23rd Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

10th-12th April 2019
Hotel Airport Okęcie, 17 Stycznia 24 St., Warsaw

    See WCCI
Archive
 • Workshop
  programme
 • About the
  workshop
 • Personalities
  workshops
 • Gallery:
  photos, video

Ladies and gentlemen
Dear Colleagues,

We are very pleased to invite you to the next, 23rd edition of the Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI). The event will take place at HOTEL AIRPORT OKĘCIE in Warsaw, 24 Komitetu Obrony Robotników Street, on 10-12 April 2019.

It is a renowned course recognised by interventional cardiologists not only in Poland but also in other European countries, USA, and Asia. WCCI is officially accredited by the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society, the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), and EuroPCR. Thanks to the collaboration with EAPCI and EuroPCR we are honoured to have excellent lecturers who are interventional cardiologist not only from Europe but from all around the world.

As usual, we prepared this year’s Course programme very carefully. The programme comprises three main scientific topics  supported with live case transmissions from operating theatres.

The first topic concerns coronary revascularization, the second revolves around structural heart diseases and valvular heart disease, whereas the third concerns peripheral artery disease. Let’s not forget about recently introduced changes in a health care system in Poland – on the first day there will be two debates on this subjects. To make the Course more attractive, all sessions will take place simultaneously in various rooms. Thanks to this, every WCCI attendee can individually pick the sessions which he or she finds to be the most interesting.

Just like every year, various live cases performed in cardiac catheterization laboratories at the Institute of Cardiology in Warsaw and, Invasive Cardiology Clinic at the Hospital of Internal Affaires and Administration in Warsaw, and also from centres with which we closely collaborate: Budapest, Brno, and Toulouse will be shown during the Course. Also, there will be lectures and discussions with world-renowned specialists in cardiology, cardiac surgery, angiology, invasive radiology, and vascular surgery.

As always, the Course programme includes satellite symposia that present recent clinical studies results and innovative treatment devices and techniques in interventional cardiology.

During the first day of the Course, there will be a Young Practitioners Master Class  in interventional cardiology organised under the auspices of AISN, EAPCI, and PCR. The Course is intended for young doctors from Central and Eastern Europe, those who are starting their activity in percutaneous coronary artery angioplasty and contribute to the popularisation of the Warsaw Course in Poland and abroad.

Registration surveys for the WCCI and for the Young Practitioners Master Class will be soon available on the Course website: www.wcci.pl

            We are looking forward to meet you at the 23rd Warsaw Course on Cardiovascular Interventions!

Directors of the WCCI

Professor Robert J. Gil             Professor Adam Witkowski

                                           

Workshop Programme /

WCCI PROGRAM (PDF) » WAR-CTO Symposium (PDF) »
 • 1 Day (Wednesday, April 10th, 2019, 10:00-20:30) 23 rd Warsaw Course on Cardiovascular Interventions
 • 2 Day (Thursday, April 11th, 2019, 7:00-17:05) 23rd Warsaw Course on Cardiovascular Interventions
 • 3 Day (Friday, April 12th, 2019, 7:00-12:42) 23rd Warsaw Course on Cardiovascular Interventions
 • 1 Day (Wednesday, April 10th, 2019, 8:30-17:15) 1st Warsaw CTO Symposium (WAR-CTO)

10:00-11:00 ROOM VEGA (1st floor)
Press Conference
Professor Robert Gil, WCCI Director
Professor Adam Witkowski, WCCI Director
Professor Piotr Ponikowski, President of the Polish Cardiac Society
Professor Wojciech Wojakowski, Chairman of the ACVI of the PCS
Professor Dariusz Dudek, President-Elect of the EAPCI

11:10-12:10 ROOM GALAXY 1
Session TBD

12:10-12:40 COFFEE BREAK

12:40-14:40 ROOM GALAXY 1
Session in Polish
Program leczenia ostrego niedokrwiennego udaru mózgu. Podsumowanie doświadczeń pierwszych miesięcy.
Panel: Łukasz Szumowski (Minister Zdrowia RP), Piotr Ponikowski (Prezes PTK), Andrzej Jacyna (Prezes NFZ), Danuta Ryglewicz (konsultant ds. Neurologii), Jerzy Walecki (konsultant ds. Radiologii), Tomasz Hryniewiecki (Dyrektor IK Warszawa), Wacław Kuczmik (Katowice), Marcin Maruszewski (Dyrektor CSK MSWiA, Warszawa), Jarosław Kaźmierczak (Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii), Wojciech Wojakowski (Przewodniczący AISN PTK), Dariusz Dudek, Przewodniczący EAPCI, Kraków), Wacław Kuczmik (Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Katowice), Jan Baron (Katowice), Tadeusz Popiela (Kraków), Ronen Leker (Jerusalem), Adam Witkowski (Prezes-Elekt PTK, Dyrektor WCCI), Robert J. Gil (Członek ZG PTK, Dyrektor WCCI).

12:40-12:50 Wprowadzenie w epidemiologię ostrego niedokrwiennego udaru mózgu. Robert J. Gil
12:50-13:02 Założenia pierwszego etapu pilotażu. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
13:02-13:14 Wyniki w oparciu o dane NFZ. Andrzej Jacyna, Prezes NFZ

Funkcjonalność programu interwencyjnego leczenia ostrego niedokrwiennego udaru mózgu z perspektywy:
13:14-13:24 Neurologów. Danuta Ryglewicz (Warszawa)
13:24-13:34 Radiologów inwazyjnych. Jan Baron (Katowice)
13:34-13:44 Kardiologów inwazyjnych. Wojciech Wojakowski (Katowice)
13:44-13:54 Chirurgów naczyniowych. Wacław Kuczmik (Katowice)
13:54-14:06 Acute stroke interventional treatment – Israel experience. Ronen Leker (Jerusalem)
14:06-14:40 Panek dyskusyjny: Co należy zrobić, aby program ostrego niedokrwiennego udaru mózgu rozszerzyć i dopracować? Prowadzący: Adam Witkowski

14:40-15:40 LUNCH (lunch boxes available at satellite symposia and in foyer)

10:00-11:30 ROOM CONCORDE (7th floor)
Session in Polish
Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Kardiologia inwazyjna u osób z wadą zastawkowa serca.
Przewodniczący: Dorota Krówczyńska (Warszawa), Piotr Hetman (Warszawa), Maria Walkiewicz (Warszawa)
1. Zespół kruchości u osób z chorobami sercowo-naczyniowym w wieku podeszłym. Beata Jankowska – Polańska (Wrocław)
2. Choroby współistniejące a wada zastawkowa serca – kwalifikacja. Mariola Kmiecicka (Warszawa)
3. Profilaktyka powikłań przed i po zabiegach na wadach zastawkowych serca. Krystyna Czapla (Zabrze)
4. Rehabilitacja pacjenta przed i po zabiegach na wadach zastawkowych serca. Tomasz Cichocki (Warszawa)

11:30-13:00 ROOM CONCORDE (7th floor)
Session in Polish
Walne Zgromadzenie Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

14:40-15:40 ROOM GALAXY 1
Satellite Lunch Symposium 1.
Symposium under the patronage of the Polish Cardiac Society
Hipercholesterolemia rodzinna – czy obecna refundacja jest optymalna?
1.
Sytuacja chorych po uzyskaniu refundacji jednego inhibitora PCSK9 – czy pacjenci mają pełny dostęp do wszystkich opcji terapeutycznych?
2. Czy w Polsce istnieje strategia leczenia chorych z hipercholesterolemią rodzinną?
3. Diagnozowanie hipercholesterolemii rodzinnej i stopień świadomości pacjentów.
4. Pacjenci z FH to pacjenci wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych – jakie mamy doniesienia nt. skutecznej redukcji występowania incydentów sercowo -naczyniowych w tej grupie chorych?
5. Współpraca lekarza i pacjenta w procesie terapeutycznym.
6.  Nowe wyzwania i wskazania do inhibitorów PCSK9.

Panellists: prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, dyrektor WCCI, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, prezydent-elekt EAPCI ESC, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, prezes PTK, dr n. med. Krzysztof Chlebus, I Katedra I Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Marek Kustosz, koalicja Serce dla Kardiologii, dr Radosław Sierpiński, doradca Ministra Zdrowia, Andrzej Śliwczyński, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, NFZ, Joanna Parkitna, p.o. dyrektora Wydziału Oceny Technologii AOTMiT, Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.
Moderator: Ewelina Zych-Myłek, ekspert komunikacji w ochronie zdrowia, CEO IQ.

14:40-15:40 Room GALAXY 2
Satellite Lunch Symposium 2.
Supported by unrestricted educational grant from BALTON
Session in Polish
Prowadzący: Robert J. Gil (Warszawa), Dobrin Vassiliev (Sofia)
Panellists: J. Wójcik (Nałęczów), A. Kern (Olsztyn), W. Jacheć (Zabrze), A. Lekston (Zabrze)
1. Wprowadzenie – Hubert Manikowski (Balton, PL)
2. BioSS LimC – optymalny stent do leczenia bifurkacji wieńcowych. R.J. Gil (Warszawa)
3. Valver – balon z wyboru do walwuloplastyki aortalnej z dostępu promieniowego. W. Wojakowski (Katowice)
4. River NC – pierwszy polski cewnik balonowy do „twardych” zwężeń wieńcowych. J. Bil (Warszawa)
5. MER – dobra alternatywa w przeskórnym leczeniu tętnic szyjnych. A. Kobayashi (Warszawa)
6. Dyskusja

14:40-15:40 ROOM Atlantis (1st floor)
Satellite Lunch Symposium 2.
Supported by unrestricted educational grant from TBD.

15:40-18:30 ROOM GALAXY 2
European Bifurcation Club session: Do we know everything about coronary bifurcation treatment?
Moderators: Robert J. Gil (Warsaw), ShaoLiang Chen (Nanjing), Avtandil Babunashvili (Moscow). Gary Mintz (New York)
Panellists: Adam Kern (Olsztyn), Jacek Legutko (Krakow), Maciej Lesiak (Poznan), Michał Hawranek (Zabrze), Wojciech Jacheć (Zabrze), Valery Gelev (Sofia), Adam Witkowski (Warsaw)

• 15:40-16:20 Life case 1. Patient with distal left main stenosis (PTS approach).
Operators: Dobrin Vassiliev (Sofia), Jarosław Rzezak (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Paweł Modzelewski (Warsaw)

16:20-16:35 Featured lecture:
Bifurcation stenting – clinical evidence and critical review of methodology. Petr Kala (Brno)

• 16:35- 17:20 Live case 2 from Brasil. PCI of “true” bifurcation lesion (two stents approach).
Operators: Alexander Abizaid (Sao Paulo, Brasil), Ricardo Costa (Sao Paulo, Brasil)      
17:20-17:32 How can we optimize bifurcation treatment? Jacek Legutko (Krakow)
17:32-17:40 Panel discussion

• 17:40-18:20 Live case 3. Bifurcation PCI in a patient with MVD CAD.
Operators: ShaoLiang Chen (Nanjing), Zbigniew Peruga (Łódź), Zbigniew Śliwiński (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Jacek Bil (Warsaw)
18:20-18:30 Wrap-up. Robert J. Gil (Warsaw)

9:00-17:15 ROOM GALAXY 3
1st Warsaw CTO Symposium (WAR-CTO) 2019 with live cases. Joint Symposium with European CTO Club.
FULL DAY COURSE. ATTEND, IF YOU ARE INTERESTED TO INTRODUCE CTO PROGRAMME IN YOUR CATH LAB AND LEARN PCI CTO TECHNIQUE!
Course Co-Directors: Paul Knaapen (Amsterdam), Alfredo Galassi (Catania), Maksymilian Opolski (Warsaw)

08.30-09.00 WELCOME AND REGISTRATION

Morning Session
Chair: Paul Knaapen (Amsterdam)
Panel: Leszek Bryniarski (Cracow), Peter Kayaert (Gent), Andrew Lucking (Oxford), Alex Nap (Amsterdam), Maksymilian Opolski (Warsaw), Daniel Weilenmann (St. Gallen), Wojciech Wojakowski (Katowice), Jarosław Wójcik (Nałęczów)
• 09.00-9.05 Opening – Adam Witkowski (Warsaw)
• 09.05-9.20 How to build a CTO program: putting the puzzle together – Paul Knaapen (Amsterdam)
• 09:20-9:35 Hybrid approach: the ABC of CTO operator – Maksymilian Opolski (Warsaw)
• 9:35-09:50 Antegrade wire escalation: nuts and bolts how to win by KO – Daniel Weilenmann (St. Gallen)
• 09:50-10.00 Guideliners and Trapliners: Luxury or necessity? – Paul Knaapen (Amsterdam)
• 10.00 Live Case 4 (MSWiA Hospital) – Alfredo Galassi (Catania), Tomasz Pawlowski (Warsaw)

11.30-12.00 COFFEE BREAK
• 12.00-12.15 Collateral selection and crossing: the Good, the Bad, and the Ugly – Andrew Lucking (Oxford)
• 12.15-12.30 I have crossed the collaterals: what’s next? – Alex Nap (Amsterdam)
• 12:30-12:45 New EU vs Global Guidelines on CTO PCI: the author’s perspective – Leszek Bryniarski (Cracow)

13.00-14.30 LUNCH BREAK

Afternoon Session
Chair: Maciej Lesiak (Poznan)
Panel: Jakub Drozd (Lublin), Peter Kayaert (Gent), Janusz Kochman (Warsaw), Andrew Lucking (Oxford),
Marek Radomski (Bydgoszcz), Daniel Weilenmann (St. Gallen), Jarosław Wójcik (Nałęczów), Sang-Wook Kim (Seoul)
• 14.30-14.45 Antegrade dissection re-entry: a blessing in disguise! – Peter Kayaert (Gent)
• 14.45 Live Case 5 (Institute of Cardiology) – Paul Knaapen (Amsterdam), Maksymilian Opolski (Warsaw)
• 15.30 Live Case 6 (Institute of Cardiology) – Alex Nap (Amsterdam), Artur Debski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice)

16:30-16.45 COFFEE BREAK
• 16:45-17.00 Well-developed and poorly-developed collaterals: good cop, bad cop or potayto potahto in determining indication for CTO PCI – Stefan Schumacher (Amsterdam)
• 17:00-17.15 Closing remarks and adjourn – Robert Gil (Warsaw)

18:30-20:30 ROOM STRATUS
Meeting of the Board of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.

7:00-8:00 ROOM VEGA (1st floor)
Meeting of the POLBOS LM and POLBOS 3 Trials Investigators.

8:00-9:30 ROOM GALAXY 2+3
Session in Polish
General Assembly of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.

9:30-11:00 SMT Workshop (Restaurant Polska – groud floor)
Workshop supported by unrestricted grant from SMT

9:30-10:35 ROOM GALAXY 2+3
Session 1.  Percutaneous left ventricle assist devices: when, to whom and what.
Chairmen: Piotr Suwalski (Warsaw), Dariusz Dudek (Kraków), Emanuele Barbato (Aalst/Naples), Agnieszka Tycińska (Białystok)
Panelists: Zbigniew Chmielak (Warsaw), Piotr Waciński (Lublin), Michał Hawranek (Zabrze), Pranas Serpytis (Vilnius), ShaoLiang Chen (Nanjing), Avtandil Babunashvili (Moscow)

9:30-9:40 What is available? A critical review of current data. Ravi Nair (Cleveland)
9:40-9:50 When LVAD should be used in everyday clinical practice in Cath Lab? Harald Mudra

• 9:50-10:25 Live case 1. High risk PCI with percutaneous assist device (iVAC 2L)
Operators: Robert J. Gil (Warsaw), Michał Hawranek (Zabrze)
FFR/IVUS/OCT: Jacek Bil (Warsaw)

10:25-10:35 Roundtable discussion and wrap-up. Emanuele Barbato (Aalst/Naples)

10:35-11:50 ROOM GALAXY 2+3
Session 2. DES, DCB and BRS: State of the art.  Do we need all of them?
Chairmen: Ralf Birkemeyer (Ulm), Adam Witkowski (Warsaw), Jarosław Wójcik (Lublin), Sinjo Sonoda (Fukuoka)
Panelists: Zenon Huczek (Warsaw), Aleksander Araszkiewicz (Poznań), Adrian Włodarczyk (Lubin), Paweł Dąbrowski (Zamość), Jerzy Sacha (Opole), ShaoLiang Chen (Nanjing), Ahmed Magdy (Cairo)

10.35:10:45 DES. Sinjo Sonoda (Fukuoka)
10:45-10:55 DCB. Piotr Buszman (Ustroń)
• 10:55-11:05 BRS. Andreas Baumbach (London)
11:05-11:15 Discussion and wrap-up. Ralf Birekemeyer (Ulm)

• 11:15-11:50 Live case 2. IVUS guided PCI with BRS.
Operators: Robert J. Gil, Łukasz Rzeszutko (Kraków)
FFR/IVUS/OCT: Jacek Bil (Warsaw)

11:50-12:30 ROOM GALAXY 2+ 3
Session 2. Contemporary antithrombotic treatment used during PCI – do we respect ESC guidelines?
Chairmen: Andreas Baumbach (London), Janina Stępińska (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice)
Panelists: Maciej Dąbrowski (Warsaw), Tomasz Roleder (Wrocław), Young-Joon Hong (Gwangju), Jerzy Sacha (Opole), Jarosław Kasprzak (Łódź), Ravi Nair (Cleveland), Bagrat Alekyan (Moscow), Tae Jin Yeon (Seoul)

11:50-11:59 Unfractionated and low-molecular heparins. Krzysztof Kukuła (Warsaw)
11:59-12:08 Bivalirudin. Emanuele Brabato (Aalst/Naples)
12:08-12:17 IIb/IIIa inhibitors and cangrelor. Ralf Birekemyer (Ulm)
12:17-12:26 Anithrombotic and antiplatelets. Who will benefit from combined therapy? Marek Gierlotka (Opole)
12.26–12.30 Bivalirudin use in the acute coronary syndrome in patients undergoing percutaneous coronary interventions in Poland: consensus statement of expert group from the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.  Dariusz Dudek (Kraków)

12:30-13:10 ROOM GALAXY 2+3
Opening Ceremony
1. Robert J. Gil, WCCI Director
2. Adam Witkowski, WCC Director, President-Elect of the Polish Cardiac Society
3. Wojciech Wojakowski, Chairman of Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society
4. Andreas Baumbach, President of EAPCI
5. ANDREAS AWARD

13:10-13:20 COFFEE BREAK

PCR SESSION @ WCCI
13:20-17:50 PCR Learning Pathway on Left Main treatment

13:20-14:20 ROOM GALAXY 2+3
Facilitators: Robert j. Gil (Warsaw), Maciej Lesiak (Poznań)
Media Driver: Paweł Modzelewski (Warsaw)
Live-in-a box case (40 min)

14:20-15:20 LUNCH

14:20-15:20 ROOM GALAXY 2+3
Satellite Lunch Symposium
Supported by unrestricted grant by ABBOTT

Session in Polish
Jak poprawić bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów PCI w 2019 roku?
Moderator: Adam Witkowski (Warszawa)
Panel: Dariusz Dudek (Kraków), Jacek Legutko (Kraków)
1. „Precision guided PCI” – optymalizacja zabiegów PCI w Polsce. Dariusz Dudek (Kraków)
2. Rola OCT w zabiegach PCI – co wiemy, dokąd zmierzamy? Janusz Kochman (Warszawa)
3. Wszechstronna ocena fizjologiczna krążenia wieńcowego. Jacek Legutko (Kraków)

Przypadki kliniczne:
1. Złożony zabieg PCI z FFR – Kamil Gugała (Białystok)
2. Przypadek z zastosowaniem OCT. Tomasz Roleder (Wrocław)

Dyskusja.

14:20-15:20 ROOM ATLANTIS (1st floor)
Satellite Lunch Symposium
Supported by unrestricted grant by Philips IGT-D

How can we further improve outcomes of PCI?
Moderator: Robert J. Gil (Warszawa)
Panel: Gary Mintz (Washington DC), Tomasz Pawłowski (Warsaw),
1. What science tells us today about the need to optimize PCI? Gary Mintz (Washington DC)
2. The role of iFR/IVUS/Angio coregisration in clinical practice and case presentation. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
3. Discussion
4. Take home message. Robert J. Gil (Warsaw)

14:20-15:20 ROOM VEGA (1st floor) 
Editorial Board Meeting of the Advances in Interventional Cardiology.

PCR SESSION @ WCCI

15:20-16:00 ROOM GALAXY 2+3
How Should I treat Left Main Stenosis? Part 1.
Chairmen: Andreas Baumbach (London), Jacek Legutko (Kraków)
Panellists: Ran Kornowski (Petah Tikva), Mateusz Tajstra (Zabrze), Zenon Huczek (Warsaw)

15:20-15:25 Introduction and objectives. Andreas Baumbach (London)

Case 1.
Speaker 1: Case presentation (5 minutes) Jerzy Sacha (Opole)
Expert 1: How would I treat? (7 minutes) Emanuele Barbato (Aalst/Naples)
Expert 2: How would I treat? (7 minutes) Zbigniew Chmielak (Warsaw)
Speaker 1 (5 minutes) Jerzy Sacha (Opole)
Discussion – 10 minutes
Consensus (5 minutes). Jacek Legutko (Kraków)

16:00-16:10 COFFEE BREAK

PCR SESSION @ WCCI

16:10-16:54 ROOM GALAXY 2+3
How Should I treat Left Main Stenosis? Part 2.
Chairmen: Emanuele Barbato (Aalst/Naples), Maciej Lesiak (Poznań)
Panelists: Ralf Birkemeyer (Ulm), Harald Mudra (Munich), Jerzy Sacha (Opole)

16:10-16:15 Introduction and objectives. Maciej Lesiak (Poznań)

Case 2.
Speaker 2: Case presentation (5 minutes) Michał Hawranek (Zabrze)
Expert 1: How would I treat? (7 minutes) Andrejs Erglis (Riga)
Expert 2: How would I treat? (7 minutes) Tomasz Pawłowski (Warsaw)
Speaker 2: How did I treat. (5 minutes) Michał Hawranek (Zabrze)
Discussion. (10 minutes)
Consensus (5 minutes). Emanuele Barbato (Aalst/Naples)

17:00-18:35 ROOM GALAXY 2+3
Live case broadcasts from our friendly centres
Chairmen: Ralf Birkemeyer (Ulm), Ahmed Magdy (Cairo), Robert J. Gil (Warsaw)
Panelists: Jarosław Wójcik (Lublin), Paweł Dąbrowski (Zamość), Piotr Buszman (Ustroń), Jarosław Zalewski (Kraków), Kiseok-Kim (Jeju), Adam Sukiennik (Bydgoszcz)

17:00-17:05 Few words on our cooperation. Robert J. Gil (Warsaw)
• 17:00-17:40 Live case 3 from India. A patient with multivessel coronary artery disease. How we deal with these cases in India?
Operators: TBD
• 17:00-18:20 Live case 4 from Sofia. A patient with PAD and SCAD – Bulgarian model and experience.
Operators: Valery Gelev

18:20-18:35 Wrap-up. Ahmed Magdy (Cairo)

18:35-18:50 COFFEE BREAK

18:50-20:10 ROOM GALAXY 2+3
Session 3. Hybrid revascularization – just efemera or real-life option for patients with MVD CAD?
Chairmen: Emanuele Barbato (Aalst/Naples), Marek Deja (Katowice), Robert J. Gil (Warsaw)
Panelists: Maciej Lesiak (Poznań), Valery Stelmashok (Minsk), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Krzysztof Kuśmierski (Warszawa), Aleksander Araszkiewicz (Poznań), Marcin Maruszewski (Warsaw)

18:50-19:00 A critical review of available data. Robert J. Gil (Warsaw)

• 19:00-19:40 Live case 5. PCI of LCX and RCA after LIMA grafting to LAD
Operators: Piotr Buszman (Bielsko Biała), Zbigniew Śliwiński (Warsaw)
IVUS/FFR/OCT: Jacek Bil (Warsaw

19:40-19:50 Hybrid Revascularization – cardiac surgeon point of view. Piotr Suwalski (Warsaw)
19:50-20:00 Hybrid Revascularization – interventionalist point of view. Paweł Buszman (Katowice/Ustroń)
20:00-20:10 Panel discussion and wrap-up.

09:30-10:30 ROOM GALAXY 1
Special Session of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society: Focus on optimal treatment for patients with heart failure in Poland.
Session in Polish
Chairmen: Stanisław Bartuś (Kraków), Robert J. Gil (Warsaw), Adam Witkowski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice)
Panel: Jacek Legutko (Kraków), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Agnieszka Pawlak (Warszawa), Andrzej Kleinrok (Zamość), Mariusz Gąsior (Zabrze), Piotr Feusette (Opole), Tomasz Hryniewiecki (Warszawa), Marcin Maruszewski (Warszawa)

09:30-09:45 KONS – new concept of coordinated, complex care on patients with heart failure in Poland. Jadwiga Nessler (Kraków)
09:45-10:00 Heart failure interventional treatment: old and new devices. Europen perspective. Michał Hawranek (Zabrze).
10:00-10:15 New surgical concepts in heart failure treatment. Mariusz Kuśmierczyk (Warsaw)
10:15-10:30 Roundtable discussion.

10:30-12:10 ROOM GALAXY 1
Coronary Symposium 1. Common daily challenges in the cathlab. How to…?
Session in Polish
Chairmen: Piotr Pieniążek (Kraków), Przemysław Mitkowski (Poznań), Stanisław Bartuś (Kraków)
Panelists: Paweł Kralisz (Białystok), Jarosław Zalewski (Kraków), Paweł Tyczyński (Warsaw), Adam Kern (Olsztyn), Adam Sukiennik (Bydgoszcz)

• 10:30-11:10 Live case 6. PCI in MVD CAD with advanced calcifications treated with dedicated devices (Lithoplasty – Shock wave balloon)
Operators: Jacek Legutko (Krakow), Tomasz Pawłowski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Jacek Bil (Warsaw)

11:10-11:22 How to perform Left main stenting with IVUS guidance? Jerzy Pręgowski (Warsaw)
11:22-11:34 How to assess and deal with coronary calcifications by means of different devices? Sławomir Dobrzycki (Białystok)
11:34-11:46 How to deal with large thrombus burden? Jarosław Zalewski (Kraków)
11:46-12:05 Discussion
12:05-12:10 Wrap-up. Przemysław Mitkowski

12:10-12:30 COFFEE BREAK

12:30-13:10 ROOM GALAXY 2+3
Opening ceremony

13:10-13:20 COFFEE BREAK

13:20-14:45 Room GALAXY 1
Symposium: Innovations in Cardiology – Let`s have a look what is and will be available in Cath Lab.
Chairmen: Robert J. Gil (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice), Stanisław Bartuś (Kraków), Ravi Nair (Cleveland)

1 Introduction and objectives. Robert J. Gil (Warsaw)

Presentations of Industry Innovations
13:20-13:27 SMT. Robert J. Gil (Warsaw)
13:27-13:35 Balton. Piotr Buszman (Bielsko Biała)
•  13:35-13:42 Biotronik
13:42-13:49 Boston Scientific. Adam Witkowski (Warsaw)
13:49-13:56 Abbott
13:56-14:03 Medtronic. Robert J. Gil (Warsaw)
14:03-14:10 ProCardia
14:10-14:17 Terumo
14:17-14:24 Meril. Michal Kidawa (Łódź)
14:24-14:31 TBD
14:31-14:38 TBD
14:38-14:45 Take-home message. Wojciech Wojakowski (Katowice)

14:45-15:30 ROOM GALAXY 1
Coronary Symposium 2. Imaging modalities across coronary tree. Live image atlas with experts. Unusual images obtained during diagnostic & therapeutic procedures
Chairmen: Jerzy Pręgowski (Warsaw), Aleksander Araszkiewicz (Poznań), Michał Hawranek (Zabrze)
Pannelists: Gary Mintz (Washington DC), Wojciech Zajdel (Kraków), Mateusz Tajstra (Zabrze), Adam Kern (Olsztyn), Paweł Dąbrowski (Zamość), Piotr Waciński (Lublin)

14:45-14:57 Intravascular ultrasound. Gary Mintz (New York)
14:57-15:09 Optical coherence tomography. Krzysztof Bryniarski (Kraków)
15:09-15:21 IVUS + NIRS. Tomasz Roleder (Wrocław)
15:21-15:30 Wrap-up. Jerzy Pręgowski (Warsaw)

15:30-17:05 ROOM GALAXY 1
Session in Polish
Coronary Symposium 3. Functional assessment of coronary stenosis – state of the art.
Chairmen: Jacek Kądziela (Warsaw), Tadeusz Przewłocki (Kraków), Michał Hawranek (Zabrze)
Panelists: Maciej Dąbrowski (Warsaw), Aleksander Araszkiewicz (Poznań), Krzysztof Żmudka (Kraków), Tomasz Roleder (Katowice), Adam Kern (Olsztyn)

15:30-15:42 Old, good FFR. Paweł Tyczyński (Warsaw)
15:42-15:54 Non-hyperemic indices – which one is the best? Rafał Wolny (Warsaw)
15:54-16:06 Recorded case with iFR and co-registration use from Kraków (Jacek Legutko and Wojciech Zajdel)
16:06-16:18 Advanced physiologic assessment of coronary artery stenoses. Bartłomiej Guzik (Kraków)
16:18-16:30 angio CT-FFR. Cezary Kępka (Warsaw)
16:30-16:42 angio FFR. Rafał Wolny (Warsaw)
16:42-17:00 Featured lecture. Ryzyko radiacyjne w zabiegach w kardiologii inwazyjnej. Maria Staniszewska (Łódź)
17:00-17:05 Wrap-up. Tadeusz Przewłocki (Kraków)

7:00-9:00 ROOM GALAXY 2 and 3
General Meeting of the Association of Interventional Cardiologists (in Polish)
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych

First term 7:00, Second term 7:30, Quit 8:40

7:30 -9:00 ROOM VEGA (1st floor)
Meeting of the NEWEST ALEX PLUS Trial Investigators

9:00-13:15 ROOM GALAXY 1
Acute Coronary Syndromes and Complications Track

9:00-11:30 ROOM GALAXY 1
Session 1. Focus on unstable angina pectoris.
Chairmen: Stanisław Bartuś (Kraków), Paweł Buszman (Katowice), Ravi Nair (Cleveland)
Panellists: Tomasz Pawłowski (Warszawa), Andrzej Lekston (Zabrze), Krzysztof Milewski (Ustroń), Andrzej Ochała (Katowice), Piotr Waciński (Lublin), Ahmed Magdy (Cairo), Piotr Musiałek (Kraków)

9:00-9:10 Unstable angina pectoris – definitions and epidemiology. Andrzej Ochała (Katowice)

• 9:10-9:45 Live case 1. Patient with UAP and multivessel CAD.
Operators: Jacek Legutko (Kraków), Artur Dębski (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Łukasz Kalińczuk (Warsaw)

Recorded cases presentations:
9:45-9:55 Case no 1. Adam Kern (Olsztyn)
9:55-9:58 Discussion
9:58-10:08 Case no 2. Michał Hawranek (Zabrze)
10:08-10:11 Discussion
10:11-10:21 Case no 3. Shinjo Sonoda (Fukuoka)
10:21-10:24 Discussion
10:24-10:34 Panel discussion: how to optimally manage UAP.
10:34-10:49 Featured lecture. Unstable angina treatment in Europe. William Wijns (Galway)

• 10:49-11:30 Live case 2. Patient with ACS and LMCA stenosis/MVD CAD.
Operators: Mateusz Tajstra (Zabrze), Łukasz Kalińczuk (Warsaw)
FFR/IVUS/OCT: Maksymilian Opolski (Warsaw)

11:30-11:50 COFFEE BREAK

11:50-13:15 ROOM GALAXY 1
Session 2. Complication Session: My most complicated case.
Chairmen: Ravi Nair (Cleveland), Jarosław Wójcik (Nałęczów), Ahmed Magdy (Cairo), William Wijns (Galway)
Panellists: Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Piotr Kwiatkowski (Warszawa), Marcin Świerad (Zabrze), Krzysztof Milewski (Ustroń), Avtandil Babunashvili (Moscow), Jacek Bil (Warsaw), Piotr Musiałek (Kraków)

11:50-11:55 Session objectives. William Wijns (Galway)
11:55-12:05 Case 1. Iksung Cho (Seoul)
12:05-12:10 Discussion
12:10-12:20 Case 2. Nabijon Pirimovich Yuldashev (Taszkent)
12:20-12:25 Discussion
12:25-12:35 Case 3. Phan Tan Quang (Quang Nam)
12:35-12:40 Discussion
12:40-12:50 Case 4. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
12:50-12:55 Discussion
12:55-13:05 Case 5. Jacek Kądziela (Warsaw)
13:05-13:10 Discussion
13:10-13:15 Take home message. Ahmed Magdy (Cairo)

13:15-13:30 COFFEE BREAK

13:30-15:00 ROOM GALAXY 1
Satellite Lunch Symposium supported by unrestricted grant (TBD)

9:00-14:00 ROOM GALAXY 2
Structural Heart Disease Interventions Track

9:00-10:30 ROOM GALAXY 2
Sesssion 3. Left atrial appendage closure – a critical appraisal
Chairmen: Marcin Demkow (Warsaw), Marek Grygier (Poznań), Lars Sondergaard (Copenhagen)
Panellists: Piotr Pysz (Katowice), Adam Sukiennik (Bydgoszcz), Adrian Włodarczak (Lubin)

• 9:00-9:40 Live case 3. LAAC
Operators: Adam Witkowski (Warsaw), Maciej Dąbrowski (Warsaw)
ECHO: Marek Konka (Warsaw)
9:40-9:52 Critical review of available data on LAAC. Grzegorz Smolka (Katowice)
9:52-10:04 Who is the optimal candidate for LAAC? European vs US approach. Martin Bergmann (Hamburg)
10:04-10:16 Different LAAC devices, same or different results? Marcin Demkow (Warsaw)
10:16-10:26 Panel discussion
10:26-10:30 Wrap-up. Lars Sondergaard (Copenhagen)

10:30-10:50 COFFEE BREAK

10:50-12:20 ROOM GALAXY 2
Session 4. TAVI – still unmet needs in 2019?
Chairman: Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Adam Witkowski (Warsaw), Witold Rużyłło (Warsaw)
Panellists: Jarosław Trębacz (Kraków), Jan Harnek (Lund), Janusz Kochman (Warsaw), Łukasz Tułecki (Zamość), Dariusz Jagielak (Gdańsk), Radosław Parma (Katowice), Piotr Olszówka (Rzeszów)

10:50-11:02 The Spectrum of Leaflet Thrombosis in Bioprosthetic Aortic Valves – Prevalence, Clinical Consequences, and Practical Management Strategies. Ran Kornowski (Petah Tikva)
11:02-11:12 New Guidelines and Classification of Bioprosthetic Valve Dysfunction and Failure: Implications and Thoughts on TAVR Durability. Dariusz Jagielak (Gdańsk)
11:12-11:24 Should We Anticoagulate “All” Bioprosthetic Aortic Valves? Rationale, Ongoing Studies, and Recent Trends. Zenon Huczek (Warsaw)

• 11:24-12:04 Live case 4.
Operators: Gintautas Bieliauskas (Kopenhagen), Maciej Dąbrowski (Warsaw)
ECHO: Patrycjusz Stokłosa (Warsaw)

12:04-12:14 New development: The Meridian Valve. Jan Harnek (Lund)
12:14-12:20 Wrap-up. Ariel Finkelstein (Tel Aviv)

12:20-12:30 COFFEE BREAK

12:30-14:33 ROOM GALAXY 2
Sesssion 5. Mitral Interventions. Did we make a progress?
Chairmen: Wojciech Wojakowski (Katowice), Lars Sondergaard (Copenhagen), Ran Kornowski (Petah Tikva)
Panellists: Thomas Modine (Lille), Roberto Corti (Zurich), Grzegorz Smolka (Katowice), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Ariel Finkelstein (Tel Aviv), Piotr Waciński (Lublin), Iksung Cho (Seoul), Arkadiusz Pietrasik (Warszawa), Jerzy Pręgowski (Warsaw)

12:30-12:42 Unmet needs with transcatheter mitral interventions. Lars Sondergaard (Copenhagen)
12:42-12:54 MitraClip and other systems for transcatheter mitral valve repair. Radosław Parma (Katowice)
12:54-13:06 Transcatheter mitral valve – today reality or still expected? Thomas Modine (Lille)
13:06-13:18 Interventional echocardiography guidance in structural heart diseases. Roberto Corti (Zurich)

• 13:18-14:18 Live in a box case 1. MitraClip and LAAC
Operators: Jerzy Pręgowski (Warsaw), Zbigniew Chmielak (Warsaw), Adam Witkowski (Warsaw)
ECHO: Patrycjusz Stokłosa (Warsaw), Marek Konka (Warsaw)

14:18-14:28 Panel discussion
14:28-14:33 Wrap-up. Wojciech Wojakowski (Katowice)

9:00-12:30 ROOM GALAXY 3
Limb Ischemia and Coronary Artery Disease Track

9:00-10:30 ROOM GALAXY 3
Sesion 6. Critical Limb Ischemia and Coronary Artery Disease – do not we see the relationship by accident?
Chairmen: Piotr Pieniążek (Kraków), Robert J. Gil (Warsaw), Zsoltan Ruzsa (Budapest)
Panelists: Tadeusz Przewłocki (Krakow), Avtandil Babunashvili (Moscow), Piotr Andziak (Warsaw), Michał Zawadzki (Warsaw), Wacław Kuczmik (Katowice)

9:00-9:15 Critical Limb Ischaemia and CAD – pathogenesis, clinical presentations.  Avtandil Babunashvili (Moscow)
9:15-9:30 Do we have any evidences on potential relationship? Jacek Bil (Warsaw)

• 9:30-10:00 Live in a box case 2.
Operators: Zsoltan Ruzsa (Budapest)

10:00-10:15 How to deal with CLI patient in terms of CAD diagnosis? Grzegorz Mruk (Warsaw)
10:15-10:25 Discussion
10:25-10:30 Take-home message. Robert J. Gil (Warsaw)

10:30-10:50 COFFEE BREAK

10:50- 12:42 ROOM GALAXY 3

Session in Polish
Session 7. Optimal approach to calcified coronary lesions
Chairmen: Sławomir Dobrzycki (Białystok), Tomasz Pawłowski (Warsaw), Krzysztof Reczuch (Wrocław)
Panelists: Paweł Kralisz (Białystok), Jacek Bil (Warsaw), Jarosław Rzezak (Warsaw), Jarosław Zalewski (Kraków), Janusz Rzeźniczak (Poznań)

10:50-10:55 Session objectives. Krzysztof Reczuch (Wrocław)
10:55-11:07 Cutting and scoring balloons – review of available data. Maciej Lesiak (Poznań)
11:07-11:19 Critical appraisal of coronary rotablation. Tomasz Pawłowski (Warsaw)
11:19-11:31 Other ablation techniques for coronary calcified lesions. Robert Gil (Warsaw)
11:31-11:43 PCI of calcified coronary stenoses – a practical algorithm. Sławomir Dobrzycki (Białystok)

• 11:43-12:27 Live case 5. PCI in a patient with massive calcifications in coronary arteries.
Operator: Piotr Waciński (Lublin)

12:27-12:37 Panel discussion
12:37-12:42 Wrap-up. Krzysztof Reczuch (Wrocław)

LOGO WAR-CTO

Course Co-Directors: Paul Knaapen (Amsterdam), Alfredo Galassi (Catania), Maksymilian Opolski (Warsaw)

08.30-09.00 WELCOME AND REGISTRATION

Morning Session
Chair: Paul Knaapen (Amsterdam)
Panel: Leszek Bryniarski (Cracow), Peter Kayaert (Gent), Andrew Lucking (Oxford), Alex Nap (Amsterdam), Maksymilian Opolski (Warsaw), Daniel Weilenmann (St. Gallen), Wojciech Wojakowski (Katowice), Jarosław Wójcik (Nałęczów)
• 09.00-9.05 Opening – Adam Witkowski (Warsaw)
• 09.05-9.20 How to build a CTO program: putting the puzzle together – Paul Knaapen (Amsterdam)
• 09:20-9:35 Hybrid approach: the ABC of CTO operator – Maksymilian Opolski (Warsaw)
• 9:35-09:50 Antegrade wire escalation: nuts and bolts how to win by KO – Daniel Weilenmann (St. Gallen)
• 09:50-10.00 Guideliners and Trapliners: Luxury or necessity? – Paul Knaapen (Amsterdam)
• 10.00 Live Case 4 (MSWiA Hospital) – Alfredo Galassi (Catania), Tomasz Pawlowski (Warsaw)

11.30-12.00 COFFEE BREAK
• 12.00-12.15 Collateral selection and crossing: the Good, the Bad, and the Ugly – Andrew Lucking (Oxford)
• 12.15-12.30 I have crossed the collaterals: what’s next? – Alex Nap (Amsterdam)
• 12:30-12:45 New EU vs Global Guidelines on CTO PCI: the author’s perspective – Leszek Bryniarski (Cracow)

13.00-14.30 LUNCH BREAK

Afternoon Session
Chair: Maciej Lesiak (Poznan)
Panel: Jakub Drozd (Lublin), Peter Kayaert (Gent), Janusz Kochman (Warsaw), Andrew Lucking (Oxford),
Marek Radomski (Bydgoszcz), Daniel Weilenmann (St. Gallen), Jarosław Wójcik (Nałęczów), Sang-Wook Kim (Seoul)
• 14.30-14.45 Antegrade dissection re-entry: a blessing in disguise! – Peter Kayaert (Gent)
• 14.45 Live Case 5 (Institute of Cardiology) – Paul Knaapen (Amsterdam), Maksymilian Opolski (Warsaw)
• 15.30 Live Case 6 (Institute of Cardiology) – Alex Nap (Amsterdam), Artur Debski (Warsaw), Wojciech Wojakowski (Katowice)

16:30-16.45 COFFEE BREAK
• 16:45-17.00 Well-developed and poorly-developed collaterals: good cop, bad cop or potayto potahto in determining indication for CTO PCI – Stefan Schumacher (Amsterdam)
• 17:00-17.15 Closing remarks and adjourn – Robert Gil (Warsaw)

hotel_2019

Workshop Venue

Hotel Airport Okęcie
17 Stycznia 24 St.,
02-148 Warsaw, Poland
phone: +48 22 456 80 00
www.airporthotel.pl

Hotel is located in the southwest part of Warsaw at the junction of national roads: S2, S7 and S8 as well as in the immediate vicinity of the Chopin Airport. The location is convenient for domestic and foreign travel. The public transport network connects the hotel with the centre of Warsaw.

Fee for the Workshop

The registration fee includes: participation in the Workshop (10th – 12th April 2019), workshop materials, entrance to the exhibition area, drinks coffee, tea and lunch. Invoices.


PHYSICIANS

1 day – The registration fee for physicians for one day participation in the conference 550 zł
3 days
– The registration fee for physicians for three days participation in the conference, including subject to discount 1.500 zł


NURSES, TECHNICIANS AND PARAMEDICS

1 day – The registration fee for nurses, technicians and paramedics for one day participation in the conference 45 zł
3 days
– The registration fee for nurses, technicians and paramedics for three days participation in the conference, including subject to discount 120 zł


STUDENTS

1 day – The registration fee for students for one day participation in the conference 1 zł


kreska

Accommodation

Please find below the offers from nearby hotels:

1. Hotel Airport Okęcie

(WCCI venue)
17 Stycznia 24 St., 02-148 Warszawa
Tel: + 48 22 456 80 00
E-mail: rezerwacja@airporthotel.pl
• Single room – 523,80 PLN incl. breakfast
Booking password: “WCCI 2019″

Accommodation in the above option is available only until Feb 28, 2019. The number of rooms is limited. All room reservations after this date will be confirmed at the price of the day.

2. Sangate Hotel Airport

(at a distance of 300 m / 4 min. walk)
17 Stycznia 24 St., 02-148 Warszawa
Tel.: + 48 22 576 46 00
E-mail: rezerwacje@sangate-hotel.pl
• Single room Standard – 300 PLN incl. breakfast
• Twin room Standard – 340 PLN incl. breakfast
• Single room Business – 330 PLN incl. breakfast
• Twin room Business – 370 PLN incl. breakfast
Booking password: “WCCI 2019″

Accommodation in the above option is available only until Feb 28, 2019. The number of rooms is limited. All room reservations after this date will be confirmed at the price of the day.

3. Sound Garden Hotel

(at a distance of 1900 m / 25 min. walk)
Żwirki i Wigury 18 St., 02-148 Warszawa
Tel.: + 48 22 279 14 00
E-mail: reservation@soundgardenhotel.pl
• Single room – 395 PLN incl. breakfast
Booking password: “WCCI 2019″

Accommodation in the above option is available only until Feb 14, 2019. The number of rooms is limited. All room reservations after this date will be confirmed at the price of the day.

Tips for travelers

ELECTRICITY
The electric current in Poland is 220V.

CURRENCY
The currency is the Polish zloty (PLN). In most hotels, restaurants and shops are accepted Visa or Mastercard. ATMs are widely available in Warsaw and there is no difficulty to withdraw cash.

WATER
Tap water is clean and safe to drink.

HEALTH REQUIREMENTS / INSURANCE
Congress Secretariat shall not be liable for injury, loss or damage to property belonging to the participants (or bystanders). Participants should make their own determinations on issues of health and travel insurance.

EMERGENCY SERVICE
Phone:
998 Fire Brigade
997 Police
999 Ambulance
986 Municipal Police

Mobile phone:
112 – Emergency Call

LANGUAGE
The official language is Polish

CODE
Polish code number +48
Warsaw area code 22

TIME DIFFERENCE
+ 1 hours UTC / GMT

WCCI Directors

Robert J. Gil, MD, PhD, FESC, Warsaw; Adam Witkowski, MD, PhD, FESC, Warsaw

Organizing Committee

Jacek Bil MD, PhD, Maciej Dąbrowski MD, PhD, Jacek Kądziela MD, PhD, Paweł Modzelewski MD, PhD, Tomasz Pawłowski MD, PhD,  Jerzy Pręgowski MD, PhD, Jarosław Rzezak MD, PhD, Paweł Tyczyński MD, PhD.

Invited faculty

PROFESSOR ROBERT JULIAN GIL, MD, PhD, FESC

Professor Robert Julian Gil, MD, Ph.D., a graduate of the Pomeranian Medical University in Szczecin has been the head of the Department of Invasive Cardiology of the Clinical Hospital of the Ministry of the Interior and Administration (MSWiA) in Warsaw, one of the most efficient centres of Interventional Cardiology in Poland since 2001. In 1997-2004 he was the Chair of the Invasive Cardiology Section (Working Group) of the Polish Cardiac Society, and a member of its Board (as a past president) for the next 3 years. Since 2001 he has been in the Expert Team handling accreditation in cardiology appointed by the Polish Minister of Health. Since 2002 he has been a Consultant of Healthcare for the Ministry of the Interior and Administration in the field of cardiology.

His scientific interests include mostly the evaluation of atherosclerotic plaque, coronary stenosis, diagnostics and treatment of complex lesions, including bifurcation lesions. He is also interested in the use of percutaneous revascularisation in acute coronary syndromes. For many years he has participated in international clinical studies evaluating medicines and devices supporting coronary angioplasty.

His achievements include over 200 publications in peer-reviewed journals, out of which more than 60 were published in foreign journals (IF close to 200). Moreover, he co-authored 30 chapters of books on interventional cardiology and more than 300 convention reports, out of which more than 100 were presented at prestigious international conventions on clinical electrophysiology and invasive cardiology. Since 2005 he has been a research fellow in the Mossakowski Medical Research Centre of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. In June 2013 he was appointed as professor in that Institution.

He initiated annual National Workshops on Interventional Cardiology, which after 5 editions in Szczecin were moved to Warsaw as the Warsaw Course on Cardiovascular Interventions. Their 19th edition is planned for April 2015.

He co-authored the guidelines of the Invasive Cardiology Section of the Polish Cardiac Society concerning Invasive Cardiology.

Since 2007 he has been a member of the exclusive European Bifurcation Club handling the questions of diagnostics and treatment of bifurcation lesions.

Since 1994 he has been a scientific reviewer of monthly Kardiologia Polska, since 1998 – Folia Cardiologica (currently Cardiology Journal), and since 2000 – Polski Przegląd Kardiologiczny. In all of these magazines he is a member of Editorial Boards, and in Kardiologia Polska was the editor of column “Angiogram of the month”. Since 2009 he has regularly reviewed papers sent by to the American Journal of Cardiology, EuroIntervention, Journal of Interventional Cardiology and Circulation.

In 1999 he was appointed as the editor-in-chief of the Invasive Cardiology journal and is performing these functions up till today.

Since 1999 he has been active in the Working Group on coronary circulation of the European Society of Cardiology (ESC), which in September 2006 transformed into the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). In 2009 he was assigned to its Grant Committee. In June 2000 he was awarded a prestigious title of the Fellow of European Society of Cardiology. Since 2001 he has been regularly invited to actively participate (Faculty member) in such prestigious Congresses and Workshops of Interventional Cardiology as: EuroPCR, TCT, TCT Russia, ICI in Tel Aviv, European Bifurcation Club meetings and many national congresses.

f_logo  Profesor Robert Gil

PROFESSOR ADAM WITKOWSKI, MD, PhD, FESC

CURRICULUM VITAE

General Cardiology & Haemodynamics Dept., Institute of Cardiology,
42 Alpejska St., 04-628 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 812 41 64
Fax: +48 22 34 34 506
E-mail: witkowski@hbz.pl

Born: Poznań, Poland Aug 1st, 1958
Education: Warsaw Medical Academy 1976- 83

Proffessional training:
six weeks of elective training at the Division of Cardiology, University of Maryland Hospital, USA, 1980
Internship, Medicine and Surgery 1983-84
1st degree – Internal Medicine 1986
two weeks of elective training at the Haemodynamics Division, University Vaudois Hospital, Lausanne, Switzerland, 1989
6th Course in Interventional Cardiology, Geneva, Switzerland, 1989
2nd degree – Internal Medicine 1990
Doctor of Philosophy 1993
Fellowship in Cardiology 1996
Habilitation 2001 (postdoctoral lecturing qualification)
Fellow of the European Society of Cardiology 2003

Post held:
Assistant and Senior Assistant, Haemodynamics&General Cardiology Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland 1983-93
Assistant Professor, Heamodynamics &General Cardiology Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland, 1993
Deputy Director, Haemodynamics Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland, 1998
Associate Professor, Haemodynamics Dept., Institute of Cardiology, Warsaw, Poland, 2001
Chairmen, Working Group on Interventional, Cardiology of the Polish Cardiac Society 2004-7

Trials:
Primary Investigator, CAPE, Pfizer 1990-92
Co-Investigator, GITS Verapamil, Lorex Pharmaceuticals, USA 1992-93
Co-Investigator, MATTIS, Sanofi Winthrop, 1996
Co-Investigator, EXCITE, Searle 1998
Primary Investigator, Tirofiban Study, MSD 1998
Primary lnvestigator, ICARUS – 1+2, 1999 Medtronic
Primar Investigator, Race-Car, Medtronic 1999
Co-lnvestigator, ADVANCE, Boston Scientific 1999
Primary Investigator, PRESTO, S-KB 2000
Primary Investigator, VISION, Guidant 2001
Co-Investigator, Taxus II, Boston Scientific 2001
Co-Investigator, Euroinject-One 2002
Co-Investigator, Taxus VI, Boston Scientific 2002
Co-Investigator, Agent-4, Schering 2002
Co-Investigator, ARTS II, J&J-Cordis 2003
Co-Investigator, ENDEAVOR II, Medtronic 2004
Primary Investigator, FREEDOM 2006
Primary Investigator, HORIZONS 2006
Co-Investigator, SYNTAX 2006

Special interest In Cardiology:
Coronary Interventions (PTCA, DCA, TEC, Stenting, HOCM ablation, Brachytherapy)

Research Work:
Systolic and Diastolic Performance of the Left Ventricle
Stunned and Hibernating Myocardium
Perfusion Balloon Catheters
Coronary Stenting
DCA
Hypertrophic Cardiomyopathy
Coronary Brachytherapy
Acute coronary syndrome
Angiogenesis

Awards:
Awards of the Polish Cardiac Society 1995, 2001

Faculty member:
ESC Congresses, EuroPCR

f_logo  Profesor Adam Witkowski