katowice), Piotr Suwalski (Warsaw), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Dariusz Jagielak (Gdańsk), Janusz Kochman (Warsaw), Tomasz Hirnle (Białystok)

• Featured Lectures part 1
• 
10:42-10:54 Transvenous TMVI in a native mitral valve. Dominique Himbert (Paris)
• 10:54-11:06 First-in-Man transapical implantation of the new mitral valve prosthesis. Anson Cheung (Vancouver)
• 11:06-11:36 LIVE-IN-A-BOX 3. Transapical TMVI and TAVI in native valves. Adam Witkowski (Warsaw)

• Faetured Lectures part 2
• 
11:36-11:51 Transcatheter Pulmonary Valve Implantation: A Single Center 6 Year Experience Witold Rużyłło (Warsaw)
• 11:51-12:06 TAVI in 2015 and beyond. Michael Haude (Neuss)
• 12:07-12:22 Update metallics caffolds. Michael Haude (Neuss)

12:30-13:30 ROOM A
Luncheon Session 1. Mastering Complexity
Sponsored by unrestricted grant by TERUMO
Chairs: Prof. Maciej Lesiak (Poznan), Prof. Adam Witkowski (Warsaw)
1. Introduction and objectives. Adam Witkowski (5 min)
2. Case presentation: bifurcation with Ultimaster and Accuforce. To be discussed the methods for the treatment and the choice of the materials based on available clinical data. TBD (10min)
3. 3D-OCT-guided bifurcation stenting. Maciej Lesiak (20 min)
4. Case presentation: complex PCI with Ultimaster through transradial approach. To be discussed the choice of the access site, methods for the treatment and used materials. TBD. (10 min)
5. Transradial Approach for Complex PCI: pushing boundaries. Adam Witkowski (20 min)
6. Discussion (15 min)
7. Take-home message. Maciej Lesiak (10 min)

12:30-13:30 ROOM B

Luncheon Session 2. Sponsored by unrestricted grant by Astra Zeneca.
Chory po zawale serca – jak poprawić rokowanie? Rola wsparcia psychologicznego i prawnego w realizacji optymalnego leczenia chorych z OZW.

12:30-13:30 ROOM HEMISPHERE (level -1)
LuncheonSession 4. Sponsored by unrestricted grant by GE

13:30-15:30 ROOM A
Session 3. Post-CABG patient: What is the optimal treatment?
Chairmen: Maciej Lesiak (Poznan), Volkmar Falk (Berlin), Adam Witkowski (Warsaw)
Panelists: Joseph Elias (Beirut), Mariusz Gąsior (Zabrze), Adam Kern (Olsztyn), Krzysztof Milewski (Ustron), Janusz Rzeźniczak (Poznan), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Dobrin Vassilev (Sofia)

• 13:30-14:10 Live Case 3. PCI in a patient after CABG surgery.
Operators: S. Dobrzycki (Białystok), K. Kukuła (Warsaw)
• 14:10 -14:20 Learning objectives. Volkmar Falk (Berlin)
• 14:20-14:35 Post CABG patients in the new ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularization. Dobrin Vassilev (Sofia)
• 14:35-14:50 Risks and benefits for re-do CABG. Piotr Suwalski (Warsaw)
• 14:50-15:05 Protection devices in post-CABG patients undergoing PCI – Do we really need them? Does device selection matter? Bela Merkely (Budapest)
• 15:05-15:20 CTO treatment in post CABG patients – when, whom and how? Leszek Bryniarski (Krakow)
• 15:20-15:30 Take-home message. Maciej Lesiak (Poznan)

• 15:30-15:45 Featured Lecture Part 3
Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials on Safety and Efficacy of Heparin versus Bivalirudin in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Stefan Grajek (Poznan)

13:30-15:50 ROOM B
Session 4. Open questions in TAVI
Chairmen: Dominique Himbert (Paris), Adam Witkowski (Warsaw), Michael Haude (Neuss)
Panelists: Goran Olivecrona (Lund/Copenhagen), Rolf Birkemeyer (Ulm), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Janusz Kochman (Warsaw), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Eberhardt Grube (Bonn)

Open questions in TAVI: How to optimally guide patient selection?
• 
13:30-13:42 Optimal TAVI diagnostics: the role of ECHO. Agnieszka Pawlak (Warsaw)
• 13:42-13:54 Optimal TAVI diagnostics: the role of MSCT. Jan Głowacki (Zabrze)

Open questions in TAVI: procedural issues and outcomes
• 
13:54-14:06 Stroke and TAVI: How to optimally protect the brain? Eberhardt Grube (Bonn)
• 14:06-14:18 Clinical experience with LOTUS valve. TBD
• 14:18-14:30 How to avoid and managevascular and bleeding complications? Ralf Birkemeyer (Ulm)
• 14:30-14:42 TAVI for intermediate risk patients – ready for prime time? Ariel Finkelstein (Tel Aviv)

• 14:42-15:32 Live Case 4. TAVI with EVOLUTE valve. 
Operators: Zbigniew Chmielak (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw)
15:32-15:44 Valve-in valve TAVI. Piotr Olszówka (Rzeszów)
• 15:44-15:50 Take-homemessage. Adam Witkowski (Warsaw)

13:30-15:30 ROOM C
Session 5.
Daily coronary imaging and physiology.
Chairmen: Giuseppe De Luca (Novara), Robert J. Gil (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow)
Panelists: Ivo Petrov (Sofia), Gennadyi Hubulava (St. Petersburg), PawełTyczyński (Warsaw), Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Vasil Velchev (Sofia)

• 13:30-14:10 Live Case 5. PCI in a patient with multivessel CAD.
Operators: Jarosław Wójcik (Lublin), Michał Ciszewski (Warsaw)
• 14:10-14:20 Learning objectives. Robert J. Gil (Warsaw)
• 14:20-14:35 IVUS for left main disease. Jerzy Pręgowski (Warsaw)
• 14:35-14:50 IVUS / OCT for stent optimalization – Wojciech Wojakowski (Katowice)
• 14:50-15:05 IFR and FFR for intermediate coronary lesions – together or alone? Jacek Legutko (Krakow)
• 15:05-15:20 OCT for stent failure. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
• 15:20-15:30 Take-home message. Giuseppe De Luca (Novara)

15:30-15: 50 COFFEE BREAK

9:00-14:00 AIDA ROOM
Medtronic Innovation Village

 

9:00-13:00
Medtronic Innovating Room

New Cardiovascular Technologies (Coronary, TAVI & RDN therapies)

08:00-08:15
Welcome: Outline of the Programme and rules
What? Why? How?

08:15-10:00
A patient with stable coronary artery disease
I. Global appraisal of patient’s presentation
• clinical presentation
• key biochemical markers
• key diagnostic tests
• Coronaro-angiogram
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

10:00-10:15 BREAK

10:15-12:00
II. Decision-making process
• Does our patient require a myocardial revascularization?
• Different diagnostic modalities IVUS, FFR and OCT
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:30
III. PCI procedure is decided
Before PCI
• Plan your strategy
• Plan your material
Procedure: tips and hints
• Some specific issues
• Different assessment modalities IVUS, FFR and OCT
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

14:30-14:45 BREAK

14:45-15:45
IV. How to prevent and manage the most frequent complications?
Part 1
Case based discussions

• Dissection
• Perforation
Complication cases from the participants
Speakers: Davide Capodanno,  Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski

15:45-16:00
IV. Post PCI
• In hospital
• At discharge

16:00-16:15 BREAK

16:15-17:00
Synthesis / Lecture
How to analyze and reflect on a published study?
Speaker: Davide Capodanno

17:00 17:30
Wrap up / Conclusions

Capture d’écran 2015-01-06 à 17.30.06

Miejsce Warsztatów

Hotel InterContinental
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa, Polska
telefon: +48 22 328 8888, 00800 311 1216
www.warszawa.intercontinental.com

Hotel InterContinental jest położony w samym centrum Warszawy. Jest to jeden z najwyższych budynków w mieście o unikalnej i nowoczesnej architekturze. Idealna lokalizacja hotelu umożliwia szybki dostęp do atrakcji turystycznych, które warto odwiedzić podczas pobytu w stolicy, takich jak Warszawska Starówka, Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele innych. Hotel znajduje się również w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego Dworca Kolejowego, Pałacu Kultury i Nauki oraz Centrum Handlowego Złote Tarasy.

Opłata za warsztaty

Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w Warsztatach (14-16 kwietnia 2015), materiały warsztatowe, wstęp na powierzchnię wystawienniczą, napoje kawa, herbata oraz lunche. Wystawiamy faktury.

LEKARZE

1 dzień – Opłata rejestracyjna dla lekarzy za jeden dzień uczestnictwa w konferencji 440 zł
3 dni
– Opłata rejestracyjna dla lekarzy wniesiona za trzy dni konferencji łącznie podlega rabatowi  1.150 zł


PIELĘGNIARKI I TECHNICY

1 dzień – Opłata rejestracyjna dla pielęgniarek i techników za jeden dzień uczestnictwa w konferencji 65 zł
3 dni
– Opłata rejestracyjna dla pielęgniarek i techników wniesiona za trzy dni konferencji łącznie podlega rabatowi 180 zł

Porady dla podróżujących

ELEKTRYCZNOŚĆ
Prąd elektryczny w Polsce  ma napięcie 220V.

WALUTA
Jednostką walutową jest polski złoty (PLN). W większości hoteli, restauracjach i sklepach są akceptowane karty Visa lub Mastercard. Bankomaty są powszechnie dostępne w Warszawie i nie ma żadnych trudności, aby wypłacić gotówkę.

WODA
Woda z kranu jest oczyszczona i zdatna do picia.

WYMAGANIA ZDROWOTNE / UBEZPIECZENIA
Sekretariat Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, utraty lub uszkodzenia mienia należącego do uczestników (lub osób towarzyszących). Uczestnicy powinni dokonać własnych ustaleń dotyczących kwestii zdrowotnych i ubezpieczeń turystycznych.

SŁUŻBY RATUNKOWE
Z telefonu stacjonarnego:
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
999 – Pogotowie Ratunkowe
986 – Straż Miejska

Z telefonu komórkowego:
112 – Połączenie alarmowe

JĘZYK
Językiem urzędowym jest język polski

NUMER KIERUNKOWY
Numer kierunkowy Polski +48
Numer kierunkowy Warszawa 22

RÓŻNICA CZASOWA
+1 godzina UTC / GMT

Dyrektorzy WCCI

Robert J. Gil, MD, PhD, FESC, Warsaw; Adam Witkowski, MD, PhD, FESC, Warsaw

Komitet organizacyjny

Maciej Dąbrowski (Co-Chair), Sławomir Gołębiewski, Aneta Gziut, Jacek Kądziela, Rafał Krzyżewski, Piotr Kwiatkowski, Tomasz Pawłowski (Co-Chair), Renata Pazio-Jurek (secretary), Jerzy Pręgowski, Hanna Rdzanek (secretary), Jarosław Rzezak (secretary), Piotr Seweryniak, Marta Strzelczyk (secretary), Zbigniew Śliwiński.

Zaproszeni wykładowcy

International Faculty

Ralf Birkemeyer (Ulm), Marian Branny (Tesin), Carlo Briguori (Naples), Miroslav Bulvas (Prague), Anson Cheung (Vancouver), Ricardo Costa (Sao Paulo), Joseph Elias (Beirut), Andrejs Erglis (Riga), Volkmar Falk (Zurich), Roberto Ferraresi (Milan), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Alfredo Galassi (Catania), Adam Groothuis (New York), Eberhardt Grube (Bonn), Michael Haude (Neuss), Farrel Hellig (Johannesburg), Dominique Himbert (Paris), Gennadyi Hubulava (St. Petersburg), Stanislas Juhas (Kosice), Petr Kala (Brno), Ki-Seok Kim (Jeju Island), Jan Kovac (Leicester), Hans Krankenberg (Bad Bevensen), Sung Yun Lee (Seul), Giuseppe De Luca (Novara), Felix Mahfoud (Homburg/Saar), David Meerkin (Jerusalem), Bela Merkely (Budapest), Christoph Naber (Essen), Ravi Nair (Cleveland/Abu Dhabi), Goran Olivecrona (Copenhagen), Jai-Wun Park (Koburg), Ivo Petrov (Sofia), Denys Sebov (Odessa), Pranas Serpytis (Vilnius), Goran Stankovic (Belgrade), Walery Stelmaszuk (Mińsk), Dobrin Vassilev (Sofia), Vasil Velchev (Sofia), William Wijns (Aalst), Stephan Windecker (Bern), Lucian Zarma (Bucharest).

 Polish Faculty

Tomasz Andrzejewski (Warsaw), Rafał Baranowski (Warsaw), Krzysztof Bartuś (Kraków), Stanisław Bartuś (Kraków), Leszek Bryniarski (Kraków), Paweł Buszman (Ustroń), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Dariusz Ciećwierz (Gdańsk), Michał Ciszewski (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw), Marek A. Deja (Katowice), Marcin Demkow (Warsaw), Artur Dębski (Warsaw), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Dariusz Dudek (Kraków), Mariusz Gąsior (Zabrze), Robert J. Gil (Warsaw), Jan Głowacki (Katowice), Sławomir Gołębiewski (Warsaw), Stefan Grajek (Poznań), Marek Grygier (Poznań), Tomasz Hirnle (Białystok), Piotr Hoffman (Warsaw), Tomasz Hryniewiecki (Warsaw), Dariusz Jagielak (Gdańsk), Piotr Jankowski (Kraków), Tomasz Jargiełło (Lublin), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Katarzyna Kalin (Warsaw), Zofia Kamińska (Warsaw), Jacek Kądziela (Warsaw), Adam Kern (Olsztyn), Cezary Kępka (Warsaw), Mariusz Kłopotowski (Warsaw), Janusz Kochman (Warsaw), Marek Konka (Warsaw), Maciej Koperski (Warsaw), Paweł Kralisz (Białystok), Wacław Kuczmik (Katowice), Krzysztof Kukuła (Warsaw), Piotr Kwiatkowski (Warsaw), Jacek Legutko (Krakow), Maciej Lesiak (Poznań), Krzysztof Milewski (Ustroń), Agnieszka Nazaruk (Warsaw), Andrzej Ochała (Katowice), Piotr Olszówka (Rzeszów), Grzegorz Opolski (Warsaw), Maksymilian Opolski (Warsaw), Radosław Parma (Katowice), Agnieszka Pawlak (Warsaw), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Jan Zbigniew Peruga (Łódź), Piotr Pieniążek (Kraków), Arkadiusz Pietrasik (Warsaw), Radosław Pracoń (Warsaw), Jerzy Pręgowski (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Krakow), Dominika Pyszno-Prokopowicz (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław), Jerzy Rekosz (Warsaw), Hanna Rdzanek (Warsaw), Witold Rużyłło (Warsaw), Jarosław Rzezak (Warsaw), Janusz Rzeźniczak (Poznań), Tomasz Siminiak (Poznań), Janusz Sławin (Wrocław), Grzegorz Smolka (Katowice), Krzysztof Skrzos (Warsaw), Janina Stępińska (Warsaw), Adam Stępka (Kutno), Witold Streb (Zabrze), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Piotr Suwalski (Warsaw), Łukasz Szumowski (Warsaw), Piotr Szymański (Warsaw), Maciej Tyczyński (Warsaw), Paweł Tyczyński (Warsaw), Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Wojciech Wąsek (Warsaw), Kazimierz Widenka (Rzeszów), Krzysztof Wilczek (Zabrze), Adam Witkowski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice), Małgorzata Wolszczak (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Damian Zięcik (Warsaw), Krzysztof Żmudka (Kraków).

PROF. DR HAB. MED. ROBERT J. GIL

Prof. dr hab. med. Robert Julian Gil od 2001 jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W okresie 1997- 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a przez następne 3 lata był członkiem jej Zarządu (jako Past-President). Od grudnia 2001 roku wchodzi w skład powołanego przez Ministra Zdrowia RP Zespołu Ekspertów ds. akredytacji w dziedzinie kardiologii. Od października 2002 pełni funkcję Konsultanta Służby Zdrowia MSWiA w dziedzinie kardiologii.Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie ultrasonograficznej ocenie blaszki miażdżycowej, ocenie istotności zwężenia wieńcowego oraz diagnostyki i leczenia zmian złożonych, w tym bifurkacycjnych. Interesuje się również wykorzystaniem przezskórnej rewaskularyzacji w ostrych zespołach wieńcowych. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych oceniających leki oraz urządzenia wspomagające angioplastykę wieńcową.Ma w swoim dorobku blisko 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, z których blisko 50 opublikowanych zostało w czasopismach zagranicznych. Poza tym jest współautorem 30 rozdziałów książek poświęconych kardiologii interwencyjnej oraz blisko 300 doniesień zjazdowych, z których około 80 było przedstawianych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych z zakresu elektrofizjologii klinicznej oraz kardiologii inwazyjnej.Jest współautorem wytycznych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczących postępowania w przezskórnych procedurach zabiegowych.

Od 1994 roku recenzent naukowy miesięcznika Kardiologia Polska, od 1998 Folia Cardiologica (obecnie Cardiology Journal), a od 2000 roku Polskiego Przeglądu Kardiologicznego. Ponadto we wszystkich tych czasopismach jest członkiem Rad Redakcyjnych.

Od 1999 roku aktywnie działał w Grupie Roboczej ds. krążenia wieńcowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), która we wrześniu 2006 przekształciła się w Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-naczyniowych (EAPCI). W czerwcu 2000 roku uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Od 2001 roku regularnie zapraszany do czynnego udziału (ang. Faculty member) w organizowanych w Europie prestiżowych Kongresów (ESC) oraz Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej (EuroPCR , Lugano).

f_logo  Profesor Robert Gil

PROF. DR HAB. MED. ADAM WITKOWSKI, FESC

CURRICULUM VITAE

Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii
Alpejska 42, 04-628 Warszawa, PL

Tel: +48 22 812 41 64, +48 22 34 34 127
Fax: +48 22 34 34 506
Tel. kom.: +48 602 27 23 88
E-mail: witkowski@hbz.com.pl

Urodzony: Poznań, Polska 01.08.1958
Studia: Akademia Medyczna w Warszawie 1976 – 1983

Szkolenia zawodowe:
Sześć tygodni stażu w klinice kardiologii szpitala Uniwersytetu Maryland, Baltimore, USA, lipiec – sierpień 1980
Staż podyplomowy 1983 – 1984
I° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1986
Dwa tygodnie szkolenia w pracowni hemodynamicznej szpitala Uniwersytetu Vaudois, Lozanna, Szwajcaria maj 1989
6th kurs „Interventional Cardiology” Genewa, Szwajcaria czerwiec 1989
II° specjalizacji, choroby wewnętrzne 1990
Kurs „Advanced Angioplasty”, Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, Londyn, Anglia, maj 1992
Doktorat czerwiec 1993
Specjalizacja z kardiologii listopad 1996
Habilitacja czerwiec 2001

Stanowiska ipełnione funkcje:
Asystent i starszy asystent, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna, Instytut Kardiologii, Warszawa 1983 – 1993
Adiunkt, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa 1993 – 2001
Zastępca Kierownika, II Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytut Kardiologii, Warszawa od 1998
Docent, Instytut Kardiologii, Warszawa od 2001
Fellowship of the European Society of 2003 Cardiology
Przewodniczący Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK od 2004

Najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze:
CAPE (1990 – 92)
MATTIS (1996)
EXCITE (1998)
RACE – CAR (1999)
ICARUS I+II (1999-2000)
ADVANCE (1999)
PRESTO (1999-2000)
Taxus II (2001)
Taxus VI (2002)
Euroinject-1 (2002)
Agent-4 (2003)
ARTS II (2004)
Endeavor II (2005)
SYNTAX (2006)
FREEDOM (2006)

Zainteresowania zawodowe:
Przezskórne interwencje wieńcowe (PTCA, aterektomia, steny uwalniające leki, brachyterapia, angioplastyka tętnic szyjnych, ablacja przegrody w HOCM)

Praca naukowa:
Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z choroba niedokrwienną i z kardiomiopatią przerostową
Stenty w leczeniu ostrych powikłań PTCA
Wyniki wczesne i odległe zabiegów aterektomii kierunkowej
Porównanie wyników elektywnego stentowania i PTCA
Wyniki zabiegów alkoholowej ablacji przegrody w HOCM
Brachyterapia tętnic wieńcowych

Nagrody:
Nagroda II° Prezesa PTK 1995, 2001

f_logo  Profesor Adam Witkowski